Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2016

Spotkanie z pracownikami Informacji Medycznej oraz działu HR firmy Pfizer

W imieniu Biura Karier zapraszamy na spotkanie z pracownikami Informacji Medycznej oraz działu HR firmy Pfizer.
Informacja Medyczna to innowacyjna, coraz bardziej popularna struktura firm farmaceutycznych, łącząca w sobie wykorzystanie fachowej wiedzy z otwartością i nastawieniem na klienta.

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są na stronie: http://biurokarier.wum.edu.pl/node/5067

Bezpłatny kurs komputerowy ECDL Profile

Dział Kadr i Płac WUM informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym kursie komputerowym ECDL Profile oraz egzaminie umożliwiającym zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Kurs jest skierowany do osób:

  • w wieku powyżej 25 lat
  • które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
  • posiadają wykształcenie co najwyżej średnie (nie kwalifikują się osoby z wykształceniem wyższym czy ukończonym studium policealnym lub pomaturalnym),
  • nie uczestniczyły w latach 2013-2015 w bezpłatnych szkoleniach komputerowych współfinansowanych z UE, w ramach programu POKL,
  • nie są na emeryturze ani rencie.

którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych potrzebnych w życiu zawodowym i osobistym oraz  na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu ECDL.

Ramowy program rozwijanych podczas kursu umiejętności:

  • Umiejętność samodzielnej pracy przy komputerze z MS Windows oraz programami biurowymi MS Word, MS Excel,
  • Umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet (min. wyszukiwarka Google, Microsoft bing, email, skype, korzystania z e-administracji, Facebook, Tweeter, Linkedin, Dropbox, Evernote),
  • Umiejętność radzenia sobie z prostymi problemami informatycznymi (min.programy antywirusowe chroniące prywatność CCleaner, Adblock).

Najbliższy termin szkolenia to 12.11-18.12.2016 r. (80 godzin). Szkolenie odbywa się w systemie weekendowym.

Więcej informacji: https://www.seka.pl/bezplatne-szkolenia-komputerowe-ecdl-na-mazowszu/.

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z firmą SEKA S.A.: tel. (22) 517 88 05, e-mail. ecdl.warszawa@seka.pl. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać indywidualnie i bezpośrednio u organizatora szkolenia.

Pracownicy WUM, którzy wezmą udział w szkoleniu i uzyskają certyfikat, proszeni są o dostarczenie kopii do Działu Kadr i Płac.”

Informacja ws. projektowanej zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie Kampusu Banacha

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji informuje, iz aktualnie trwają prace związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu drogowego  na drogach wewnętrznych Kampusu Banacha. Zmiany będą polegały na tym, że istniejące już znaki zakazu zatrzymywania zostaną uzupełnione o znak drogowy T-24, wskazujący, że pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Wprowadzenie strefy ruchu zostało zaakceptowane przez Inżyniera Ruchu m. St. Warszawy.

W najbliższym czasie wykonane zostanie odpowiednie oznakowanie dróg wewnętrznych, a następnie zostanie podpisane stosowne porozumienie pomiędzy JM Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a Strażą Miejską, upoważniające Straż do wywożenia z terenu głównych dróg Kampusu Banacha objętych organizacją ruchu, pojazdów zaparkowanych w niewłaściwym miejscu.

Drogi wewnętrzne, na których będą obowiązywały ww. przepisy zaznaczone są na mapie [ tutaj ].

O terminie wejścia w życie nowych regulacji pracownicy i studenci zostaną poinformowani odrębnym komunikatem.

Wystawa i sprzedaż obrazów olejnych

25 października 2016 r. w godz. 8.30-15.00 w holu głównym Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się wystawa obrazów, połączona ze sprzedażą prac. Tematyka prac jest różnorodna od pejzaży przez florystykę i malarstwo nowoczesne, po kopie znanych dzieł malarskich. Wszystkie prace wykonane są techniką olejną na płótnie.

 

Seminarium zamykające projekt PRACTA

17 listopada w godzinach 12.00-15.00 odbędzie się seminarium pt.: „Różne oblicza aktywizacji seniorów w praktyce medycznej” zamykające polsko-norweski projekt badawczy PRACTA.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze rezultaty projektu PRACTA, a swoją wiedzą dotyczącą aktywizacji seniorów podzielą się wybitni specjaliści: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk - Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, dr Katarzyna Broczek - Kierownik Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Piotr Błędowski - Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Seminarium będzie miało formę dyskusji okrągłego stołu z możliwością aktywnego udziału.

Miejsce spotkania: sala 123 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt do 4 listopada 2016 na adres e-mailowy practa@wum.edu.pl (liczba miejsc jest ograniczona).

Kampania edukacyjna NFZ "Studencie! eWUŚ radzi"

Z nowym rokiem akademickim ruszyła kampania informacyjna NFZ, której celem jest uchronienie studentów przed ewentualnymi problemami związanymi z udokumentowaniem ubezpieczenia. Organizatorzy zapraszają do zapoznania się materiałami, które pozwolą odpowiedzić na najczęściej zadawane pytania takie jak: Kiedy student jest ubezpieczony? Czy student  pozostaje ubezpieczony, gdy pracował w wakacje? Co się dzieje, gdy student kończy 26 lat i nadal studiuje? Jak długo po zakończeniu nauki student jest ubezpieczony?

Ulotka 1

Ulotka 2

Ulotka 3

Zaproszenie do udziału w Dialogu Obywatelskim "Inwestowanie w zdrowy rozwój - Polska w UE"

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do udziału w Dialogu Obywatelskim "Inwestowanie w zdrowy rozwój - Polska w UE". Spotkanie odbędzie się 27 października w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, na ul. Dobrej 55/56 w Warszawie, w godzinach 16:00 – 17:30.

Na debatę można rejestrować się na stronie www.dialogobywatelski.pl do 25.10.2016 do godz. 12.00. Liczba miejsc jest ograniczona!

Gościem specjalnym spotkania będzie Vytenis Andriukaitis - komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. 

Podczas debaty omawiane będą zagadnienia związane m.in. z poprawą jakości życia i zdrowia obywateli UE, lepszym dostępem do służby zdrowia, do innowacyjnych leków i usług medycznych, zapobieganiem nadużywaniu antybiotyków i marnowaniu żywności, a także inwestowaniem w zdrowy rozwój społeczeństwa i dobrostan zwierząt.

Więcej informacji na stronie: www.ec.europa.eu/poland

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter