Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI

17 stycznia 2014 r. w siedzibie naszej Uczelni odbędzie się konferencja poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI). Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR. W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów zostanie opublikowana w grudniu 2013 r. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi około 170 mln Euro.

Tematyka konferencji obejmie m.in. zagadnienia: projektów w ramach konkursu 11, zasad działania IMI, tworzenia konsorcjów; konsultacje naukowe nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.  

Konferencja odbędzie się w Auli B Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozpoczęcie o godzinie 10:00.

Konferencja będzie prowadzona w jęz. angielskim.

Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając formularz.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter