Immatrykulacja studentów Wydziału Farmaceutycznego

Data wydarzenia
Miejsce
Centrum Dydaktyczne WUM; Aula A i B, godz. 16.30
Organizator
Wydział Farmaceutyczny WUM