Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2016

Miejsca parkingowe w budynku Szpitala Pediatrycznego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, uprzejmie informuje, że do 31.12.2016 r. obowiązuje oferta promocyjna na zakup abonamentów na miejsca postojowe zlokalizowane w garażu podziemnym budynku Szpitala Pediatrycznego. Koszt zakupu abonamentu do tego terminu to 150 zł miesięcznie.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z panią Anną Grodzką – tel. 881-099-543, e-mail spdsk@tgp-parking.pl

Kolejne z cyklu spotkań informacyjno-edukacyjnych "Cycki są fajne"

EMSA Warszawa zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym połączonym z samobadaniem piersi "Cycki są fajne", które odbędzie się 22 października br., w godz. 10.00 - 15.00 w sali 232 Centrum Dydaktycznego WUM.

W tematykę profilaktyki raka piersi uczestniczki wprowadzi położna mgr Małgorzata Stefaniak, wykładowca Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM. Ponadto dowiedzą się one, jak istotną rolę w profilaktyce piersi pełni dieta - opowie o tym dr hab. Dorota Szostak-Węgierek - kierownik Zakładu Żywienia Człowieka WUM. W trakcie spotkania wszystkie uczestniczki, pod czujnym okiem studentek i położnych ze SKN Położnych WUM, nauczą się także prawidłowego samobadania oraz dbania o piersi.

Dodatkowo w programie przewidziane są warsztaty z brafittingu, które poprowadzą brafitterki z firmy dopasowana.pl. W tym roku akcję wspiera również Fundacja "OnkoCafe - razem lepiej", prowadząca kampanię BreastFit, o której więcej opowiedzą w trakcie spotkania jej przedstawicielki.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1043482562431064/

Światowy Dzień Osteoporozy

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny oraz Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku WUM zachęcają do wspólnego obchodzenia Światowego Dnia Osteoporozy. Lekarze oraz studenci zainteresowani tą tematyką zapraszani są do udziału w sympozjum naukowo-szkoleniowym, które wieloaspektowo zajmie się zagadnieniem osteoporozy. Zapraszane do uczestnictwa są również wszystkie osoby cierpiące na osteoporozę. Specjalnie z myślą o nich zaplanowano warsztaty edukacyjne, podczas których chorzy m.in. dowiedzą się jak zapobiegać zmniejszaniu się gęstości kości, będą mogli wykonać darmowe badanie densytometryczne lub skorzystać z porady lekarza ortopedy.

Sympozjum oraz warsztaty z okazji Światowego Dnia Osteoporozy odbędą się 20.10 (czwartek) w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM w godzinach 11.00-14.00.

Więcej informacji na stronie: http://zimit.wum.edu.pl/index.php/aktualnosci/

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące zwiększenia aktywności na rzecz zapewnienia otwartości środowiska akademickiego na różnorodność i wielokulturowość.

Treść pisma

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym związków zawieranych pomiędzy uczelniami

W imieniu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym związków zawieranych pomiędzy uczelniami. Badaniem są objęci pracownicy naukowo-dydaktyczni polskich szkół wyższych. Ankieta dostępna pod linkiem: http://zwiazki-uczelni.pl, ma na celu zebranie opinii na temat stanu rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce oraz procesu konsolidacji uczelni.

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki będą stanowiły przedmiot prac naukowych.

Biuro Informacji i Promocji

 

Innowacje w badaniach in vitro - zaproszenie na warsztaty w Instytucie Biologii Doświadczalnej

27. października br. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN odbędą się warsztaty, w ramach  których zostaną zaprezentowane rozwiązania w zakresie akwizycji i analizy danych komórkowych, rejestrowanych przy wykorzystaniu matryc mikroelektrodowych MEA.
Będą również przedstawione rozwiązania do długotrwałego obrazowania żywych komórek.

Powyższe tematy zostaną uzupełnione prezentacją najbardziej precyzyjnego licznika komórek NucleCounter oraz komór biobezpieczeństwa mikrobiologicznego Kojair.
Poniżej Program, w którym znajduje się link do formularza rejestracji.

Program

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Drugi konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY - składanie wniosków do 17.10

Tylko do 17 października br. młodzi doktorzy z Polski i z zagranicy mogą składać wnioski o finansowanie innowacyjnych projektów badawczych w drugim konkursie w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Do zdobycia jest łącznie ponad 24 mln zł.

Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może sięgać nawet 2 mln zł i może zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Pula środków przeznaczonych na drugi konkurs wynosi aż 14 mln zł.

Program HOMING to z kolei propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Finansowanie może zostać przyznane na dwa lata, bez możliwości przedłużenia. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. Na drugi konkurs FNP zamierza przeznaczyć łącznie 8 mln zł.

Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą ubiegać się o grant w wysokości do ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach.

We wszystkich trzech programach o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia (kierownik projektu może wnioskować o wynagrodzenie miesięczne w wysokość 17,5 tys. - 20 tys. zł brutto, młody doktor – może otrzymywać do 15 tys. zł brutto miesięcznie, doktorant do 8 tys. zł brutto, a student nawet do 4 tys. zł brutto) czy stypendia (od 1,5 tys. zł do 4,5 tys. zł brutto), a także na prace zlecone (podwykonawstwo), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R.

Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku.

Programy FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Źródło: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter