Archiwum 2016

150 Seminarium "Micro and Nanosystems in Biochemical Analysis"

W dniach 12 - 14 października br. odbędzie się "150 Seminarium", organizowane przez Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, dotyczące "Micro and Nanosystems in Biochemical Analysis"

Program Seminarium: http://ibib.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=341:2016&catid=178&lang=pl&Itemid=223&showall=&limitstart=2

Sekretariat MCB:
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, POLSKA
telefon(+48) 22 592 59 70, faks (+48) 22 592 59 98
mail: mcb@ibib.waw.pl

Bezpłatne warsztaty Krajowego Punktu Kontaktowy PB UE

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na bezpłatne warsztaty o zakresie tematycznym:

- możliwości dla Naukowców i MŚP w Horyzoncie 2020,

- dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów,

- kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe,

- elementy dobrego wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne na przykładzie priorytetu „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” – formularze administracyjne A oraz część merytoryczna wniosku B.

Warsztaty odbędą się 20 października  2016 r.  w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego przy ul. Krzywickiego 34a w godzinach od 10:00 do 15:00 w sali AB na III piętrze.

Ponieważ spotkanie będzie w formie warsztatów liczba miejsc ograniczona.

http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-abc-przygotowania-wniosku-do-horyzontu-2020-zdrowie

Konferencja "Standardy Medyczne w Praktyce Pediatrycznej dla Studentów i Młodych Lekarzy"

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP-CZD zaprasza do udziału w konferencji "Standardy Medyczne w Praktyce Pediatrycznej dla Studentów i Młodych Lekarzy", która odbędzie się 15 października b.r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronat nad konferencją objęli: Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - Rektor WUM oraz Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska -  Przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.


Więcej informacji oraz program konferencji dostępne w pod adresem:
www.standardywpediatrii.pl

 

Szkolenie dla wnioskodawców oraz Konsorcjantów projektów w ramach 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, będącego Instytucją Wdrażającą dla działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zaprasza na dwudniowe szkolenie.

Pierwszego dnia szkolenie będzie dotyczyć nowego wzoru umowy o dofinansowanie, dokumentacji niezbędnej do przygotowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz zasad rozliczania projektów. Drugiego dnia szkolenie z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych poprowadzi ekspert zewnętrzny.

Szkolenie odbędzie się 30 listopada - 1 grudnia 2016 r. w MCC Mazurkas Coference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim.

Szkolenie jest bezpłatne.

Do udziału w szkoleniu zapraszani są zarówno Wnioskodawcy jak i Konsorcjanci dofinansowanych projektów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i konieczność zapewnienia dostępu do szkolenia wszystkim beneficjentom działania 4.2 organizator prosi o zgłaszanie do dwóch osób, ze wskazaniem jednej z nich na listę rezerwową.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza i wysłanie go na adres: dks@opi.org.pl w terminie do 30 października 2016 r.  

Formularz zgłoszeniowy

Osoba do kontaktu: Monika Prochowicz; Dział koordynacji projektów i komunikacji społecznej; monika.prochowicz@opi.org.pl, (22) 22 351 71 14.

Konferencja psychoedukacyjna "Zdrowie psychiczne"

Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna PsychoMedic.pl zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji psychoedukacyjnej "Zdrowie psychiczne", która odbędzie się 15.10.2016 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (AL. KEN 16).

Spotkanie odbywa się w ramach rocznego cyklu konferencji propagujących zdrowie psychiczne i seksualne oraz radzenie sobie ze stresem i emocjami w sposób nieszkodliwy dla zdrowia.

 

Informacja dot. zasad dostępności sal dydaktycznych znajdujących się w budynku Szpitala Pediatrycznego oraz budynku Zakładu Patomorfologii

W imieniu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego - Roberta T. Krawczyka informujemy, że w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2016/17, sale dydaktyczne na terenie szpitala i budynku Zakładu Patomorfologii, udostępniane przez WUM za pośrednictwem systemu Centralnej Rezerwacji Sal, otwierane będą przed rozpoczęciem zajęć i zamykane po ich zakończeniu wyłącznie przez pracowników ochrony. Klucze do sal nie będą udostępniane.
Wprowadzenie powyższych zasad jest konieczne, ze względu na dotychczasowe utrudnienia, m.in. dublowanie się rezerwacji sal, zagubienia kluczy oraz incydentów dewastacji mienia.
Pracownicy ochrony są zobowiązani do sprawdzania pomieszczeń po otwarciu i przed ich zamknięciem. Ma to na celu zapewnienie kontroli nad wyposażeniem pozostającym na wyposażeniu sal.

IX Warszawsko-Mazowieckie Spotkania Diabetologiczne

29 października br. w Warszawie odbędą się IX Warszawsko-Mazowieckie Spotkania Diabetologiczne.

Wydarzenie jest niezwykłą okazją do debaty na temat poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę. W tym roku, wśród kwestii wiodących znalazły się:

• Aktualne podejście do insulinoterapii
• Niewydolność serca w cukrzycy
• Żywienie w cukrzycy
• Leczenie chorych na cukrzycę na styku specjalizacji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://wsd.diabetologiaonline.pl/#kontakt