Rozprawa doktorska powstała na Wydziale Farmaceutycznym uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów

06.11.2019
„Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne” to tytuł nagrodzonej przez premiera rozprawy doktorskiej dr farm. Urszuli Piotrowskiej - doktorantki WUM w latach 2013-2018 i laureatki konkursu Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów.

Promotorem pracy był dr hab. Marcin Sobczak – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych zaś promotorem pomocniczym dr hab. Ewa Olędzkiej z Zakładu Chemii Biomateriałów WUM.

Nagrodą Prezesa Rady Ministrów wyróżniane są prace, których przedmiotem jest oryginalne: rozwiązanie istotnego problemu naukowego albo rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej o doniosłym znaczeniu. Nagrodę otrzymują także rozprawy, przedmiotem których jest rozwiązanie albo dokonanie mające wybitnie nowatorski  lub innowacyjny charakter oraz prezentujące wysoki poziom wiedzy teoretycznej autora  i wyróżniający poziom jego umiejętności w zakresie prowadzenia pracy naukowej.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM