Skład Rady Uczelni

RADA UCZELNI

  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
powołana na okres do 31.12. 2020r.

Przewodniczący Rady 

prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Członkowie Rady:

dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz - Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu

dr hab. prof. UW Marcin Matczak - Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz - Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk - Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej

Natalia Bierezowicz - Przewodnicząca Samorządu Studentów WUM