Terminarz posiedzeń Rady Uczelni

Terminy posiedzeń Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  w roku kalendarzowym 2019  

  (środy godz. 10.00):

  • 25 września 2019r.                  - godz.10.00
  • 27  listopada 2019r.                 - godz. 10.00
  • 11 grudnia  2019r.                   - godz.10.00