Polski     English

Z życia Uczelni

WIELKANOCNE ŻYCZENIA JM REKTORA PROF. MARKA KRAWCZYKA

 

Wielkanoc 2014 roku 

 

Przed nami Święta Wielkiej Nocy.

Z tej okazji składam Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten szczególny czas spędzony w gronie najbliższych,

będzie dla nas wszystkich okresem pełnym nadziei, spokoju i radości.


                                                                      Marek Krawczyk
                                                               Rektor
                                           Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Życzenia wielkanocne od Władz administracyjnych Uczelni


Radosnych, zdrowych oraz pełnych wiosennego słońca
Świąt Wielkanocnych

życzą

Małgorzata Rejnik - p.o. Kanclerz oraz Zastępcy Kanclerza
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
                                                                                                                                                                                                             

Inauguracja Ogrodu Pompego na terenie Szpitala Pediatrycznego

15 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Choroby Pompego - na terenie powstającego Szpitala Pediatrycznego naszej Uczelni posadzono pierwsze drzewo – Platan - symbol kampanii „Ogrody Pompego”, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat rzadkiej uwarunkowanej genetycznie choroby Pompego.

Dzień Otwarty dla kandydatów na studia

Wszyscy zainteresowani podjęciem studiów na naszej Uczelni mieli szansę na zapoznanie się z aktualną ofertą edukacyjną podczas trwającego w niedzielę, 30 marca - Dnia Otwartego. Frekwencja osób odwiedzających i liczba prezentacji przygotowanych przez studentów okazały się najliczniejsze spośród dotychczas organizowanych Dni Otwartych.

Nominacja profesorska

26 marca prof. Marek Kuch z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej II Wydziału Lekarskiego odebrał akt nominacyjny z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Uroczystość odbyła się w Belwederze.

Sukces absolwentki Wydziału Farmaceutycznego

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku Farmacja. Pierwsze miejsce zajęła praca wykonana przez magister farmacji Joannę Sajkowską – absolwentkę Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Pożegnanie Prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Rowińskiego

W piątek, 21 marca 2014 roku pożegnaliśmy Prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Rowińskiego – wybitnego Chirurga i Transplantologa, Twórcę i Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej I Wydziału Lekarskiego w latach 1980-2006, Dyrektora Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie  w latach 1995-2004, byłego Członka Senackiej Komisji do spraw Oceny Profesorów naszej Uczelni.

Nagroda II stopnia dla doktorantki z naszej Uczelni

We wtorek, 18 marca, „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – oficjalne czasopismo Towarzystwa Internistów Polskich, przyznało nagrodę Redaktor Naczelnej za najlepszą studencką pracę oryginalną. W gronie nagrodzonych jest mgr Iwona Osińska –  doktorantka z Katedry i Zakładu Patomorfologii.

Nominacja profesorska

Profesor nauk farmaceutycznych Grzegorz Nałęcz-Jawecki z Zakładu Badań Środowiska Wydziału Farmaceutycznego odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Nominacja profesorska

Profesor nauk farmaceutycznych Grzegorz Nałęcz-Jawecki z Zakładu Badań Środowiska WUM odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Hołd dla Prof. Zbigniewa Religi

8 marca 2014 roku, w piątą rocznicę śmierci Prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Religi – Doktora Honoris Causa naszej Uczelni z roku 2005, Rektor prof. Marek Krawczyk złożył kwiaty na grobie Pan Profesora.

50. Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonanych w roku akademickim 2012/2013

5 marca 2014 roku w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka rozstrzygnięto jubileuszową 50. edycję Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku Farmacja. Po raz kolejny wyłoniono najlepsze prace magisterskie. Czytaj dalej »

Interdyscyplinarna konferencja „Zaburzenia odżywiania się”

W niedzielę, 2 marca 2014 r. w Centrum Dydaktycznym odbyła się interdyscyplinarna konferencja „Zaburzenia odżywiania się”. Organizatorem sympozjum było Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Warszawa. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski.

Kierownik Kliniki Pediatrii redaktorem naczelnym czasopisma „Journal of Paediatric Gastroenterology and Nutrition”

Prof. dr hab. med. Hanna Szajewska, kierownik Kliniki Pediatrii WUM, została redaktorem naczelnym Journal of Paediatric Gastroenterology and Nutrition (JPGN), czasopisma dwóch towarzystw naukowych: European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) oraz North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN).

Pionierska w Polsce operacja wewnątrzmaciczna u płodu z przepukliną przeponową

Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili 17 lutego 2014 r. pierwszą w Polsce operację wewnątrzmaciczną u płodu z wrodzoną przepukliną przeponową. Zakończony sukcesem zabieg został wykonany w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM przez Zespół I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa kierowanej przez prof. Mirosława Wielgosia. 18 marca 2014 roku specjaliści usunęli ten specjalny balon.

Czytaj dalej »

Order Palm Akademickich dla Rektora prof. Marka Krawczyka

Rektor prof. Marek Krawczyk odebrał w poniedziałek, 10 lutego 2014 roku w Rezydencji Ambasadora Francji tytuł Kawalera Orderu Palm Akademickich przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji za zasługi oddane dla kultury francuskiej. Odznaczenie wręczył Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce.

Konferencja pt. „Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców”

Zmiany w opiece długoterminowej były głównym tematem konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbyła się 6 lutego w auli Centrum Dydaktycznego naszej Uczelni. Za organizację sympozjum odpowiadały jednostki Wydziału Nauki o Zdrowie: Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego.

Sukces naukowca naszej Uczelni w programie POMOST

We środę 5 lutego br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła VIII i jednocześnie ostatni konkurs w programie POMOST. Laureatką konkursu została dr hab. Katarzyna Koziak z Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia Wydziału Nauki o Zdrowiu.

I Kongres Zdrowego Starzenia

W dniach 30-31 stycznia 2014 r. w Warszawie odbył się I Kongres Zdrowego Starzenia zorganizowany z inicjatywy prof. Bolesława Samolińskiego. Spotkanie było okazją do szerokiej dyskusji nad postępami prac na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się.

Sukces lekarzy Szpitala Klinicznego naszej Uczelni

Powodzeniem zakończyła się operacja rozdzielenia bliźniąt syjamskich, która odbyła się we czwartek, 30 stycznia br. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym naszej Uczelni. Operacja trwała kilka godzin i była pierwszą tego typu operacją w Polsce.

Sukces uczelnianego projektu w programie SONATA BIS 3

23 stycznia br. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłosili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w 2013 r. Wśród wyróżnionych w programie SONATA BIS 3 jest projekt zgłoszony przez Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia.

Podpisanie umowy o współpracy z UNICEF Polska

We wtorek, 21 stycznia br., w siedzibie naszej Uczelni odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a UNICEF Polska. Jest to znaczące wyróżnienie dla naszego Uniwersytetu, gdyż jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią wyższą, z którą Organizacja nawiązała współpracę. W imieniu naszej Uczelni dokumenty podpisał JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, a z ramienia UNICEF Polska Dyrektor Generalny – Marek Krupiński.

Złożenie kwiatów na grobie prof. Zdzisława Askanasa

W dniu 17 stycznia pracownicy I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z zaproszonymi gośćmi złożyli kwiaty na grobie prof. Zdzisława Askanasa, założyciela i pierwszego kierownika IV Kliniki Chorób Wewnętrznych – obecnie I Katedry i Kliniki Kardiologii.

Adiunkt naszej Uczelni nowym konsultantem wojewódzkim

We wtorek, 14 stycznia, wybrano nowych konsultantów wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny. Akty powołania w tych wręczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Wśród nowo mianowanych jest dr hab. Bronisława Pietrzak – adiunkt z I Kliniki Położnictwa i Ginekologii I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, która została konsultantem wojewódzkim w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Wyróżnienie inauguracyjnej wystawy w Muzeum Historii Medycyny

Projekt graficzny wystawy zatytułowanej „Winienem być dobrym lekarzem. Janusz Korczak – Henryk Goldszmit” otrzymał wyróżnienie w kategorii system informacji w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej „Projekt 2013”. Wręczenie nagród i wyróżnień konkursowych odbyło się 28 grudnia 2013 r. w Galerii Kuratorium w Warszawie.

Sukces naukowców z projektu BASTION

10 stycznia 2014 r. ukazała się w czasopiśmie Leukemia publikacja pt. ‘B-cell receptor pathway inhibitors affect CD20 levels and impair antitumor activity of anti-CD20 monoclonal antibodies’. Badania, na których opierała się praca były niemal w całości realizowane przez zespół dr Magdaleny Winiarskiej z Zakładu Immunologii naszej Uczelni, któremu udało się wyprzedzić wiele zagranicznych instytutów badawczych prowadzących badania w tym obszarze i opublikować wyniki badań jako pierwszemu. 

Spotkanie Noworoczne

We wtorek, 7 stycznia 2014 roku, odbyło się tradycyjne Noworoczne Spotkanie obecnych Władz oraz byłych Rektorów naszej Uczelni.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]