Archiwum 2018

Głosujemy na projekt "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna" !!!!!!!!

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni do głosowania na inicjatywę Fundacji "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna", złożoną w konkursie na najlepszą prospołeczną inicjatywę w programie PZU Pomoc to Moc.

Celem projektu Fundacji jest poprawa psychospołecznego funkcjonowania studentów w środowisku rodzinnym i akademickim oraz zapobieganie problemom psychopatologicznym.

Projekt obejmuje działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i prewencji problemów psychologicznych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), zawierające: kampanię w mediach społecznościowych i na terenie kampusu, poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną, coachingu oraz konsultacje seksuologiczne i psychiatryczne.

Dane z wielu krajów wskazują na wysoki poziom problemów psychologicznych wśród studentów. Najczęstsze to wysoki poziom stresu i lęku, depresja, występowanie myśli samobójczych, zaburzenia seksualne oraz zaburzenia osobowości. Na WUM ponad 25% studentów często lub prawie cały czas czuje się samotnie. Wskazuje to na wysokie zapotrzebowanie na wsparcie w optymalnym zmaganiu się ze studiowaniem.

Głosujcie na stronie: https://pomoctomoc.pzu.pl/node/704

Wystarczy kliknąć na serduszko przy projekcie!

Głosowanie będzie trwało tylko miesiąc, dlatego warto zjednoczyć siły!

Uruchomienie strony internetowej Pionu ds. Nauki i Transferu Technologii

Pion ds. Nauki i Transferu Technologii zaprasza do korzystania ze swojej  nowo otwartej strony internetowej, na której znajdują się informacje z obszaru nauki i transferu technologii, m.in. dotyczące przygotowywania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Informacje publikowane na stronie  www.pnitt.wum.edu.pl obejmują:

- kluczowe akty prawne zewnętrzne oraz wewnętrzne WUM dotyczące obszaru działalności Pionu;

- harmonogram konkursów, w tym także w formie spersonalizowanych zestawień dedykowanych: Uczelni, pracownikom, doktorantom oraz studentom WUM;

- materiały i ogłoszenia z obszaru nauki i transferu technologii;

- instrukcje i poradniki zarówno dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku aplikacyjnego, jak i tych, realizujących granty;

- dane kontaktowe do pracowników WUM służących wsparciem w zakresie obszarów działalności Pionu.

Wstawę pt: "Chirurg i żołnierz AK, czyli wspomnienie niezwykłej historii życia prof. dr. hab. n. med. Witolda Janusza Rudowskiego (1918 – 2001)"

Od 3.12.2018 w czytelni Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego można oglądać wystawę pt: "Chirurg i żołnierz AK, czyli wspomnienie niezwykłej historii życia prof. dr. hab. n. med. Witolda Janusza Rudowskiego (1918 – 2001)" - doktora honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie (1978) w 100. rocznicę urodzin.

Zwiedzający mają okazję zapoznać się z ciekawą biografią profesora oraz zobaczyć między innymi fragment ciekawej kolekcji medali prof. Witolda Janusza Rudowskiego, którą muzeum dostało w depozycie. Medale zostały przyznane prof. Rudowskiemu w dowód uznania jego osiągnięć zawodowych. Pojawiają się na nich nazwiska wielu wybitnych lekarzy polskich i zagranicznych: Józefa Strusia, Tytusa Chałubińskiego, Karola Marcinkowskiego, Ludwika Rydygiera, Ludwika Pasteura, a także nazwy uczelni i towarzystw medycznych.

Wystawa potrwa do 15 marca 2019 r.

 

 

Organizacja kongresu dla młodych naukowców: "14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists"

Organizacja kongresu dla młodych naukowców: "14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists" - zadanie finansowane w ramach umowy 780/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ”.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jakub Gołąb, Kierownik Zakładu Immunologii
Koordynatorzy projektu:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 14th WIMC: Magdalena Czerwińska
Prezydent 14th WIMC: Jacek Dziedziak
Koordynatorzy Warsztatów i Programu Naukowego: Aleksandra Kurek, Kacper Kwiliński, Oliwia Opacka, Piotr Rękawek
Koordynatorzy Współpracy Międzynarodowej: Kinga Szczepańska, Magdalena Chrabąszcz
Public Relations: Agata Majewska, Monika Dźwigała, Marta Kiziak, Dagmara Szymczyk
Koordynator Programu Rozrywkowego: Helena Symonides, Katarzyna Szarla
Fundraising: Maciej Pawliszewski, Michał Szyszka, Krzysztof Pieluszczak
Koordynatorzy Logistyki: Katarzyna Szarla Koordynator IT i webmaster: Łukasz Mielczarek

Symbol WUM: APD5/DUN05/18
Termin rozpoczęcia i zakończenia: od 2018-03-01 do 2018-12-20

Opis: 14th Warsaw International Medical Congress to już czternasta edycja międzynarodowej konferencji dla Młodych Naukowców organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym roku odbędzie się ona w dniach 10-13.05.2018r. w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. Trojdena 2a.

Konferencja ta, ma na celu umożliwienie młodym naukowców prezentacji wyników swoich badań, zgłębienia wiedzy z zakresu nauk biomedycznych oraz szeroko pojętą promocję nauki. Kierowana jest do studentów kierunków biomedycznych oraz młodych lekarzy i naukowców z całego świata. Od lat swoją obecnością w roli wykładowców zaszczycają nas światowej klasy uczeni, z niezwykle różnorodnych pól naukowych. Każdy z nich jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie. Między innymi, podczas 12th WIMC swoją obecnością zaszczycił nas Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Medycyny - prof. Bert Sakmann.

W związku z coraz większym zainteresowaniem uczestników inspirującymi wykładami, w tym roku zaprosiliśmy równie interesujące postacie ze świata nauki. Podczas 14th WIMC będziemy mieli okazję wysłuchać wykładu Laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Roberta Lefkowitza. Nasze zaproszenie przyjęły również takie osobistości jak: prof. Prof. Esther Troost (Niemcy), Prof. Nandu Goswami (Austria), Prof. Olivier White (Francja), Prof. Victor Tybulewicz (Anglia). Podczas tegorocznej edycji 14th WIMC planujemy 27 sesji naukowych. Każda z zakwalifikowanych prac przejdzie proces recenzji przez co najmniej 3 recenzentów z różnych ośrodków naukowych. Spodziewamy się, że w tym roku grupa recenzentów będzie liczyła ponad 300 naukowców. Ponadto, będziemy kontynuować tradycję wprowadzoną przed dwoma laty - zwycięzcy wybranych sesji naukowych staną do konkursu podczas Sesji Plenarnej. Zwycięzca konferencji 13th WIMC otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 7,5 tysiąca złotych, która umożliwiała mu wyjazd na dowolną zagraniczną konferencję. Osoby, które zdobyły 2. oraz 3. miejsce otrzymały możliwość odbycia stażu w Szwajcarii, w Lozannie, pod okiem prof. Demartines’a oraz w Niemczech pod okiem prof. Malca. W tym roku również planujemy przekazać Zwycięzcy Kongresu nagrodę w wysokości 5 tysiący złotych do przeznaczenia na cel wyjazdu szkoleniowego. Co więcej, dla osób które zdobędą 2. oraz 3. miejsce zapewnimy możliwość odbycia dwutygodniowego stażu w Szwecji w Karolińska Institutet pod okiem prof. Kenny Rodriguez-Wallberg oraz w Niemczech w Universitätsklinikum Münster pod opieką prof. Edwarda Malca.

Obecnie WIMC jest wydarzeniem znanym wśród studentów i młodych lekarzy w całej Europie, a także zyskuje popularność na innych kontynentach. Sprzyja to między innymi wymianie doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów, ale także często nawiązywaniu ciekawych znajomości, nawet na długie lata. WIMC jest więc konferencją rozwijającą się niezwykle szybko, z roku na rok zyskującą coraz większy rozgłos. Daje swoim uczestnikom wiele niezwykle cennych możliwości: poszerzania horyzontów naukowych, rywalizacji na polu naukowym, zdobycia najświeższej wiedzy oraz nawiązywania nowych kontaktów z całego świata. W ramach wydarzenia poruszane są bardzo ważne tematy z zakresu tematyki zdrowia publicznego, a współpraca nawiązana z konferencją World Health Summit odbywającą się cyklicznie w Berlinie umożliwia uczestnikom poznanie problematyki związanej z problemami zdrowia publicznego na całym świecie. Warsaw International Medical Congress for Young Scientists ma liczne konferencje partnerskie - ponad 25 kongresów z całego świata. Dzięki temu tworzymy imponującą sieć współpracy naukowej. Dla wielu uczestników Konferencji wydarzenie to jest okazją do nawiązania współpracy oraz realizowania projektów badawczych razem z młodymi naukowcami z ośrodków z całego świata. Konferencja 14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists składa się z następujących elementów: - sesje naukowe, w których uczestnicy prezentują wyniki własnych badań, - wykłady eksperckie wygłaszane przez wybitnych wykładowców z Polski i zagranicy, - warsztaty, podczas których uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności praktyczne i kliniczne, - program rozrywkowy - bankiet, spotkanie integracyjne, wycieczki po Warszawie. Abstrakty i prezentacje podczas Konferencji stanowią pełen przekrój badań prowadzonych na polu nauk biomedycznych. Wykłady prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach pozwalają uczestnikom na poszerzenie swojej wiedzy oraz zrozumienie znaczenia pracy naukowej zarówno w swoim życiu, jak i w życiu społeczeństwa. W zeszłych latach zaobserwowaliśmy tendencję wzrostową w liczbie zgłaszanych prac, co dowodzi, że Konferencja spełnia swoją rolę - młodzi naukowcy chętnie podejmują się prowadzenia projektów naukowym, szczególnie jeśli istnieją wydarzenia takie jak nasze - pozwalające przedstawić wyniki swoich badań szerszej publiczności, ale również poszerzyć swoją wiedzę i nabyć umiejętności praktycznych podczas warsztatów. Zasięg Konferencji jest międzynarodowy. W zeszłych latach gościliśmy młodych naukowców z każdej Uczelni Medycznej w Polsce oraz wielu z zagranicy (w tym z bardzo odległych krajów takich jak Indie, Indonezja, Bangladesz, Nepal czy Egipt). Dzięki silnej promocji Kongresu na całym świecie oraz dobrej opinii uczestników Konferencji w zeszłych latach możemy cieszyć się rosnącym zainteresowaniem i chęcią prezentowania wyników prac badawczych, co przyczynia się do upowszechniania nauki dla bardzo szerokiego grona zainteresowanych.

IX edycja konkursu INTERSTUDENT

Do 12 grudnia br.  można zgłaszać kandydatów do IX edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Study in Poland”.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod honorowym patronatem prof. dr. hab inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 17 stycznia 2019 r. w Warszawie, w Auli Kryształowej SGGW, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”.

http://www.studyinpoland.pl/interstudent/