Rzecznicy Dyscyplinarni, Komisje Dyscyplinarne i Odwoławcze

Dr hab. Bartosz ŁOZA Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów i Doktorantów


Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów:

1. Prof. dr hab. Piotr Milkiewicz – Przewodniczący, I Wydział Lekarski
2. Dr hab. Artur Stolarczyk – Zastępca Przewodniczącego, II Wydział Lekarski
3  Dr Anna Turska-Szybka – Wydział Lekarsko-Dentystyczny
4. Dr Agnieszka Stawarska – Wydział Farmaceutyczny
5. Dr Wojciech Boratyński – Wydział Nauki o Zdrowiu
6. Tomasz Bajor – Student I Wydziału Lekarskiego
7. Mateusz Dankowski – Student II Wydziału Lekarskiego
8. Artur Wawer – Student Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
9. Kamil Koronowski – Student Wydziału Farmaceutycznego
10. Zuzanna Strząska-Kliś – Studenkat Wydziału Nauki o Zdrowiu


Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów:

1. Prof. dr hab. Urszula Demkow – Przewodniczący, I Wydział Lekarski
2. Dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak – Zastępca Przewodniczącego, Wydział Farmaceutyczny
3. Dr hab. Anita Bryńska – II Wydział Lekarski
4. Dr Agnieszka Pilarska – Wydział Lekarsko-Dentystyczny
5. Dr Beata Sińska – Wydział Nauki o Zdrowiu
6. Michał Cięciel – Student I Wydziału Lekarskiego
7. Katarzyna Gugała – Studentka II Wydziału Lekarskiego
8. Jakub Kołodziejek - Student Wydzału Lekarsko-Dentystycznego
9. Mariusz Bochnia – Student Wydziału Farmaceutycznego
10. Gilbert Kolbe – Student Wydziału Nauki o Zdrowiu


Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:

1. Prof. dr hab. Joanna Domagała-Kulawik – Przewodnicząca, I Wydział Lekarski
2. Dr Agnieszka Bogusławska-Kapała – Zastępca Przewodniczącego, Wydział Lekarsko-Dentystyczny
3. Dr hab. Jarosław Andrychowski – II Wydział Lekarski
4. Dr Agnieszka Białek – Wydział Farmaceutyczny
5. Dr Wojciech Boratyński – Wydział Nauki o Zdrowiu
6. Mgr Krzysztof Słabik – Doktorant I Wydziału Lekarskiego
7. Lek. Dominika Klimczak – Doktorant II Wydziału Lekarskiego
8. Lek. dent. Michał Dudziński - Doktorant Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
9. Mgr Sandra Górska - Doktorant Wydziału Farmaceutycznego
10. Mgr Łukasz Samoliński - Doktoran Wydziału Nauki o Zdrowiu


Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:

1. Dr hab. Artur Kamiński – Przewodniczący, I Wydział Lekarski
2. Dr hab. Sebastian Granica – Zastępca Przewodniczącego, Wydział Farmaceutyczny
3. Prof. dr hab. Włodzimierz Sawicki – II Wydział Lekarski
4. Dr Anna Kochanek-Leśniewska – Wydział Lekarsko-Dentystyczny
5. Dr Sławomir Pilip – Wydział Nauki o Zdrowiu
6. Mgr Karol Taradaj – Doktorant I Wydziału Lekarskiego
7. Lek. Piotr Sobieraj –  Doktorant II Wydziału Lekarskiego
8. Lek. dent. Magda Rączkiewicz – Doktorant Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
9. Mgr Grzegorz Ślifirski - Doktorant Wydziału Farmaceutycznego
10. Mgr Aleksander Zarzeka - Doktorant Wydziału Nauki o Zdrowiu


Prof. dr hab. Jan KOCHANOWSKI Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich


Skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich:

1. Prof. dr hab. Tomasz Pasierski – Przewodniczący, II Wydział Lekarski
2. Prof. dr hab. Sylwia Słotwińska – Zastępca Przewodniczącego, Wydział Lekarsko-Dentystyczny
3. Prof. dr hab. Agata Szulc – Zastępca Przewodniczącego, Wydział Nauki o Zdrowiu
4. Prof. dr hab. Bronisława Pietrzak – I Wydział Lekarski
5. Prof. dr hab. Anna Kostera-Pruszczyk – I Wydział Lekarski
6. Dr hab. Witold Rongies – II Wydział Lekarski
7. Dr hab. Ewa Iwanicka-Grzegorek – Wydział Lekarsko-Dentystyczny
8. Prof. dr hab. Maciej Małecki - Wydział Farmaceutyczny
9. Dr Wojciech Szypuła – Wydział Farmaceutyczny
10. Dr Zofia Sienkiewicz - Wydział Nauki o Zdrowiu
11. Roman Koński - I Wydział Lekarski