Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Ogłoszenia     Praca

Dyplomatorium na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym

30 listopada w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego WUM odbyła się promocja lekarzy dentystów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. W uroczystości wziął udział Rektor prof. Mirosław Wielgoś.

Naukowcy naszej Uczelni laureatami nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN

24 listopada Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrody i wyróżnienia. Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za cykl prac dotyczących terapii z zastosowaniem przeciwnowotworowym przeciwciał monoklonalnych, przyznano prof. Jakubowi Gołąb i dr Magdalenie Winiarskiej z Zakładu Immunologii WUM.

Otwarcie wystawy „Ojciec i Syn. Witold i Tadeusz Orłowscy”

29 listopada w Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się sesja połączona z otwarciem wystawy „Ojciec i Syn. Witold i Tadeusz Orłowscy”. Wydarzenie, zorganizowane  w 50. rocznicę śmierci prof. Witolda Orłowskiego i 100. rocznicę urodzin prof. Tadeusza Orłowskiego, objęte zostało honorowym patronatem Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia.

Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego

124 absolwentów, 13 doktorów nauk medycznych, 6 doktorów nauk o zdrowiu oraz 4 doktorów habilitowanych II Wydziału Lekarskiego otrzymało 25 listopada z rąk Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana prof. Marka Kucha dyplomy potwierdzające uzyskanie promocji.

Akcja „Braterstwo Krwi”

Już po raz dwudziesty studenci kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu zorganizowali akcję krwiodawstwa „Braterstwo Krwi. Jej owocem było zebranie 14,4 litra krwi.

Naukowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrali nagrody Prezesa Rady Ministrów

24 listopada prof. Mirosław Wielgoś - Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM oraz dr Przemysław Kosiński - asystent z tejże Kliniki otrzymali III Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięć naukowo-technicznych. Laureaci zostali uhonorowani za wprowadzenie do praktyki klinicznej w Polsce nowoczesnej techniki wewnątrzmacicznej operacji u pacjentek z rozpoznaną u płodu wrodzoną przepukliną przeponową.

Kongres Zdrowia Publicznego w naszej Uczelni

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, przedstawiciele resortów rozwoju, sportu i turystyki oraz dyrektorzy placówek odpowiedzialnych za kształtowanie koncepcji zdrowia publicznego w Polsce wzięli udział w Kongresie Zdrowia Publicznego, który odbył się 24 listopada w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego WUM.

Wybory Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2016-2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami Ustawy o społecznej Inspekcji Pracy:

Jest to służba społeczna pełniona w zakładach pracy przez pracowników, mająca na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

Zakładowego społecznego inspektora pracy wybierają pracownicy, a wybory przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie określonego przez siebie trybu tych wyborów.

Związki zawodowe działające w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rekomendują panią dr inż. Irenę Kosińską do pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy w kadencji 2016-2020.

Pani I. Kosińska posiada kierunkowe przygotowanie merytoryczne potwierdzone dyplomami ukończonych studiów podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń. Sprawowała z powodzeniem ww. funkcję w okresie kadencji 2012-2016, co potwierdza przedłożone związkom zawodowym sprawozdanie z działalności.

Z uwagi na trudność znalezienia dogodnych terminu i miejsca na przeprowadzenie zebrania wyborczego dostępnego dla wszystkich pracowników WUM,

związki zawodowe zapraszają

do elektronicznego głosowania wyborczego. Uczestniczenie w głosowaniu dostępne będzie w okresie od 28 listopada do 11 grudnia 2016 r.,  wyłącznie dla pracowników WUM, po imiennym zalogowaniu się do uczelnianego portalu SSL-VPN i wybraniu zakładki o treści: „Wybory Społecznego Inspektora Pracy”. Głosować można będzie tylko jeden raz.

 

                                                       Z upoważnienia związków zawodowych

                                                    działających w WUM

                                                       Przewodniczący Związku Zawodowego

                                                   Pracowników WUM (AM)

                                                   dr Henryk Rebandel

Wizyta delegacji San Pedro University z Peru

18 listopada br. w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie delegacji San Pedro University z Peru i przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W trakcie spotkania omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej.

Czytaj dalej »

207. rocznica nauczania medycyny w Warszawie

W środę, 16 listopada, z okazji 207. rocznicy rozpoczęcia nauczania medycyny w Warszawie Władze rektorskie, dziekańskie i administracyjne złożyły kwiaty pod kamiennym Obeliskiem upamiętniającym jubileusz naszej Uczelni.

Prof. Marek Krawczyk odznaczony przez Prezydenta RP

11 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał odznaczenia państwowe dla zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. W gronie osób uhonorowanych przez Prezydenta znalazł się prof. Marek Krawczyk z Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]