Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Seminarium "Starzenie się ludności - druga transformacja Polski"

Instytut Badań Strukturalnych zaprasza do udziału w seminarium na temat postepującego starzenia się ludności w Polsce. Seminarium odbędzie się 10 grudnia 2014 r. w hotelu Mercure w Warszawie (w sali Sonata).

Celem seminarium jest przedyskutowanie tych rzadziej obecnych w dyskusji publicznej wymiarów starzenia się ludności w Polsce: interakcji procesów demograficznych z innymi zmianami zachodzącymi na rynku pracy, możliwości ich łagodzenia przez zwiększenie oszczędności i inwestycji. W trakcie spotkania odbędzie się również dyskusja dotycząca presji wywieranej przez wzrost udziału osób starszych na wydatki zdrowotne oraz związane z opieką długoterminową.

Zapisy na seminarium są dostępne poprzez formularz internetowy lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 629-33-82.

Plan seminarium:
Sesja 1 (10.00-11.30)
– Rynek pracy i oszczędności - Piotr Lewandowski (Instytut Badań Strukturalnych)
– Demografia, edukacja, technologia - polski rynek pracy wobec zmian strukturalnych - Łukasz Arendt (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
– Zawodowa, sektorowa i regionalna perspektywa zmian rynku pracy w Polsce - Paulina Hołda (Bank Światowy)
– Starzenie się ludności a oszczędności Przerwa kawowa (11:30-12:00)

Sesja 2 (12.00-14.00)
– Opieka zdrowotna i opieka długoterminowa - Maciej Lis (Instytut Badań Strukturalnych)
– Wydłużanie oczekiwanego trwania życia a wydatki na opiekę zdrowotną - Zofia Szweda-Lewandowska (Uniwersytet Łódzki)
- Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na opiekę nad osobami starszymi w Polsce - Debata panelowa

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter