Archiwum 2016

Zaproszenie do udziału w Centralnych Obchodach Światowego Dnia Serca

18 września br. na warszawski Podzamczu odbędą się Centralne Obchody Światowego Dnia Serca, organizowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Hasło tegorocznego wydarzenia brzmi: "Polacy mają serce". Odwiedzający będą mogli skorzystać m.in. z badań profilaktcyznych, zmierzyć ciśnienie krwi, sprawdzić poziom cukru i cholesterolu, czy obliczyć wskaźnik BMI. Ponadto czeka na nich wiele innych atrakcji.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/PolacyMajaSerce/

Wydział Nauki o Zdrowiu zaprasza do udziału w Festiwalu Nauki

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza do udziału w zajęciach organizowanych w ramach XX Festiwalu Nauki:

,,Od poczęcia do narodzin - rozwój i narodziny człowieka,, - 2016-09-26 16:00 (wymagane zapisy);

,,Postępowanie żywieniowe w różnych jednostkach chorobowych" - 2016-09-27 17:00;

,,Białe złoto - skąd się bierze mleko w banku?" - 2016-09-27 19:00 (wymagane zapisy);

,,Wzloty i upadki badań naukowych w medycynie" - 2016-09-28 15:00;

,,Ogólne zasady żywienia dojelitowego" - 2016-09-28 17:00;

,,Ogólne zasady żywienia pozajelitowego" - 2016-09-29 17:00;

 

Szczegóły na stronie internetowej: http://festiwalnauki.edu.pl/program

60-lecie IFMSA

W imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland zapraszamy do udziału w uroczystej gali 60-lecia Stowarzyszenia, która odbędzie się 12.11.2016 r.

Głównym celem spotkania jest zacieśnienie więzi i poprawa współpracy między pokoleniami lekarzy i studentów medycyny związanych z największą ogólnopolską organizacją zrzeszającą studentów wydziałów lekarskich, działającą nieprzerwanie od 1956 roku w całym kraju

Szczegóły dostępne tutaj

lub na stronie internetowej: http://60lat.ifmsa.pl/

 

Zaproszenie do współtworzenia punktowanych monografii naukowych

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL zaprasza do współtworzenia punktowanych monografii naukowych, dzięki którym starannie wybrane prace zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Wszystkie zakwalifikowane i pozytywnie ocenione przez Recenzentów prace ukażą się w monografiach i przysługiwać im będzie 4 lub 5 pkt. MNiSW.

W chwili obecnej Wydawnictwo zaprasza do zgłaszania abstraktów prac do następujących monografii:

  • „Choroby cywilizacyjne i społeczne XXI w. - przegląd i badania” - 4 pkt. MNiSW,
  • “Cancer, disease of civilization” - monografia anglojęzyczna, 5 pkt. MNiSW,
  • „Najważniejsze problemy filozofii: Byt, Wartość, Poznanie” - 4 pkt. MNiSW,
  • „Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego” - 4 pkt. MNiSW,
  • „Postęp cywilizacyjny - stan obecny i perspektywy” - 4 pkt. MNiSW,
  • „Rośliny w medycynie, farmacji i przemyśle” - 4 pkt. MNiSW

Abstrakty należy wysyłać do 6 września br. korzystając ze specjalnego formularza na stronie internetowej wydawnictwa: http://bit.ly/RejestracjaAbstraktów.

Ogłoszenie o konkursie grantowym ONKOGRANTY

 

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Fundacja poszukuje oryginalnych projektów, twórczo nawiązujących do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem 2015-2024, których realizacja ma szansę znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce.

Konkurs skierowany jest do badaczy specjalizujących się w problematyce zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej oraz do organizacji pozarządowych zainteresowanych ochroną zdrowia, a zwłaszcza onkologią i prawami pacjentów.  Wnioskodawcami mogą być tylko osoby fizyczne – naukowcy lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych  uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie lub pracownicy organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia, szczególnie w zakresie onkologii i praw pacjenta.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku). Szczegółowych informacji udziela  pracownik biura Fundacji: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl

Informacje o konkursie znajdą Państwu na stronie:

http://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/oglos…

Program ubezpieczeń dobrowolnych dla pracowników/ współpracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W imieniu Działu Płac informujemy, iż Uczelnia zawarła umowę pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń "Gothaer" S.A. oraz Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń "Ergo Hestia" S.A. na ubezpieczenie NNW,  HIV/WZW, OC oraz OP dla pracowników i współpracowników WUM.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej.

Pismo Działu Płac >> plik PDF

Ulotka informacyjna >> plik PDF

Programy dowolnych ubezpieczeń >> plik PDF

Formularz - deklaracja przystąpienia >> plik RTF

Wysokość jednorazowych składek za ubezpieczenia >> plik PDF

Ogólne warunki ubezpieczenia NWW ERGO Hestia SA >> plik PDF