Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom, doktorom i doktorom habilitowanym II Wydziału Lekarskiego

20 listopada 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, doktorom nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz absolwentom II Wydziału Lekarskiego na kierunku lekarskim. Listy gratulacyjne z rąk JM Rektora Marka Krawczyka przyjęli nowi Profesorowie: prof. Krzysztof Owczarek, prof. Artur Mamcarz i prof. Andrzej Deptała.

Wyrazy współczucia po wydarzeniach w Paryżu


Głęboko przejęci dramatem, który rozegrał się 13 listopada 2015 roku w Paryżu

Społeczności Akademickiej Francji,
Rodzinom i Bliskim Ofiar
oraz Wszystkim, których poruszyła ta ogromna tragedia

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat oraz cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego 

40-lecie Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

4 listopada 2015 roku w Teatrze Roma w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 40-lecia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Honorowe miejsca na scenie teatru zajęli gospodarze spotkania: mgr Ewa Marzena Pełszyńska – Dyrektor SP CSK oraz prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM.

100 rocznica urodzin Rektora prof. Jana Nielubowicza

28 października 2015 roku, dokładnie w setną rocznicę urodzin Rektora prof. Jana Nielubowicza, w macierzystej Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Pana Profesora odsłonięta została tablica poświęcona temu wybitnemu Lekarzowi, Naukowcowi i Nauczycielowi akademickiemu. Tablicę odsłonili: Rektor prof. Marek Krawczyk, dr Wojciech Nielubowicz – syn Profesora, Ewa Marzena Pełszyńska – Dyrektor szpitala przy ul. Banacha oraz prof. Sławomir Nazarewski - Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.

Wręczenie nagród JM Rektora za 2014 rok

26 października br. w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego wręczono nagrody JM Rektora za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2014.

Doktorant WUM w Zarządzie European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO)

24-27 października br. w Nicei odbył się XIX Kongres Europejskiego Towarzystwa Ginekologicznego (ESGO). Podczas zjazdu odbyły się wybory do Zarządu European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO), w których największą liczbę głosów zdobył Kamil Zalewski - doktorant w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego. Obecnie jest on jedynym reprezentantem Polski w strukturach ESGO.

Wręczenie dyplomów na Wydziale Nauki o Zdrowiu

22 października 2015 roku wręczone zostały dyplomy doktora habilitowanego, dyplomy doktora nauk medycznych i doktora nauk o zdrowiu oraz dyplomy ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne na Wydziale Nauki o Zdrowiu. W uroczystości prowadzonej przez Dziekana prof. Piotra Małkowskiego uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk.

Naukowiec WUM członkiem prestiżowej grupy doradczej

2 października 2015 r. dr hab. Marek Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM oraz Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Centralnego Szpitala Klinicznego  MSW  został wybrany na członka zarządu (nucleolus) Young Thrombosis Researchers Group.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]