Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2016

Szkolenie dla wnioskodawców oraz Konsorcjantów projektów w ramach 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, będącego Instytucją Wdrażającą dla działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zaprasza na dwudniowe szkolenie.

Pierwszego dnia szkolenie będzie dotyczyć nowego wzoru umowy o dofinansowanie, dokumentacji niezbędnej do przygotowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz zasad rozliczania projektów. Drugiego dnia szkolenie z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych poprowadzi ekspert zewnętrzny.

Szkolenie odbędzie się 30 listopada - 1 grudnia 2016 r. w MCC Mazurkas Coference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim.

Szkolenie jest bezpłatne.

Do udziału w szkoleniu zapraszani są zarówno Wnioskodawcy jak i Konsorcjanci dofinansowanych projektów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i konieczność zapewnienia dostępu do szkolenia wszystkim beneficjentom działania 4.2 organizator prosi o zgłaszanie do dwóch osób, ze wskazaniem jednej z nich na listę rezerwową.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza i wysłanie go na adres: dks@opi.org.pl w terminie do 30 października 2016 r.  

Formularz zgłoszeniowy

Osoba do kontaktu: Monika Prochowicz; Dział koordynacji projektów i komunikacji społecznej; monika.prochowicz@opi.org.pl, (22) 22 351 71 14.

Konferencja psychoedukacyjna "Zdrowie psychiczne"

Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna PsychoMedic.pl zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji psychoedukacyjnej "Zdrowie psychiczne", która odbędzie się 15.10.2016 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (AL. KEN 16).

Spotkanie odbywa się w ramach rocznego cyklu konferencji propagujących zdrowie psychiczne i seksualne oraz radzenie sobie ze stresem i emocjami w sposób nieszkodliwy dla zdrowia.

 

Informacja dot. zasad dostępności sal dydaktycznych znajdujących się w budynku Szpitala Pediatrycznego oraz budynku Zakładu Patomorfologii

W imieniu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego - Roberta T. Krawczyka informujemy, że w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2016/17, sale dydaktyczne na terenie szpitala i budynku Zakładu Patomorfologii, udostępniane przez WUM za pośrednictwem systemu Centralnej Rezerwacji Sal, otwierane będą przed rozpoczęciem zajęć i zamykane po ich zakończeniu wyłącznie przez pracowników ochrony. Klucze do sal nie będą udostępniane.
Wprowadzenie powyższych zasad jest konieczne, ze względu na dotychczasowe utrudnienia, m.in. dublowanie się rezerwacji sal, zagubienia kluczy oraz incydentów dewastacji mienia.
Pracownicy ochrony są zobowiązani do sprawdzania pomieszczeń po otwarciu i przed ich zamknięciem. Ma to na celu zapewnienie kontroli nad wyposażeniem pozostającym na wyposażeniu sal.

IX Warszawsko-Mazowieckie Spotkania Diabetologiczne

29 października br. w Warszawie odbędą się IX Warszawsko-Mazowieckie Spotkania Diabetologiczne.

Wydarzenie jest niezwykłą okazją do debaty na temat poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę. W tym roku, wśród kwestii wiodących znalazły się:

• Aktualne podejście do insulinoterapii
• Niewydolność serca w cukrzycy
• Żywienie w cukrzycy
• Leczenie chorych na cukrzycę na styku specjalizacji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://wsd.diabetologiaonline.pl/#kontakt

Bezpłatny pakiet najnowszego oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 dostępny dla pracowników oraz studentów

Informujemy Państwa, iż Uczelnia jest w posiadaniu subskrypcji pakietu biurowego Office 365 Pro Plus.
Subskrypcje umożliwiają każdemu studentowi i pracownikowi naszej Uczelni instalację pakietu Microsoft Office 2016 na pięciu komputerach PC lub MAC, pięciu tabletach i pięciu smartfonach.
Wszyscy użytkownicy wspomnianego pakietu  będą mieli zawsze dostęp do najnowszych wersji oprogramowania.
W ramach posiadanych subskrypcji dodatkowo dostępne są:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania licencji są dostępne: https://it.wum.edu.pl/office365

Pakiet pobrać mogą również pracownicy z tym, że login jest wg formatu imie.nazwisko@wum.onmicrosoft.com (imie i nazwisko należy wprowadzić bez polskich znaków diakrytycznych, zastępując "ą" "a", "ź" "z" itd.). Hasło takie samo jak do komputera czy portalu ssl.wum.edu.pl

Spotkanie informacyjne SK Zdrowia Publicznego

SK Zdrowia Publicznego - Sekcja Promocja Zdrowia zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 13 października o godz. 15.00.

Nabór do Chóru WUM

Chór WUM zaprasza wszystkich uzdolnionych wokalnie studentów naszej uczelni na przesłuchania, które odbędą się w dniach 30.09. - 21.10.2016 r.

Godzinę przesluchania należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo z dyrygentem.

Warunki przesłuchania znajdziecie na stronie internetowej: http://www.chor.wum.edu.pl/


Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter