Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2017

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów
przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Na podstawie § 1 ust. Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Fundacja informuje, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium.

1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Termin składania wniosków: 02.01.2018 r.
- w wersji papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, lok. 117; 02-091 Warszawa,
- w wersji elektronicznej na adres: stypendia.fundacjarozwoju@wum.edu.pl

3. W pierwszym konkursie Fundacja przyzna stypendia po jednym:

a) dla studenta w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres 14 dni,

b) dla doktoranta w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres 14 dni.

Stypendium jest przewidziane na wszystkie koszty związane z wyjazdem w szczególności podróży, zakwaterowania, pobytu w tym wyżywienia.

4. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Fundacji w terminie do 20.02.2018 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Wniosek o przyznanie stypendium wyjazdowego.

Regulamin: http://fundacjarozwojuwum.pl/regulamin-konkursu-na-naukowe-stypendia-wyj...

Spotkanie SKN Opieki Paliatywnej

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego serdecznie zaprasza na 2. spotkanie SKN OPIEKI PALIATYWNEJ, które odbędzie się 16 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w sali 102 w budynku WUM przy ul. Ciołka 27.

Akcja "Pomóż Pawłowi i Innym"

3 grudnia 2017 r. w godz. 10.00 - 18.00 w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus oraz w Szpitalu Wolskim odbędą się rejestracje potencjalnych dawców szpiku wraz ze zbiórką pieniężną.

Podczas akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych.

Środki zebrane ze zbiórki publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów rejestracji potencjalnych dawców, którzy tego dnia dokonają rejestracji.

Szczegóły w ulotce dostępnej tutaj.

III edycja konkursu "DUM SPIRO, SPERO"

Wojskowy Instytut Medyczny oraz Polską Federację Stowarzyszeń chorych na astmę, alergię i POCHP zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia.

Szczegółowe informacje: http://www.wim.mil.pl/nauka/nauka-i-badania/2784-dum-spiro-spero-iii-edy...

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 stycznia 2018 r. do godz. 23.59.

Nowa oferta stypendialna Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018/2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej opublikowała ofertę stypendialną na wyjazdy zagraniczne dla studentów, doktorantów i naukowców na rok akademicki 2018/2019.

W przypadku dużej części państw, do których można wyjeżdżać, obowiązuje termin wnioskowania do 15 grudnia 2017 r.

Zgodnie z wymaganiami NAWA wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:

  • Pismo przewodnie z uczelni
  • Formularz wniosku kandydata na wyjazd za granicę (studenci)
  • List motywacyjny w języku polskim i angielskim
  • Kopie dyplomów wraz z ocenami lub zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku (studia I-go stopnia)
  • CV
  • Kopię potwierdzenia przyjęcia na staż przez partnera zagranicznego lub kopię korespondencji z ośrodkiem, do którego kandydat się udaje (nie dotyczy kursów językowych)
  • Opinię samodzielnego (-ych) pracownika (ów) naukowego (-ych)
  • Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę.

Oferta wyjazdów dla studentów: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa

Oferta wyjazdów oraz dla naukowców: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do konsultacji

W dniu 29.11.2017 r., w godz. 9:00-12:00, w Centrum Dydaktycznym WUM eksperci ZUS udzielać będą wskazówek i porad z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń emerytalno-rentowych.

Zainteresowanym osobom, na podstawie dowodu osobistego, wyliczona zostanie przybliżona emerytura, a także założony zostanie profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Profil na PUE pozwala m.in. na elektroniczny kontakt z ZUS, bieżące sprawdzanie informacji zapisywanych na naszym indywidualnym koncie, kontrolowanie wpływu składek płaconych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Dodatkowo pracownicy z I Oddziału ZUS w Warszawie będą udzielać informacji na temat obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. e-składce, czyli jednym przelewie do ZUS. Na miejscu również będzie można otrzymać indywidualny numer składkowy (NRS), którym będą się posługiwać przedsiębiorcy w przypadku dokonywania wpłat do ZUS.

Kongres Zdrowia Publicznego 2017

7 grudnia br. odbędzie się kolejny Kongres Zdrowia Publicznego 2017 r. Patronat nad wydarzeniem, które organizuje Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Ochrony Zdrowia, objął Minister Zdrowia - Konstanty Radziwiłł.

Tegoroczna edycja KZP, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, ma charakter międzyresortowego, systemowego wydarzenia, gromadzącego w jednym czasie i miejscu wysokich przedstawicieli wszystkich dziedzin życia społecznego i politycznego odpowiedzialnych za kształtowanie koncepcji zdrowia publicznego w Polsce.

Agenda

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter