Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zaproszenie Fundacji Rozwoju WUM na zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzone metodą Halliwick

Fundacja Rozwoju WUM we współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM zapraszają na II edycję projektu „Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzone w wodzie metodą Halliwick”.

Zajęcia, które prowadzą studenci fizjoterapii - instruktorzy metody Halliwick,  dedykowane są dzieciom z różnymi schorzeniami, takimi jak: Zespół Downa, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, MPD i inne choroby nerwowe oraz nerwowo-mięśniowe.

Metoda Halliwick służy nauczaniu uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i w dalszej perspektywie także pływania.

Zajęcia prowadzone metodą Halliwick odbywają się w grupach, ale każde dziecko ma swojego indywidualnego instruktora, co sprzyja dostosowaniu poziomu trudności i tempa pracy do możliwości pływającego. W terapii wykorzystywane są różne formy aktywności w wodzie, przede wszystkim zabawy i gry, mające na celu przystosowanie psychiczne do środowiska wodnego, naukę kontroli oddechu, zachowania równowagi, a także swobodnego poruszania się w wodzie.

Miejsce zajęć: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM, przy ulicy Trojdena 2c.
Liczba zajęć: 12
Czas trwania zajęć: 60 minut (w tym 45 minut w wodzie)
Liczba miejsc: 12 dzieci

Terminy zajęć:

w każdą sobotę od 16.02.2019 do 18.05.2019 (z wyłączeniem 20.04.2019 oraz 4.05.2019)
w godzinach 7:30-8:15 lub 8:15-9:00 (przydział do grupy zostanie ustalony w terminie późniejszym i będzie się odbywał w oparciu min. o wiek uczestników)

Koordynator projektu: Elwira Piechnik

Koszt zajęć: 720 zł za 12 zajęć

Opłaty należy wnosić na konto Fundacji:  Bank Milenium S.A. 77116022020000000325407549

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o wysłanie zgłoszeń najpóźniej do 07.02.2019 r. na adres: epiechnik@gmail.com

Podsumowanie I edycji projektu

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter