Dane statystyczne i finansowe

 

DANE STATYSTYCZNE PODMIOTÓW LECZNICZYCH WUM

 • Struktura zatrudnienia w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku » pobierz plik
 • Struktura zatrudnienia w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku na podstawie umów cywilnoprawnych » pobierz plik
 • Baza łóżkowa podmiotów leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stan w 2018 roku » pobierz plik
 • Liczba pacjentów hospitalizowanych w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku » pobierz plik
 • Liczba porad udzielanych przez poradnie specjalistyczne w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2018 roku » pobierz plik
 • Zbiorcze zestawienie danych podmiotów leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2018 » pobierz plik

DANE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH WUM

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  - Centralny Szpital Kliniczny;
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
  - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego;
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
  - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
   

 2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
   
 3. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
   
 4. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.
   
 5. Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.
  Główne elementy sprawozdania finansowego za 2018 r.