Doktorzy Honoris Causa

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

Józef Piłsudski (1867-1935) 

NACZELNIK PAŃSTWA 

(1921) 

WYDZ. LEK. 

Władysław Stankiewicz (1837-1929) 

CHIRURG 

(1921) 

WYDZ. LEK. 

Tadeusz Browicz (1847-1928) 

ANATOMOPATOLOG 

(1924) 

WYDZ. LEK. 

Bogdan Hutten-Czapski (1851-1937) 

TWÓRCA FUNDACJI NA RZECZ UW 

(1931) 

WYDZ. LEK. 

Constantin D. Angelescu (1869-1948) 

CHIRURG 

(1937) 

WYDZ. LEK. 

Edward Śmigły-Rydz (1886-1941) 

MARSZAŁEK POLSKI 

(1938) 

WYDZ. LEK. 

Arthur Stoll (1887-1971) 

BIOCHEMIK 

(1947) 

WYDZ. FARM. 

AKADEMIA MEDYCZNA 

Wilder G. Penfield (1891-1976) 

NEUROLOG 

(1960) 

WYDZ. LEK. 

Eugeniusz Minkowski (1885-1972) 

PSYCHIATRA

(1965)

WYDZ. LEK.

Jan Oszacki (1915-1982)

CHIRURG

(1975)

I WYDZ. LEK.

Henryk Brokman (1886-1976)

PEDIATRA


(1975)

I WYDZ. LEK.

Adam Gruca (1893-1983)

ORTOPEDA

(1975)

I WYDZ. LEK.

Witold Zawadowski (1888-1980)

RADIOLOG

(1975)

I WYDZ. LEK.

Björn Folkow (1921-2012)

FIZJOLOG

(1975)

WYDZ. FARM.

Edward J. Shellard (1913-2010)  

  
FARMACEUTA

(1975)

WYDZ. FARM.

Aleksander Rytel (1896-1984)

INTERNISTA

(1976)

I WYDZ. LEK.

David J. Waterston (1910-1985)

CHIRURG DZIECIĘCY

(1977)

I WYDZ. LEK.

Ludwig Mecklinger (1919-1994)

SPECJALISTA MEDYCYNY SPOŁECZNEJ

(1978)

I WYDZ. LEK.

Witold Rudowski (1918-2001)

CHIRURG

(1978)

I WYDZ. LEK.

 Bernard Sureau (1914-1989)

 FIZJOLOG

(1980)

I WYDZ. LEK.

 Halfdan T. Mahler 
(1923-2016)

 DYREKTOR GENERALNY ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

(1980)

I WYDZ. LEK.

Piotr Kubikowski (1903-1991)

FARMAKOLOG

(1981)

I WYDZ. LEK.

Jerzy Choróbski (1902-1986)

NEUROCHIRURG

(1982)

I WYDZ. LEK.

Maurice Dérot (1901-1985)

NEFROLOG

(1983)

I WYDZ. LEK.

Bengt E. Öwall (ur. 1935)

STOMATOLOG

(1984)

I WYDZ. LEK.

Jean-Claude Czyba 
(1934 - 2016)

 HISTOLOG

(1984)

I WYDZ. LEK.

Richard N. Fine (ur. 1937)

PEDIATRA

(1986)

I WYDZ. LEK.

Milan R. Dimitrijevic (ur. 1931)

NEUROLOG

(1988)

I WYDZ. LEK.

David H. Shmerling 
(ur. 1928)

PEDIATRA

 

(1990)

I WYDZ. LEK.

Frans M. J. Debruyne (ur. 1941)

UROLOG

(1990)

I WYDZ. LEK.

Stefan Wilk (1917-2008)

RADIOLOG

 

(1990)

I WYDZ. LEK.

Douglas Bratthall (1938-2006)

 STOMATOLOG

(1990)

I WYDZ. LEK.

Albert Herz (ur. 1921)

 NEUROFARMAKOLOG

(1990)

I WYDZ. LEK.

Hansjörg Riehm (ur. 1933)

PEDIATRA

(1992)

I WYDZ. LEK.

Henk C. S. Wallenburg 
(ur. 1938)

GINEKOLOG

(1993)

II WYDZ. LEK.

Erhard Röder (ur. 1929)

FARMACEUTA

(1994)

WYDZ. FARM.

Edward Donnall Thomas (1920-2012)

HEMATOLOG

(1996)

I WYDZ. LEK.

Michael Berger (1944-2002)

DIABETOLOG

(1997)

II WYDZ. LEK.

John E. Cotes (ur. 1924)

PATOFIZJOLOG

(1998)

I WYDZ. LEK.

Jan Nielubowicz (1915-2000)

CHIRURG

(1999)

I WYDZ. LEK.

Tadeusz Orłowski (1917-2008)

INTERNISTA

(1999)

I WYDZ. LEK.

Nicholas L. Tilney (1935-2013) 

TRANSPLANTOLOG 


(1999)

I WYDZ. LEK.

Franciszek Kokot (ur. 1929)

NEFROLOG

(1999)

I WYDZ. LEK.

Alexander A. Borbély (ur. 1939)

 NEUROFARMAKOLOG

(1999)

I WYDZ. LEK.

Mark A. Hardy (ur. 1938) 


TRANSPLANTOLOG

(2000)

I WYDZ. LEK.

Hilary Koprowski (1916-2013)

WIRUSOLOG 


(2000)

I WYDZ. LEK.

Henri Bismuth (ur. 1934)

TRANSPLANTOLOG

(2001)

I WYDZ. LEK.

Antonio Onnis (1927-2009)

GINEKOLOG

(2002)

II WYDZ. LEK.

Ewa Radwańska (ur. 1938) 


GINEKOLOG 


(2002)

I WYDZ. LEK.

Andrzej Szczeklik (1938-2012)

INTERNISTA

(2002)

I WYDZ. LEK.

Jerzy W. Kupiec-Węgliński
(ur. 1951)

TRANSPLANTOLOG

(2002)

I WYDZ. LEK.

Roger M. Greenhalgh (ur. 1941)

CHIRURG

(2003)

I WYDZ. LEK.

Charles Balabaud (ur. 1942)

GASTROENTEROLOG

(2004)

II WYDZ. LEK.

Zbigniew Religa (1938-2009)

KARDIOCHIRURG

(2005)

II WYDZ. LEK.

Tadeusz Popiela (ur. 1933)

CHIRURG

(2005)

I WYDZ. LEK.

Barry Donald Kahan (ur. 1939)

TRANSPLANTOLOG

(2005)

I WYDZ. LEK.

Kazimierz Ostrowski (1921-2010)

HISTOLOG

(2007)

I WYDZ. LEK.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Jerzy Hołowiecki (ur. 1937)

HEMATOLOG

(2008)

I WYDZ. LEK.

Allen W. Cowley (ur. 1940)

FIZJOLOG

(2008)

I WYDZ. LEK.

Kypros H. Nicolaides 
(ur. 1953)

SPECJALISTA MEDYCYNY PŁODU

(2009)

I WYDZ. LEK.

Zbigniew Pawłowski 
(1926 - 2019)

MEDYCYNA TROPIKALNA PARAZYTOLOGIA

(2009)

II WYDZ. LEK.

John Hansen (ur. 1943)

HEMATOLOG I ONKOLOG

(2010)

I WYDZ. LEK.

  Janusz Woytoń (ur. 1932)


  GINEKOLOG

     (2010)

  I WYDZ. LEK.

 August Heidland (ur. 1929)

 SPECJALISTA  
 CHORÓB  
 WEWNĘTRZNYCH,
 NEFROLOG


(2011)

I WYDZ. LEK.


 Per-Anders Abrahamsson
 (ur. 1949)

  UROLOG

(2013)

  I WYDZ. LEK. Zbigniew Darżynkiewicz 
 (ur. 1936)

  ONKOLOG

    (2013)

  I WYDZ. LEK.

 Jerzy Buzek (ur. 1940) 


 

PREZES RADY MINISTRÓW 1997-2001

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO OD 2004,

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009-2012


   (2014)

 SENAT

 Daniel Jaeck (ur. 1943)

CHIRURG

   (2014)


I WYDZ. LEK.

 Jean Bousquet (ur. 1946)

ALERGOLOG, PULMONOLOG


   (2016)

I WYDZ. LEK.

 Dietger Walter Niederwieser 
(ur. 1952)

HEMATOLOG,
ONKOLOG 

    (2016)

I WYDZ. LEK. 


Witold Rużyłło
(ur. 1939)

 

 

  KARDIOLOG


    (2016)

I WYDZ. LEK


Ewa Kuligowska
(ur. 1939)

 

 

  RADIOLOG


    (2018)

I WYDZ. LEK

Eric Van Cutsem
(ur. 1958)

 SPECJALISTA CHORÓB   WEWNĘTRZNYCH
 ONKOLOG

   (2018)

SENAT

Matthias F. Melzig
(ur. 1955)

 FARMACEUTA, BIOLOG

(2018)

WYDZ. FARM.