Rada Uczelni

Rada Uczelni jest organem wspomagającym rozwój Uczelni.

W  jej skład wchodzi łącznie 7 osób, w tym:

6 osób powoływanych przez Senat oraz Przewodniczący Samorządu Studentów, z mocy Ustawy.

Obecna Rada Uczelni powołana została w drodze wyborów - na okres do 31 grudnia 2020r.

Kontakt: Sekretariat Rady Uczelni, Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61 pok. 304 ( IIIp. ) tel. 57 20-110,
e-mail elwira.zielinska@wum.edu.pl