X International Natural Sciences Tournament (INST)

Wydział Chemii UW zaprasza do udziału w Konkursie -  X International Natural Sciences Tournament (INST). Konkurs dedykowany jest grupom studenckim (3-5 osobowym), w skład których wchodzą obecni studenci i ci uzyskujący dyplom licencjata lub magistra w 2019 roku. 

INST składa się z dwóch etapów. W pierwszym studenci na podstawie rozeznania literaturowego rozwiązują zadania podane na stronie konkursu (http://www.scitourn.com/index), a następnie przesyłają rozwiązania poprzez formularz dostępny na tejże stronie. Najlepsze zespoły zostaną zaproszone do udziału w rundzie finałowej, która w tej edycji odbywać się będzie na Uniwersytecie Warszawskim.
W rundzie finałowej zespoły będą zmagać się ze sobą, występując w trzech różnych rolach – prezentującego swoje rozwiązanie (należy przygotować prezentację, w której zawarte będą informacje literaturowe, zaproponowane rozwiązanie; oceniana będzie również sama prezentacja), oponenta (wskazanie uchybień w rozwiązaniu grupy prezentującej, bez proponowania swojego rozwiązania) oraz recenzenta (merytorycznej oceny dyskusji obu stron, prezentacji itp.). Wszystko oceniane będzie przez grono jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele nauki z różnych dyscyplin. Językiem konkursu jest język angielski.

Konkurs daje świetną okazję do rozwoju, wzmaga kreatywność, promuje pracę w grupie, a także pozwala szlifować angielski oraz umiejętność prezentacji.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30.09.2019 (I tura) oraz 15.11.2019 (II tura)

Pytania prosimy kierować na adres: participants@scitourn.com

Dodatkowych informacji udziela dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak (Lokalny Komitet Organizacyjny, Wydział Chemii UW): mfiedoruk@chem.uw.edu.pl

Information letter

Problems Extramural 2020