Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Wybrano Rektora WUM na kadencję 2016-2020

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż 27 kwietnia 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyły się wybory Rektora WUM na kadencję 2016-2020.
Rektorem Elektem na kadencję 2016-2020 został Pan prof. dr hab. Mirosław Wielgoś.

Jubileuszowa edycja „Wiosny z Fizjoterapią”

W dniach 22-23 kwietnia odbyła się X Wiosna z Fizjoterapią – Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa. Podobnie jak w latach ubiegłych głównym tematem konferencji były aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji. Wydarzeniu patronował JM Rektor – prof. Marek Krawczyk.

Konferencja "Dziecko wobec zagrożeń cywilizacyjnych XXI w."

W dniu 22 kwietnia br. odbyły się Ogólnopolskie Studenckie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego. Sympozjum nosiło tytuł „Pediatria. Dziecko wobec zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku”. Organizatorem spotkania był Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Obchody 15-lecia Oddziału Fizjoterapii

W piątek 22 kwietnia 2016 roku Oddział Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego świętował na Zamku Królewskim swoje 15-lecie. Uroczystość prowadził Dziekan – prof. dr hab. n. med. Marek Kuch.

XIX edycja akcji Braterstwo Krwi

11 litrów krwi zebrano podczas ostatniej akcji krwiodawstwa, którą tradycyjnie zorganizowali studenci kierunku położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu na terenie naszej Uczelni. Przedsięwzięciu patronował JM – prof. Marek Krawczyk.

X Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

22 kwietnia 2016 roku odbyła się X edycja Międzynarodowej Konferencji Zachód–Wschód, która zgromadziła w murach naszej Uczelni specjalistów w dziedzinie stomatologii z całego świata. Patronat nad sympozjum objął JM Rektor – prof. Marek Krawczyk.

VIII Warszawskie Dni o Żywieniu Człowieka

W dniach 20-21 kwietnia br. już po raz ósmy odbyły Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Motyw przewodni pierwszego dnia sympozjum nosił tytuł „Dietetyka w psychiatrii i neurologii - gorące tematy”, natomiast drugi dzień konferencji upłynął pod hasłem ”Aktualne trendy w dietetyce w świetle evidence – based medicine”. Organizatorem konferencji, objętej patronatem JM Rektora – prof. Marka Krawczyka, był Zakład Żywienia Człowieka oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków.

Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Jana Zaorskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym

W środę 20 kwietnia 2016 roku w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyło się uroczyste osłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Jana Zaorskiego, połączone z odsłonięciem tabliczek z kodami QR upamiętniających wyjątkowe postacie żołnierzy AK - pracowników naszej Uczelni. Odsłonięcia dokonał JM Rektor wraz z byłymi Rektorami.

Konferencja „Organizacja opieki nad seniorem niesamodzielnym”

18 kwietnia z inicjatywy Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu zorganizowano VI konferencję naukowo-dydaktyczną z cyklu „Promocja zdrowia: przykłady dobrych praktyk”. Wydarzeniu patronował JM Rektor - prof. Marek Krawczyk. Tematem konferencji, która odbyła się w Centrum Dydaktycznym WUM, była organizacja opieki nad seniorem niesamodzielnym.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej

W poniedziałek, 18 kwietnia 2016 roku w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej, pracowników naszej Uczelni. W uroczystości uczestniczył JM Rektor – prof. Marek Krawczyk oraz Dyrektor Szpitala -  prof. Janusz Wyzgał.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]