Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

Kierownik – nauczyciel akademicki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
28.05.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Nr ref. APL/1210/173/2018

[Oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Studium Historii Medycyny
28.05.2018


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Kierownika – nauczyciela akademickiego w Studium Historii Medycyny.

Nr ref. APL/1210/172/2018

[Oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych
28.05.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego  w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych

Nr ref. APL/1210/170/2018

[oferta pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Chemii Analitycznej
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Chemii Analitycznej

Nr ref. APF-1210-11/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków

Nr ref. APF-1210-10/2018/K

[oferta w pliku pdf]

 

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Chemii Fizycznej
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego

w Zakładzie Chemii Fizycznej

Nr ref. APF-1210-9/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny LaboratoryjnejWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego

w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

Nr ref. APF-1210-8/2018/K

[ofeta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF-1210-7/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademickiego w Zakładzie Toksykologii Stosowanej
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Toksykologii Stosowanej.

Nr ref. APF-1210-6/2018/K

[oferta pracy w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. APF-1210-5/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Chemii Leków
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. APF-1210-4/2018/K

[Ofera pracy w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Badania Środowiska
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Badania Środowiska

Nr ref. APF-1210-3/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Farmakoekonomiki
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF-1210-2/2018/K

[oferta w plku pdf]

 

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Farmakodynamiki
30.05.2018

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. APF-1210-1/2018/K

[oferta]

Dyrektor Muzeum Historii Medycyny - nauczyciel akademicki
08.06.2018

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Historii Medycyny nauczyciela akademickiego.

Nr ref. APK/1210-27/2018

[oferta w pliku pdf]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback