Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

PhD studies at the Department of Immunology
15.12.2017

Ph.D. studies in a Team of Dr Małgorzata Firczuk in SONATA BIS project

We offer a Ph.D. student position in a project: “Novel pro-oxidative strategies in the treatment of B cell acute lymphoblastic leukemia” funded by National Science Center. We are looking for highly motivated students and graduates willing to develop their scientific career in the field of experimental oncology.

More information here

Dedaline: 15th of December 2017

Post-Doc in a research "Novel strategies to accelerate homing of HSPCs and hematopoietic reconstitution after transplantation"
20.09.2017

Department of Regenerative Medicine is looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University.

[ job offer in pdf file ]

PhD Student in a research "Novel strategies to accelerate homing of HSPCs and hematopoietic reconstitution after transplantation"
20.09.2017

Department of Regenerative Medicine is looking for a highly motivated person to participate as a PhD student within scientific project at the Warsaw Medical University.

[ job offer in pdf file ]

Technik/starszy technik w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii
20.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu EraNet w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii poszukujemy technika/starszego technika w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref. APK/1210-32/2018

[oferta w pliku pdf]

Referent w Dziale Inwentaryzacji
15.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Referenta w Dziale Inwentaryzacji.

Nr ref. APK/1210-34/2018

[ofeta w pliku pdf]

Sekretarz Studium Medycyny Molekularnej
11.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Sekretarza Studium Medycyny Molekularnej

Nr ref. APK/1210 - 31/2018

[oferta w pliku pdf]

Opiekun zwierząt w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
11.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatkę/a na stanowisko opiekun zwierząt w Centralnym Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych.

Nr ref. APK/1210-33/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Specjalista ds. płac
08.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalista ds. płac

Nr ref. APK/1210-28/2018

[oferta w pliku pdf]

Dyrektor Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych
08.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Dyrektora Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych.

Nr ref. APK/1210- 29/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Pracownik ds. finansowo-administracyjnych w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
06.06.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika ds. finansowo-administracyjnych w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APK/1210-30/2018

[oferta w pliku pdf]

Dyrektora Biura Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
31.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Dyrektora Biura Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

Nr ref. APK/1210- 26 /2018

[ oferta pracy w pliku pdf]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych
20.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych

Nr ref. APK/1210-24/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych - koordynatora nadzoru inwestorskiego
20.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych - koordynatora nadzoru inwestorskiego

Nr ref. APK/1210-23/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Specjalista ds. kadr
16.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty ds. kadr

Nr ref. APK/1210-22/2018

[oferta w pliku pdf]

Pracownik w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego
11.05.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje pracownika w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK/1210 - 25/2018

[ oferta pracy w wersji pdf ]

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback