Kontrast:

Tekst:

Current Size: 75%

Polski     English

Z życia Uczelni

Otwarcie Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej po modernizacji

27 sierpnia 2015 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym otwarte zostały zmodernizowane jednostki Uczelni: Zakład Anatomii Prawidłowej i Zakład Medycyny Sądowej. Symboliczną wstęgę przecięli: Rektor prof. Marek Krawczyk, Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego dr Olaf Gajl, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej prof. Bogdan Ciszek, Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej prof. Paweł Krajewski.

Spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego

W nawiązaniu do listu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

Nowa wystawa w budynku Rektoratu

Od 25 sierpnia 2015 roku na I piętrze budynku Rektoratu oglądać można kolejną wystawę związaną z historią medycyny przygotowaną przez dr Marię J. Turos – adiunkta z Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny naszej Uczelni. Ekspozycja nosi tytuł Mistrz chirurgii - Rafał Józef Czerwiakowski". Czytaj dalej »

Naukowiec naszej Uczelni w gronie laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów

Doktor Ryszard Międzybrodzki z Zakładu Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w roku 2014. Nagrodę przyznano za pracę pt. „Uzyskanie funkcjonalnej regeneracji rdzenia kręgowego u pacjenta z jego całkowitym urazowym uszkodzeniem w wyniku przeprowadzenia operacji dordzeniowej transplantacji autologicznych komórek glejowych”.

Spotkanie „Polaków zdrowia portret własny 2015”

W czwartek, 30 lipca w naszej Uczelni odbyło się spotkanie „Polaków zdrowia portret własny 2015” z udziałem Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali, Rektora prof. Marka Krawczyka, Wojewody Mazowieckiego - Jacka Kozłowskiego, Tadeusza Jędrzejczyka - Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Krystyny Barbary Kozłowskiej – Rzecznika Praw Pacjenta oraz Wojciecha Matusewicza – Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Odszedł Profesor Tadeusz Zalewski

Zmarł Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Zalewski związany z naszą Uczelnią przez 47 lat, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego w latach 1987-1991, Kierownik Kliniki Gastroenterologii I Katedry Pediatrii w latach 1981-1998. Czytaj dalej >>

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]