Ranking 100 najlepiej ocenionych nauczycieli WUM w ostatnich 5 edycjach ankiety studenckiej

Prezentowane zestawienie przedstawia nazwiska najwyżej ocenionych przez studentów nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ranking opracowany został na podstawie ocen zebranych w badaniach oceny zajęć i nauczycieli akademickich przeprowadzonych w latach 2014-2019.

Znalezienie się w rankingu wiązało się z koniecznością uzyskania minimum 50 ocen przez nauczycieli I Wydziału Lekarskiego, II Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz minimum 30 ocen uzyskanych przez nauczycieli Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz Wydziału Farmaceutycznego.

RANKING NAUCZYCIELI AKADEMICKICH_plik pdf_172kB

 

W ramach Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, regularnie przeprowadza się badanie opinii studentów.
Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w badaniu opinii studentów są następujące ankiety:

  • Studencka ankieta oceny zajęć i nauczycieli akademickich (AOZINA)
  • Studencka ankieta oceny praktyk (AOP)
  • Studencka ankieta oceny warunków studiowania (AOWS)

Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w Wirtualnym Dziekanacie (ssl.wum.edu.pl) i przeprowadzane zgodnie z nową procedurą badania opinii studentów WUM wprowadzoną zarządzeniem nr 92/2014 Rektora.

Ankiety zostały opracowane przez Uczelniany Zespół ds. Ankiety Studenckiej z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Studentów.

Wyniki ankiet są brane pod uwagę w ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w tym służą:

  • jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich
  • jako jedno z kryteriów przy przyznawaniu stypendiów doktoranckich
  • do wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli
  • do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia
  • do podjęcia wymaganych – indywidualnych i instytucjonalnych – działań doskonalących

W sprawie ankiet oraz wyników rankingu prosimy o kontakt z Biurem Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM: biurojakosci@wum.edu.pl