Organizacja roku akademickiego

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
Na podstawie Zarządzenia nr 27/2019 Rektora WUM z dnia 26 marca 2019 r.


Rok akademicki trwa od 01.10.2019 do 30.09.2020

SEMESTR ZIMOWY
rozpoczyna się 01 października 2019 r. i kończy się 16 lutego 2020 r.

SEMESTR LETNI
rozpoczyna się 17 lutego 2020 r. i kończy się 30 września 2020 r.


 

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
Na podstawie Zarządzenia nr 12/2018 Rektora WUM z dnia 2 lutego 2018 r.

Rok akademicki trwa od 01.10.2018 do 30.09.2019

SEMESTR ZIMOWY
rozpoczyna się 01 października 2018 r. i kończy się 17 lutego 2019 r.

 

SEMESTR LETNI
rozpoczyna się 18 lutego 2019 r. i kończy się 30 września 2019 r.