Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Poznaj Uczelnię, zostań studentem"Poznaj Uczelnię, zostań studentem"
cykl spotkań rekrutacyjno-promocyjnych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Biuro Informacji i Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na cykl spotkań pod nazwą „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”. Celem tej inicjatywy jest zaprezentowanie oferty edukacyjnej Uczelni i zachęcenie maturzystów do studiowania na Uniwersytecie. Program spotkań, mających często interaktywny charakter, obejmuje:

·   prezentację kierunków kształcenia i zasad rekrutacji (informacje dotyczące aktualnych uczelnianych aktów prawnych, punktacji maturalnej i wszelkich formalności towarzyszących naborowi;

·   rozmowę z przedstawicielem uczelnianego Biura Karier;

·   spotkanie ze studentami promującymi dany kierunek lub wybraną organizację studencką;

·   zwiedzanie bazy dydaktycznej Uczelni – Centrum Dydaktycznego, Centrum Biblioteczno-Informacyjnego, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego i Wydziału Farmaceutycznego.

Terminy spotkań w roku akademickim 2016/2017:

24.02.2017 r. (KONIEC PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ)

31.03.2017 r. - (KONIEC PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ)

 

Kontakt: biip@wum.edu.pl.

Informujemy, iż w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń (mniej niż 10 osób) spotkania mogą zostać odwołane.

 

Zespół Biura Informacji i Promocji

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]