Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Z życia Uczelni

Naukowcy z europejskiego projektu BASTION uzyskali granty z Narodowego Centrum Nauki

29 stycznia br. Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło konkurs SONATA BIS 5. Jego laureatkami zostały badaczki z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury, które również brały udział w projekcie BASTION - przedsięwzięciu mającym na celu zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej.

Nominacje profesorskie

26 stycznia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. Wśród nowo mianowanych znaleźli się pracownicy naukowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

List poparcia dla inicjatywy sieci Scholar at Risk

21 stycznia br. do Prezydenta Turcji został wystosowany list 20 sygnatariuszy, w tym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, popierający inicjatywę sieci Scholars at Risk - protestującej przeciw fali represji, która dotknęła środowisko akademickie tego kraju.

Treść listu

Złożenie kwiatów na grobie prof. Zdzisława Askanasa

17 stycznia 2016 roku pracownicy I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z zaproszonymi gośćmi złożyli kwiaty na grobie prof. Zdzisława Askanasa, założyciela i pierwszego kierownika IV Kliniki Chorób Wewnętrznych – obecnie I Katedry i Kliniki Kardiologii.

Promocja książki „ Szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)” wydanej przez Muzeum Historii Medycyny.

W środę, 13 stycznia br., odbyło się kolejne Spotkanie Muzealne, podczas którego przedstawiono książkę dr Marii Ciesielskiej „Szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)”. Publikacja ta inauguruje serię wydawniczą o nazwie: „Biblioteka Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Uroczystą promocję zaszczycił swoją obecnością JM Rektor - prof. Marek Krawczyk.

Otwarcie Centrum Usług CitoNet na terenie kampusu naszej Uczelni

We wtorek, 12. stycznia 2016 roku, w wyremontowanym budynku „dawnej pralni”, znajdującym się na terenie kampusu naszej Uczelni, odbyło się otwarcie Centrum Usług CitoNet, nalężącego do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: JM Rektor - prof. Marek Krawczyk, Prezes Toruńskich Zakładów Opatrunkowych - pan Jarosław Józefowicz oraz Prezes Zarządu CitoNet - pani Monika Michna.

Spotkanie Noworoczne

W czwartek, 7 stycznia 2016 roku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne obecnych Władz z byłymi Rektorami naszej Uczelni.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]