Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej; Klinice Pediatrii; Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej; Klinice Otolaryngologii Dziecięcej
16.03.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – Nr ref. APL/1210/160/2018

2.       Klinika Pediatrii – Nr ref. APL/1210/161/2018

3.       Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/162/2018

4.       Klinika Otolaryngologii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/16 w 3/2018

[oferta w pliku pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego
16.03.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego

Nr ref. ANZ /1220 - 1/ 5 /2018

[oferta]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
16.03.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 3  /2018

[oferta]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.
16.03.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 1  /2018

[oferta]

Kierownik– Lekarz Kierujący Oddziałem – nauczyciel akademicki – Klinicznego Koordynatora Świadczeń w Klinice Neurologii WNoZ
16.03.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem –nauczyciela akademickiego – Klinicznego Koordynatora Świadczeń w Klinice Neurologii WNoZ.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 4 / 2018

[oferta]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii
16.03.2018

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 2  /2018

[oferta]

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
23.03.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Kardiologii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/ 7 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku]

 

Kierownik - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
23.03.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/ 6 / 2018 / K

[oferta pracy w pliku pdf]

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback