Kontrast:

Tekst:

Current Size: 75%

Polski     English

Z życia Uczelni

Odszedł Profesor Tadeusz Zalewski

Zmarł Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Zalewski związany z naszą Uczelnią przez 47 lat, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego w latach 1987-1991, Kierownik Kliniki Gastroenterologii I Katedry Pediatrii w latach 1981-1998. Czytaj dalej >>

Uroczystość nadania tytułu położnej

6 lipca w Auli Centrum Dydaktycznego, położne - absolwentki studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu - złożyły uroczyste ślubowanie, po którym odbyło się symboliczne czepkowanie.

Naukowiec WUM w składzie Rady Młodych Naukowców

25 czerwca br. zatwierdzony został skład Rady Młodych Naukowców V kadencji. W gronie jej 18 członków znalazł się reprezentant naszej Uczelni - dr n. farm. Sebastian Granica – Adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Kolejne wyróżnienia dla naszej Uczelni

W tegorocznej, V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, Warszawski Uniwersytet Medyczny ponownie wyróżniono certyfikatem oraz znakiem jakości „Uczelnia Liderów”. Ponadto, JM Rektor - prof. Marek Krawczyk został uhonorowany nagrodą specjalną – statuetką Aurea Praxis.

Dyplomy English Division II Wydziału Lekarskiego

Absolwenci Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2014/2015 odebrali w piątek, 26 czerwca 2015 roku, dyplomy ukończenia studiów lekarskich. Najlepsi tegoroczni absolwenci, Laureaci Złotego Lauru Absolwenta to: Ellinor Elsie Opshaug z Norwegii z Programu 6-letniego i Sarah Christie Cronin z Irlandii z Programu 4-letniego.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]