Pismo p.o. Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – mgr Małgorzaty Rejnik dla kierowników jednostek administracyjnych

W imieniu p.o. Kanclerz Warszawskiego Uniwersytet Medycznego – mgr Małgorzaty Rejnik prosimy o zapoznanie się z pismem do kierowników jednostek administracyjnych dotyczącym wolnego dnia do odpracowania – 27 grudnia br.

wersja pliku w PDF