Centrum Badań Przedklinicznych

 

Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest międzydyscyplinarną, ogólnouczelnianą platformą otwartą na przedstawianie i realizację nowych pomysłów i rozwiązań oraz kształcącą i rozwijającą wykfalifikowaną kadrę młodych naukowców.
Głównym celem Centrum Badań Przedklinicznych WUM jest wspieranie rozwoju badań przedklinicznych i wprowadzenie ich osiągnięć do medycyny praktycznej.
Badania prowadzone w CBP skoncentrowane są przede wszystkim wokół najważniejszych chorób cywilizacyjnych, stwarzających zasadnicze problemy ekonomiczne i społeczne. Należą do nich choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, udar mózgu), choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zespoły otępienne), zespoły metaboliczne (cukrzyca, otyłość) i choroby nowotworowe.


Do głównych kierunków badań realizowanych w laboratoriach CBP należą:

 • badania mechanizmów wywołujących zmiany ekspresji genów i białek, struktury molekularnej cząsteczek, dynamicznej przebudowy komórek i narządów
 • badania zaburzeń regulacji procesów fizjologicznych
 • wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowej reakcji na leki w stanach patologicznych z uwzględnieniem oddziaływań środowiskowych
 • badania interakcji międzylekowej, farmakogenomiki i uwarunkowań farmakogenetycznych


Innowacyjne i nowoczesne laboratorium środowiskowe CBP jest miejscem współpracy zespołów badawczych z różnych dyscyplin naukowych. Centrum to zespół naukowców- specjalistów, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą, potwierdzoną licznymi zrealizowanymi i prowadzonymi grantami oraz publikacjami, są gwarantem sukcesu w rozwiązywaniu problemów badawczych.

W strukturze Centrum Badań Przedklinicznych utworzono 14 laboratoriów, zaprojektowanych do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych z pogranicza medycyny, farmacji, biologii, chemii oraz fizyki.

 • Laboratorium  Farmakodynamiki
 • Laboratorium Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej
 • Laboratorium Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • Laboratorium Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
 • Laboratorium Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
 • Laboratorium Biochemii i Chemii Klinicznej
 • Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 • Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej
 • Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
 • Laboratorium Chorób Metabolicznych Wątroby
 • Laboratorium Zaawansowanych Biotechnologii:
      - Laboratorium Badawcze - Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
      - Laboratorium Metodologii Badań Naukowych
      - Laboratorium Histologii i Embriologii
      - Laboratorium Genetyki Medycznej
      - Laboratorium Immunologii
      - Laboratorium Immunologii, Biochemii i Żywienia
      - Laboratorium Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

 

Kontakt
Centrum Badań Przedklinicznych

tel.: +48 503 825 036
e-mail.: marcin.bader@wum.edu.pl
Banacha 1b, 02- 097 Warszawa

 

 

 

Printer Friendly, PDF & Email