Kontrast:

Tekst:

Current Size: 75%

Polski     English

Z życia Uczelni

Dyplomy English Division II Wydziału Lekarskiego

Absolwenci Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2014/2015 odebrali w piątek, 26 czerwca 2015 roku, dyplomy ukończenia studiów lekarskich. Najlepsi tegoroczni absolwenci, Laureaci Złotego Lauru Absolwenta to: Ellinor Elsie Opshaug z Norwegii z Programu 6-letniego i Sarah Christie Cronin z Irlandii z Programu 4-letniego.

Nominacja profesorska

25 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych profesorów jest prof. Helena Nowak z Zakładu Farmakodynamiki.

Nominacja profesorska

Prof. Krystian Jażdżewski – kierujący Pracownią Medycyny Genomowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego.

Nominacja profesorska

18 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych profesorów znalazł się prof. Artur Mamcarz – Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie Dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

18 czerwca w uczelnianym Centrum Dydaktycznym odbyła się konferencja poświęcona zapobieganiu krzywdzeniu małych dzieci. Sympozjum zorganizowano z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje oraz Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Zdrowia, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Pierwszy nowatorski zabieg przezskórnej embolektomii tętnic płucnych z zastosowaniem sytemu Angiojet

W dniu 12 czerwca 2015 zespół lekarzy z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej przeprowadził pierwszy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nowatorski zabieg przezskórnej embolektomii tętnic płucnych z zastosowaniem systemu Angiojet w leczeniu ostrej zatorowości płucnej wysokiego ryzyka.

40 rocznica II Wydziału Lekarskiego

12 czerwca 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie II Wydział Lekarski świętował 40-lecie istnienia. Jubileuszowy tort wspólnie kroili: Rektor Prof. Marek Krawczyk i Dziekan Prof. Marek Kuch.

XVII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

W dniach od 11 do 13 czerwca odbyły się XVII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej i V Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencji patronował JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk oraz Prezes PTK – prof. Zbigniew Kalarus.

Nominacja profesorska

Prof. Andrzej Deptała - kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego. Czytaj dalej »

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]