Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”

Biuro Projektów informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

W ramach Działania 1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalności, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Termin zamknięcia konkursu 7 lutego 2014 roku.

Więcej informacji