Wybory 2020

 

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
 

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024_plik pdf_118 Kb

Komunikaty UKW WUM


Wzory zgłoszeń kandydatów na Rektora, Elektora, Senatora

Lista pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprawnionych do głosowania na Senatorów i Elektorów_plik pdf_591 Kb

Lista kandydatów na elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi_plik pdf_193 Kb

Lista profesorów i profesorów uczelni uprawnionych do głosowania na Senatorów_plik pdf_253 Kb

Lista pozostałych nauczycieli akademickich uprawnionych do głosowania na Senatorów_plik pdf_725 Kb

 

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy profesorów i profesorów Uczelni - Przedstawiciele Wydziałów_plik pdf_193 Kb

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy profesorów i profesorów Uczelni - Przedstawicieli Rad Dyscyplin Naukowych_plik pdf_195 Kb

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy profesorów i profesorów Uczelni - Przedstawicieli Uczelni_plik pdf_202 Kb

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy pozostałych nauczycieli akademickich_plik pdf_205 Kb

KANDYDACI NA SENATORÓW z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi_plik pdf_191 Kb

 

WYSTĄPIENIA KANDYDATÓW NA REKTORA
 

Wystąpienie prof. Zbigniewa Gacionga - kandydata na Rektora w kadencji 2020-2024 podczas posiedzenia Senatu w dniu 24.02.2020 r. (zamieszczone na prośbę prof. Zbigniewa Gacionga)_plik pdf_194 Kb

Wystąpienie prof. Mirosława Wielgosia - kandydata na Rektora w kadencji 2020-2024 podczas posiedzenia Senatu w dniu 24.02.2020 r. (zamieszczone na prośbę prof. Mirosława Wielgosia)_plik pdf_202 Kb

Zaproszenie prof. Zbigniewa Gacionga do Społeczności Akademickiej w związku z kandydowaniem w wyborach na Rektora w kadencji 2020-2024 (zamieszczone na prośbę prof. Zbigniewa Gacionga)_plik pdf_63,2 Kb

Wystąpienie kandydata na Rektora - prof. Zbigniewa Gacionga podczas posiedzenia Rady Uczelni w dn. 25 marca 2020 r. (zamieszczone na prośbę prof. Zbigniewa Gacionga)_pdf_476 Kb

 

ELEKTORZY 2020-2024

 

PYTANIA DO KANDYDATÓW NA REKTORA w kadencji 2020-2024, zadane w związku ze spotkaniem przedwyborczym w dniu 15.04.2020

ODPOWIEDZI KANDYDATÓW NA REKTORA na pytania zadane w dniu 15.04.2020 r. przez społeczność akademicką WUM

 

Uchwała Nr 3/2020 Rady Uczelni  z dnia 25.03.2020 w sprawie wskazania kandydatów na rektora w kadencji 2020-2024_plik pdf_268 Kb


ZESPÓŁ PROREKTORÓW WUM na kadencję 2020-2024

 KOMISJE WYDZIAŁOWE

 

Przewodniczący Wydziałowych Komisji Wyborczych w kadencji 2020-2024_plik pdf_114 Kb

Komisja Wyborcza Wydziału Lekarskiego

Komisja Wyborcza Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Komisja Wyborcza Wydziału Farmaceutycznego

Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Zdrowiu

Komisja Wyborcza Wydziału MedycznegoKOMISJA WYBORCZA STUDENTÓW WUM

KOMISJA WYBORCZA DOKTORANTÓW