Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych

Nr ref. APK/1210-29/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 266 KB]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych.

Nr ref. APK/1210-28/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 262 KB]

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych – Kierownik Projektu
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych – Kierownika Projektu

Nr ref. APK/1210-27/2019

 [oferta pracy w pliku pdf - 266KB]

Bibliotekarz w Bibliotece Głównej Nr ref. APK/1210-31/2019
24.05.2019

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko bibliotekarz w Bibliotece Głównej

Nr ref. APK/1210-31/2019

[oferta w pliku pdf - 405 KB]

 

Referent w Dziale Inwentaryzacji
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Referenta w Dziale Inwentaryzacji.

Nr ref. APK/1210-30/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 262 KB]

Specjalista w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej
24.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej.

Nr ref. APK/1210-14/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 268 KB]

Pracownik w Dziale Fotomedycznym
31.05.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownika w Dziale Fotomedycznym.

Nr ref. APK/1210 - 26/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 274 KB]

 

Pracownik w Dziekanacie Wydziału Nauki o Zdrowiu
07.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko pracownik w Dziekanacie Wydziału Nauki o Zdrowiu

Nr ref. APK/1210-36/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

 

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji
10.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji

Nr ref. APK/1210-35/2019

[oferta w pliku pdf - 462 KB]

Specjalista ds. Płac
10.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac

nr ref. APK/1210-34/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 408 KB]

Specjalista ds. Kadr
10.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. kadr

Nr ref. APK/1210-33/2019

[oferta w pliku pdf - 411 KB] 

Specjalista ds. socjalnych w Sekcji Socjalnej Działu Płac
14.06.2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. socjalnych w Sekcji Socjalnej Działu Płac

Nr ref. APK/1210-37/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412KB]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter