Komisje Senackie

 

 • Senacka Komisja ds. Finansów
 • Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadry
 • Senacka Komisja ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem
 • Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Odwoławcza Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Senacka Komisja ds. Oceny Profesorów
 • Senacka Komisja ds. Dydaktyki
 • Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw
 • Senacka Komisja ds. Nauki
 • Senacka Komisja Statutowa
 • Uczelniana Komisja Wyborcza
 • Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Sencka Komisja ds. Finansów 

 1. Przewodniczący - Prof. Krzysztof ZIENIEWICZ - Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Magdalena DURLIK
 3. Prof. dr hab. Bogdan CISZEK
 4. Dr Łukasz NAGRABA
 5. Dr hab. Marcin UFNAL
 6. Prof. dr hab. Piotr WROCZYŃSKI
 7. Dr n. ekon. Aleksandra CZERW
 8. Prof. hab. Maciej SŁODKOWSKI
 9. Roman KOŃSKI
 10. Carlo BIEŃKOWSKI
 11. Mgr Joanna BOGUSZ
 12. Ireneusz RUDNICKI
 13. Dr Henryk REBANDEL
 14. Mgr Dorota ROSTOWSKA
 15. Mgr Danuta WOJDA - Sekretarz

Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadry 

 1. Przewodnicząca - Prof. Małgorzata KOZŁOWSKA-WOJCIECHOWSKA
 2. Prof. dr hab. Zbigniew GAŁĄZKA
 3. Prof. dr hab. Lidia RUDNICKA                                
 4. Dr hab. Magdalena MALEJCZYK                                 
 5. Dr hab. Agnieszka MIELCZAREK 
 6. Prof. dr hab. Agnieszka PIETROSIUK                             
 7. Dr hab. Piotr WĘGRZYN                                              
 8. Mgr Aleksandra REMISZEWSKA - sekretarz                                

Senacka Komisja ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem 

 1. Przewodniczący - Prof. Piotr RADZISZEWSKI
 2. Prof. dr hab. Tomasz BEDNARCZUK             
 3. Prof. dr hab.  Sławomir NAZAREWSKI            
 4. Dr hab. Adam PRZYBYŁKOWSKI                   
 5. Prof. dr hab. Roman SMOLARCZYK               
 6. Dr hab. Filip SZYMAŃSKI                                
 7. Dr hab.  Janusz TRZEBICKI                             
 8. Prof. dr hab. Alicja WIERCIŃSKA-DRAPAŁO 
 9. Prof. dr hab. Marcin WOJNAR                         
 10. Dr hab. Paweł PIĄTKIEWICZ                           
 11. Dr Daniel ŚLIŻ                                                   
 12. Prof. dr hab. Antoni KRZESKI                          
 13. Prof. dr hab. Sergiusz JÓŹWIAK                    
 14. Prof. dr hab. Zbigniew FIJAŁEK                       
 15. Prof. dr hab. Piotr WĘGRZYN                                 
 16. Mgr inż. Stanisław PITUCHA - sekretarz

Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

 1. Przewodnicząca - dr hab. Izabela STRUŻYCKA
 2. Prof. dr hab. Jerzy PRZEDLACKI
 3. Dr hab. Maciej KOSIERADZKI
 4. Prof. dr hab. Krzysztof CZAJKOWSKI             
 5. Dr hab. Ernest KUCHAR                                 
 6. Dr hab. Leopold WAGNER                               
 7. Dr hab. Tomasz PAWIŃSKI                              
 8. Prof. dr hab. Piotr WĘGRZYN
 9. Prof. dr hab. Maciej SŁODKOWSKI
 10. Dr Monika NOJSZEWSKA                               
 11. mgr Andrzej OCHAL                                            
 12. Dr Agnieszka BOGUSŁAWSKA-KAPAŁA
 13. Dr Dariusz WASIAK       
 14. Mgr Jerzy CHRZANOWSKI                              
 15. Mgr Mariola AMBROZIAK-MIZIARSKA - sekretarz

Odwoławcza Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

 1. Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej DEPTAŁA - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych
 2. Prof. dr hab. Paweł WŁODARSKI
 3. Prof. dr hab. Marek KUCH
 4. Prof. dr hab. Elżbieta MIERZWIŃSKA-NASTALSKA
 5. Prof. dr hab. Piotr WROCZYŃSKI
 6. Prof. dr hab. Piotr MAŁKOWSKI
 7. Prof. dr hab. Bolesław SAMOLIŃSKI
 8. Dr hab. Marcin GRABOWSKI
 9. Dr Andrzej DĄBROWSKI
 10. Dr Aleksandra STANGRET
 11. Dr Bohdan BĄCZKOWSKI
 12. Dr n. praw. Anna AUGUSTYNOWICZ
 13. Mgr Hanna STRZEŚNIEWSKA - Sekretarz

Senacka Komisja ds. Oceny Profesorów 

 1. Przewodnicząca - prof. Magdalena DURLIK
 2. Prof. dr hab. Zbigniew GACIONG
 3. Prof. dr hab. Leszek PĄCZEK
 4. Prof. dr hab. Leszek KRÓLICKI
 5. Prof. dr hab. Piotr RADZISZEWSKI
 6. Prof. dr hab. Kazimierz NIEMCZYK
 7. Prof. dr hab. Jacek MALEJCZYK
 8. Prof. dr hab. Sławomir MAJEWSKI
 9. Prof. dr hab. Andrzej KOKOSZKA
 10. Prof. dr hab. Piotr PRUSZCZYK
 11. Prof. dr hab. Dorota MACIEJEWSKA
 12. Prof. dr hab. Zbigniew FIJAŁEK
 13. Prof. dr hab. Robert SŁOTWIŃSKI
 14. Mgr Teresa SOPEŁA - Sekretarz

Senacka Komisja ds. Dydaktyki  

 1. Przewodnicząca - prof. dr hab. Alicja WIERCIŃSKA-DRAPAŁO
 2. Prof. dr hab. Zbigniew GACIONG
 3. Dr Dominika DĘBORSKA-MATERKOWSKA
 4. Dr Magdalena MIERZEWSKA-SCHMIDT
 5. Dr Piotr SKRZYPCZYK
 6. Dr Tomasz MIKUŁA
 7. Dr hab. Urszula OŁDAKOWSKA-JEDYNAK
 8. Prof. dr hab. Artur MAMCARZ
 9. Prof. dr hab. Tomasz PASIERSKI
 10. Prof. dr hab. Sylwia SŁOTWIŃSKA
 11. Dr hab. Jolanta KOSTRZEWA-JANICKA
 12. Dr hab. Joanna KOLMAS
 13. Dr hab. Joanna GOTLIB
 14. Dr Magdalena WOYNAROWSKA-SOLDAN
 15. Karolina KURLENKO
 16. Natalia GOŁUCHOWSKA
 17. Jakub MROZIK
 18. Andrzej PATYRA
 19. Maciej MATUSZEWSKI
 20. Aleksandra HYŻY
 21. Dorota SZMAUS - sekretarz

Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw 

 1. Przewodnicząca - prof. Dagmara MIROWSKA-GUZEL
 2. Dr Anna STANISZEWSKA                                                  
 3. Dr hab. Teresa BĄCZKOWSKA                                          
 4. Dr Radosław PIETRZAK                                          
 5. Dr hab. Michał CIURZYŃSKI                                               
 6. Dr Maciej CZERNIUK                                                          
 7. Dr hab.  Anna KISS                                                              
 8. Dr hab. Gabriela OLĘDZKA
 9. Prof. de hab. Maciej SŁODKOWSKI                                                 
 10. Dr Maciej GANCZAR                                                           
 11. Mgr Marta WOJTACH                                                          
 12. Mgr Michał SZULC                                                               
 13. Mgr Irmina UTRATA                                                             
 14. Mgr Łukasz SZLACHETKA                                                  
 15. Michał CEGIEŁKOWSKI                                               
 16. Mateusz DANKOWSKI                                                   
 17. Ireneusz RUDNICKI          
 18. Dr Henryk REBANDEL           
 19. Mgr Mariola WOJDASIEWICZ       
 20. Mgr Barbara JASIŃSKA - sekretarz

Senacka Komisja ds. Nauki 

 1. Przewodnicząca - prof. Hanna Szajewska - Przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Jakub GOŁĄB                                  
 3. Prof. dr hab. Rafał PŁOSKI                                 
 4. Prof. dr hab. Jacek MALEJCZYK                        
 5. Dr hab. Łukasz SZARPAK                                
 6. Dr hab. Agnieszka PERKOWSKA-PTASIŃSKA
 7. Prof. dr hab. Zbigniew GACIONG
 8. Prof. dr hab. Jacek SZAFLIK                            
 9. Prof. dr hab. Tomasz WOLAŃCZYK                 
 10. Dr hab. Justyna KOWALSKA                              
 11. Prof. dr hab. Piotr PRUSZCZYK                      
 12. Prof. dr hab. Dorota OLCZAK-KOWALCZYK
 13. Prof. dr hab. Bolesław SAMOLIŃSKI
 14. Prof. dr hab. Maciej SŁODKOWSKI
 15. Dr hab. Marcin SOBCZAK                              
 16. Dr hab. Katarzyna KOZIAK
 17. Kacper KWILIŃSKI                          
 18. Lek. Maciej KOŁODZIEJ                             
 19. Mgr Beata PRZYBYŁO - sekretarz

Senacka Komisja Statutowa

 1. Przewodniczący - Prof. dr hab. Włodzimierz SAWICKI
 2. Dr hab. Małgorzata OLSZEWSKA    
 3. Dr hab. Krzysztof CENDROWSKI
 4. Prof. dr hab. ANDRZEJ WOJTOWICZ
 5. Dr hab. Agnieszka PIETROSIUK
 6. Dr hab. Bożena CZARKOWSKA-PĄCZEK
 7. Prof. dr hab. Maciej SŁODKOWSKI  
 8. Mec. Jacek SOBCZAK
 9. Dr Henryk REBANDEL
 10. Ireneusz RUDNICKI
 11. Mgr. Ewa KONDRATOWICZ
 12. Roman KOŃSKI
 13. Mgr Joanna BOGUSZ
 14. Mgr Elwira ZIELIŃSKA – Sekretarz

Uczelniana Komisja Wyborcza

 1. Przewodnicząca - Prof. dr hab. Anna BARAŃCZYK-KUŹMA
 2. Dr hab. Ryszard GALUS    
 3. Dr hab. Magdalena MALEJCZYK 
 4. Dr Adam SOSZKA
 5. Dr hab. Konrad MAŁKIEWICZ 
 6. Dr hab. Maciej KOSTRUBIEC 
 7. Dr hab. Tomasz PAWIŃSKI 
 8. Dr Monika GRUDZIEŃ 
 9. Dr hab. Dariusz KOZIOROWKI 
 10. Dr  hab. Gabriela OLĘDZKA
 11. Mgr Agnieszka CZARNECKA
 12. Mgr Elwira ZIELIŃSKA - Sekretarz
 13. Roman KOŃSKI
 14. Jakub SZPERNALOWSKI
 15. Lek. Piotr SOBIERAJ
 16. Dr Henryk REBANDEL
 17. Ewa KONDRATOWICZ 

 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 

 1. Przewodnicząca  - prof. dr hab. Barbara GÓRNICKA - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
 2. Lek. Agata HEVELKE
 3. Mgr Ewa NIEMCZYK
 4. Lek. Piotr SOBIECH
 5. Dr Małgorzata WAROWNA-GRZEŚKIEWICZ
 6. Dr Grażyna DYKOWSKA
 7. Mgr Barbara KOZIARKIEWICZ
 8. Dr Longin NIEMCZYK