Wybory Rad Dyscyplin Naukowych

 

Ramowy Kalendarz Wyborczy dotyczący wyboru Rad Dyscyplin Naukowych


Komunikat nr 1


UWAGA: Komunikat nr 2 - wybrani członkowie Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu  
                 Komunikat nr 3 - wybrani członkowie Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
                 Komunikat nr 4 - wybrani członkowie Rady Dyscypliny Nauk Medycznych


UWAGA:
Ranking naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nauczycieli akademickich zaliczanych do liczby N 2015-2018


UWAGA!!!

Lista kandydatów do Rady Dyscyplin Nauk o Zdrowiu

Lista kandydatów do Rad Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych

Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych - Niezabiegowe

Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych - Przedkliniczne

Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych - Stomatologiczne

Lista kandydatów do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych - Zabiegowe


UWAGA:
Wzór zgłoszenia kandydatury do Rady Dyscypliny Nauk


UWAGA:

Listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Dyscyplin Naukowych

Nauki Farmaceutyczne

Nauki Medyczne Kliniczne Niezabiegowe

Nauki Medyczne Kliniczne Zabiegowe

Nauki Medyczne Przedkliniczne

Nauki Medyczne Stomatologiczne

Nauki o Zdrowiu

 

Uczelniana Komisja Wyborcza prosi o "sprawdzenie się" na odpowiedniej liście oraz sprawdzenie prawidłowości swojego adresu poczty elektronicznej. Zaproszenie do głosowania zostanie wysłane wyłącznie na służbowy adres poczty elektronicznej.

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie adresu mailowego lub jego braku prosimy zgłaszać pod: adresy@wum.edu.pl

Uprawnionym do głosowania jest każdy nauczyciel, który złożył deklarację przynależności do listy „N” i prowadzenia badań w danej dyscyplinie lub subdyscyplinie.