Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mazyla

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do składania wniosków o przyznanie "Lauru Medycznego im. Doktora Wacława Mazyla".

Wyróżnienie przyznawane jest studentom pracującym naukowo za wysoko ocenioną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni, a jej wykonanie nie jest związane z formalnymi wymogami studiów i opublikowanej w czasopiśmie naukowym.

Wnioski wraz z pełnym tekstem pracy należy składać w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego w pokoju 202 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2019 r.

Więcej informacji: http://1wl.wum.edu.pl/laur-medyczny-im-doktora-waclawa-mayzla/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter