Polski     English

Z życia Uczelni

Seminarium „Ból i cierpienie w praktyce klinicznej”

20 maja odbyło się seminarium szkoleniowe zatytułowane „Ból i cierpienie w praktyce klinicznej”. Spotkaniu patronował Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM – prof. Marek Kulus oraz Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski.

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

„Pielęgniarki siłą na rzecz zmian – efektywna opieka pielęgniarska i racjonalne koszty” to hasło przewodnie konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk.

Medale dla sportowców z naszej Uczelni

Podczas V Pucharu Świata Shorin-Ryu Karate i Okinawa Kobudo, który odbył się w Warszawie 16 maja, studenci i pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wywalczyli kilkanaście medali.

IX Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

15 maja 2015 roku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Zachód–Wschód organizowana przez Wydział Lekarsko-Dentystyczny. Gości i uczestników spotkania powitała Dziekan Wydziału, Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska.

Otwarcie nowego skrzydła w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej

11 maja 2015 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego skrzydła Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej. Wzniesiony w ekspresowym tempie, bo w niecały rok budynek od ul. Dobrej pomieści nowoczesne oddziały szpitalne, a także aptekę i dwie pracownie: żywienia pozajelitowego oraz przygotowywania leków cytostatycznych. W spotkaniu uczestniczył Rektor prof. Marek Krawczyk.

Międzynarodowe Warsztaty Hipotermii Terapeutycznej

W dniach 7-8 maja 2015 odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty poświęcone hipotermii terapeutycznej u pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia zatytułowane Targeted Temperature Management After Cardiac Arrest: From Clinical Evidences To Practise.

Uhonorowanie pracownika Uczelni

11 maja 2015 r. podczas Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wręczono okolicznościowe wyróżnienia przyznane przez Prezydent m. st. Warszawy Hannę Gronkiewicz–Waltz. Jedną z nagrodzonych była dr Marta Hreńczuk z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego WNoZ i Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii WUM.  

Konferencja naukowa "Zawód położnej a zmiany demograficzne"

W dniach 6-7 maja, z okazji Dnia Położnej, zorganizowano IV Międzynarodową Konferencję Naukową Wydziału Nauki o Zdrowiu zatytułowaną „Zawód Położnej a Zmiany Demograficzne”. Wydarzeniu patronował JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk.

Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał „Porozumienie ramowe na rzecz rozwoju B+R w regionie radomskim”

Celem porozumienia, które zawarto 6 maja w Radomiu, jest stworzenie sprzyjających warunków dla działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacja wyników prac i badań naukowych z wykorzystaniem infrastruktury radomskiego Parku Naukowo-Technicznego. Z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dokument parafował Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marek Kulus.

Studencka Konferencja Naukowa – „Anestezjologia i Intensywna Terapia – Nowe wyzwania i problemy”

29 kwietnia br. z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii TIVA zorganizowano konferencję poświęconą anestezjologii i intensywnej terapii. Główny nacisk położono na zagadnienia związane z intensywną opieką medyczną oraz pracą pielęgniarek i pielęgniarzy z pacjentem poddanym znieczuleniu.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]