Konkurs „Mikrobiota w zdrowiu i chorobie”

Fundacja Biocodex Microbiota Foundation (w skrócie BMF) jest organizatorem National Research Grant w 2019 r. pt.: „Mikrobiota w zdrowiu i chorobie”. Finansowanie Całkowita kwota dotacji wynosi 25 000 EUR (w tym podatek VAT). Nagroda może zostać wypłacona wyłącznie organizacji, z którą związany jest autor pracy konkursowej (np. uczelnia, jednostka naukowa, badawczo – rozwojowa, placówka medyczna).

Aplikacje Wnioski konkursowe mogą być składane przez lekarzy, naukowców, farmaceutów i doktorantów.

Więcej informacji: https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/pol…