Szpitale – baza dydaktyczna WUM

Baza dydaktyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego składa się z szpitali klinicznych i innych szpitali

PODMIOTY LECZNICZE

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

  p.o. Dyrektora UCK WUM - lek. Robert Tomasz Krawczyk
  Zastępca Dyrektora UCK WUM - Maciej Zabelski
  Zastępca Dyrektora UCK WUM -  Anna Danuta Łukasik
  Zastępca Dyrektora UCK WUM ds. Administracyjno - Technicznych - Edyta Sobolewska
  Zastępca Dyrektora UCK WUM ds. Finansowych - Łukasz Radwański

  W ramach UCK WUM prowadzone są Zakłady Lecznicze w następujących lokalizacjach:

  Centralny Szpital Kliniczny
  Przychodnia Specjalistyczna Banacha 

  ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
  tel.: (22) 599 15 00, faks: (22) 599 15 02,
  tel. centrali: (22) 599 10 00

  Dyrektor: Maciej Zabelski
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr hab. n. med. Grzegorz Niewiński

  Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
  Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci

  ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
  Punkt informacyjny: (22) 317 91 64, (22) 317 91 65
  Kancelaria: (22) 317 90 31, (22) 317 90 23, fax: (22) 317 90 27

  Dyrektor: lek. Robert Tomasz Krawczyk
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek. Marta Kuczabska

  Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  Przychodnia Specjalistyczna Lindleya

  ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
  tel.: (22) 502 14 35, faks: (22) 502 21 39
  tel. centrali: (22) 502 20 00

  p.o. Dyrektora: Marzena Kowalczyk
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n. med. Aleksandra Słabik-Ledóchowska

 2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
  Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik
  tel.: (22) 511 63 00, faks: (22) 511 63 01
  Naczelny Lekarz: lek. Grażyna Broniek
  ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa
  tel. centrali: (22) 511 62 00, www.spkso.waw.pl
 3. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
  Dyrektor: mgr Ewa Piotrowska
  tel.: (22) 59 66 160, faks: (22) 59 66 474, sekretariat@szpitalkarowa.pl
  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych: mgr Anastazja Więckiewicz
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek. med. Robert Jarzębski
  Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: mgr Marzena Sienicka 
  ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa
  tel. centrali: (22) 59 66 100, www.szpitalkarowa.pl
 4. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.
  Członek zarządu: Eugeniusz Koncewoj
  Członek zarządu: Maciej Olbryś
  Pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa
  tel. (22) 502 14 30, (22) 370 27 46
  www.uczkin.pl

DANE STATYSTYCZNE PODMIOTÓW LECZNICZYCH WUM

 • Struktura zatrudnienia w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku » pobierz plik
 • Struktura zatrudnienia w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku na podstawie umów cywilnoprawnych » pobierz plik
 • Baza łóżkowa podmiotów leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stan w 2018 roku » pobierz plik
 • Liczba pacjentów hospitalizowanych w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku » pobierz plik
 • Liczba porad udzielanych przez poradnie specjalistyczne w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku » pobierz plik
 • Zbiorcze zestawienie danych podmiotów leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2018 » pobierz plik

DANE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH WUM

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  - Centralny Szpital Kliniczny;
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
  - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego;
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
  - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.

 2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny;
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.

 3. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej;
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.

 4. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.;
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.

POZOSTAŁE PODMIOTY LECZNICZE BAZY DYDAKTYCZNEJ WUM

 1. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  Dyrektor: Andrzej Mazur
  tel.: (22) 825 15 66, faks: (22) 825 10 34
  ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
  tel. centrali: (22) 825 20 31, www.szpitalnowowiejski.pl
 2. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
  Prezes zarządu: mgr Elżbieta Makulska-Gertruda
  tel.: (22) 318 62 03, faks: (22) 318 62 05
  ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
  tel. centrali: (22) 318 60 00, www.szpitalczerniakowski.waw.pl
 3. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.                                      
  Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.: mgr inż. Teresa Maria Bogiel
  tel.: (22) 326 53 50, faks: (22) 326 58 99
  ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
  tel. centrali: (22) 326 55 00, www.szpital-brodnowski.waw.pl
 4. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Dyrektor: dr med. Dorota Gałczyńska-Zych
  tel.: (22) 56 90 353, faks: (22) 834 16 85
  ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
  tel. centrali: (22) 56 90 500, www.bielanski.med.pl
 5. Wojewódzki Szpital Zakaźny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Dyrektor: Agnieszka Kujawska-Misiąg
  tel.: (22) 33 55 225
  ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
  tel. centrali: (22) 33 55 351-355, www.zakazny.pl
 6. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
  Dyrektor: mgr inż. Lidia Rudzka
  tel.: (22) 758 63 71, faks: (22) 758 75 70
  ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
  tel. centrali: (22) 739 14 00, www.tworki.eu
 7. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
  Dyrektor: Krzysztof Marcin Zakrzewski
  tel. Sekretariat dyr. 22 659 72 71, 22 823 12 19
  ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
  tel.: centrala: (22) 822 32 21, 822 32 22, 822 32 23, 822 32 24, 822 32 25, www.szpzlo-ochota.pl, sekretariat@szpzlo-ochota.pl
 8. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  Dyrektor: Jarosław Rosłon
  ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
  telefon: 22 47-35-383
  tel.:/faks: 22 815-67-39
  e-mail: kancelaria@mssw.pl
 9. Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica” Sp. z o. o.
  Prezes Zarządu – Roman Robert Jędrzejczak
  ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki
  tel. (22) 781 68 43, faks: (22) 781 65 02; e-mail: sekretariat@drewnica.pl
  www.mswdrewnica.pl
 10. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher
  Dyrektor: dr n. med. Marek Tombarkiewicz
  ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
  tel.: (22) 670 91 00, (22) 670-93-20
  www.spartanska.pl

P.o. Dyrektora jest obecnie Pan Adam Doliwa