Akcja Publikacja

Data wydarzenia
Miejsce
Aula Katedry i Zakładu Patomorfologii, ul. Pawińskiego 7
Opis wydarzenia

W ramach wydarzenia odbędzie się  cykl prelekcji mających na celu spopularyzowanie aktywności naukowej. Prelekcje poprowadzą eksperci oraz wybitni studenci naszej  Uczelni.

Organizator
Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM