Organizacje partnerskie

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny współpracuje z wieloma instytucjami, zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej, jak i badawczej oraz gospodarczej (komercyjnej).


Współpraca edukacyjna

Warszawski Uniwersytet Medyczny kształci młodych ludzi w oparciu o nowoczesne programy nauczania i obowiązujące standardy europejskie, dlatego współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych elementów wdrażanej strategii edukacyjnej.

WUM jest członkiem organizacji międzynarodowych: UNESCO, od 2002 r. Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), od 2004 r. Association for Medical Education in Europe (AMEE), od 2006 r. ECTS-MA – ECTS Medical Association, European Association of Erasmus Coordinators (EAEC-ERACON).

WUM należy również do MEDINE Thematic Network sieci dot. tematów edukacyjnych, instytucjonalnych i jakości nauczania w europejskiej edukacji medycznej.

Uczelnia uczestniczy również w wielu projektach programu Erasmus+, które dotyczą problemów edukacyjnych, instytucjonalnych i zapewnienia jakości nauczania, m.in.: EBP e-Toolkit (Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-Based-Practice to Nursing European Curriculum), czy w konsorcjum ImpENSA (Capacity Building to Improve Early Nutrition and Health in South Africa).
W ramach programu Erasmus+ Uczelnia realizuje wymianę stypendialną dla studentów i pracowników Uczelni ze 115 uczelniami zagranicznymi.

Uniwersytet uczestniczy w wielu projektach wielostronnych. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są nie tylko koordynatorami i partnerami w międzynarodowych konsorcjach, ale partycypują również w procesie oceny projektów w Komisji Europejskiej.

Wśród głównych partnerów zagranicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są m.in.: McGill University (Kanada), Hamamatsu University School of Medicine (Japonia), Toho University w Tokio (Japonia), University of Pennsylvania (USA), Sanford Health, South Dakota (USA), Universidad Nacional Mayor San Marcos w Limie (Peru), Universidad San Pedro w Chimbote (Peru), University College London (Wielka Brytania), University of Aberdeen (Wielka Brytania), Seconda Universita Degli Studi di Napoli (Włochy), Policlinico di Monza Hospital Group, Novara (Włochy), University of Melbourne (Australia), National and Kapodistraian University of Athens (Grecja), Charité – Universitätsmedizin Berlin (Niemcy), Ludwig-Maximilians-University of Munich (Niemcy), University of Murcia (Hiszpania), University of Granada (Hiszpania), Bogomolets National Medical University (Ukraina), Kharkiv National University of Pharmacy (Ukraina), University of Bergen (Norwegia), Berner Bildungszentrum Pflege (BZ Pflege) (Szwajcaria) i wiele innych.


Współpraca naukowa

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizują wiele projektów oraz bliską wymianę naukową z instytucjami z całej Europy, w szczególności z Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Obecnie rozwijana jest współpraca z kolejnymi uniwersytetami i organizacjami z Europy, USA, a także z krajów azjatyckich – Chin, Indii i Japonii.

W ramach projektów naukowych WUM obecnie współpracuje m.in. z: Dublin City University (Irlandia) Dutch National Milk Bank (Niderlandy), European Milk Bank Association (Włochy), Hospices Civils de Lyon (Francja), Human Interface Design (HID), Niemcy, King's College London (Wielka Brytania), M. D. Anderson Cancer Center (USA), National University of Ireland Maynooth (Irlandia), Stanford University (USA), The Institute of Computer Science of the Romanian Academy (Rumunia), UAB Biome Co. Ltd. (Litwa), Universitaets Klinikum Hamburg-Eppendorf (Niemcy), Universite Lyon 1 Claude Bernard (Francja), University of Bergen (Norwegia), University of Duisburg-Essen (Niemcy), University of Freiburg – Medical Center (Niemcy), University of Pennsylvania (USA), University of Pittsburgh (USA), University of Torino (Włochy), Uniwersytet Lizboński (Portugalia).

Lista instytucji współpracujących

Uczelnia nawiązała również współpracę z jednostkami zagranicznymi w ramach licznych konsorcjów międzynarodowych, realizowanych w ramach dofinansowania uzyskanego z Komisji Europejskiej.


Współpraca komercyjna

Warszawski Uniwersytet Medyczny współpracuje z przedsiębiorcami oraz tworzy platformę transferu technologii, której celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć naukowych do praktyki medycznej.

W ramach projektu CePT Uczelnia współpracuje z przedsiębiorstwami i innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, oferując kompleksowe usługi badawcze, pozwalające ograniczyć wydatki na badania, zmniejszyć koszty i skrócić czas procesu wdrożenia nowych technologii i produktów. CePT realizuje zarówno standardowe prace analityczne, jak i złożone projekty badawczo-rozwojowe. Wszystkie projekty prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach za pomocą światowej klasy aparatury. Dzięki synergii sieci specjalistycznych, interdyscyplinarnych laboratoriów CePT i naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach badawczych, unikatowym elementem oferty CePT jest możliwość realizacji bardzo złożonych problemów badawczych.

Z usług CePT WUM skorzystali https://cept.wum.edu.pl/dla-biznesu/zaufali-nam/