IV konkurs w Programie LIDER

Biuro Projektów informuje o ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czwartym konkursie w Programie LIDER. Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych.
Program adresowany jest do osób, które:

nie ukończyły 35 lat (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ ojcowskiego lub wychowawczego – okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu), posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2007 r. (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego/ ojcowskiego lub wychowawczego – okres ten może zostać wydłużony o udokumentowany okres korzystania z urlopu), bądź ukończone studia II-go stopnia, są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER, pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną „Jednostką”, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego, posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.
 
Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą musi być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Termin naboru wniosków: do 15 lutego 2013 r.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu, wzór wniosku o finansowanie, kryteria oceny wniosków, wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu) dostępne są na stronie http://www.ncbr.gov.pl/lider.