Archiwum 2017

27.12.2017
22 grudnia 2017 r. Minister Zdrowia podjął także decyzję o przyznaniu stypendiów studentom za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.
22.12.2017
18 grudnia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym WUM, w I Katedrze i Klinice Kardiologii - kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, pacjentowi z ciężką niewydolnością serca wykonano zabieg implantacji kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego z wykorzystaniem innowacyjnej elektrody do stymulacji lewej komory serca.
22.12.2017
W dniu 22 grudnia 2017 r. Minister Zdrowia przyznał 5 stypendiów dla najlepszych doktorantów Uczelni Medycznych za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze za rok akademicki 2017/2018.
21.12.2017
21 grudnia br. na zaproszenie JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia kilkuset zaproszonych gości i pracowników spotkało się na tradycyjnej uczelnianej Wigilii. Spotkanie opłatkowe stało się po raz kolejny okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia.
20.12.2017
20 grudnia w SP Centralnym Szpitalu Klinicznym odbyła się Wigilia dla pracowników Szpitala. Władze rektorskie w trakcie tej uroczystości reprezentował prof. Krzysztof J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM.
19.12.2017
15 grudnia br. odbyła się X Konferencja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Tegoroczne wydarzenie poświęcono pamięci prof. Danuty Zapolskiej-Downar.
19.12.2017
19 grudnia Kardynał Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś wzięli udział w spotkaniu wigilijnym z pacjentami Szpitala Pediatrycznego WUM.
19.12.2017
19 grudnia, w Domu Medyka, na zaproszenie Studentów i Doktorantów WUM, przybyły władze Uczelni, aby wspólnie ze swoimi wychowankami celebrować Wigilię Bożego Narodzenia.
19.12.2017
18 grudnia odbyła się sesja i otwarcie wystawy „Józef Polikarp Brudziński – Salus aegroti suprema lex esto”. W wydarzeniu organizowanym przez Muzeum Historii Medycyny oraz Studium Historii Medycyny uczestniczyli Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Rektor UW prof. Marcin Pałys.
19.12.2017
16 i 17 grudnia 2017 roku w Centrum Dydaktycznym odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja „Postępy w badaniach biome-dycznych”, na którą przybyli m.in. Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Paweł Włodarski i Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii - prof. Jacek Malejczyk.
Printer Friendly, PDF & Email