Archiwum 2016

Przetargi na wybór ekspertów medycznych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”

W związku z realizacją przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, ogłoszono przetargi na wybór ekspertów medycznych, prowadzone przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (ZZP).

Poszukiwani eksperci mają uczestniczyć w pracach grup roboczych, których efektem ma być opracowanie map potrzeb zdrowotnych odnoszących się do leczenia określonych grup chorób.

Informacje szczegółowe (wraz z koniecznymi do złożenia do ZZP dokumentami) dostępne są na stronie podmiotowej ZZP w zakładce „OGŁOSZENIA O PRZETARGACH”. http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php

Bezpłatny kurs komputerowy ECDL Profile

Dział Kadr i Płac WUM informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym kursie komputerowym ECDL Profile oraz egzaminie umożliwiającym zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Kurs jest skierowany do osób:

  • w wieku powyżej 25 lat
  • które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
  • posiadają wykształcenie co najwyżej średnie (nie kwalifikują się osoby z wykształceniem wyższym czy ukończonym studium policealnym lub pomaturalnym),
  • nie uczestniczyły w latach 2013-2015 w bezpłatnych szkoleniach komputerowych współfinansowanych z UE, w ramach programu POKL,
  • nie są na emeryturze ani rencie.

którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych potrzebnych w życiu zawodowym i osobistym oraz  na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu ECDL.

Ramowy program rozwijanych podczas kursu umiejętności:

  • Umiejętność samodzielnej pracy przy komputerze z MS Windows oraz programami biurowymi MS Word, MS Excel,
  • Umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet (min. wyszukiwarka Google, Microsoft bing, email, skype, korzystania z e-administracji, Facebook, Tweeter, Linkedin, Dropbox, Evernote),
  • Umiejętność radzenia sobie z prostymi problemami informatycznymi (min.programy antywirusowe chroniące prywatność CCleaner, Adblock).

Najbliższy termin szkolenia to 12.11-18.12.2016 r. (80 godzin). Szkolenie odbywa się w systemie weekendowym.

Więcej informacji: https://www.seka.pl/bezplatne-szkolenia-komputerowe-ecdl-na-mazowszu/.

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z firmą SEKA S.A.: tel. (22) 517 88 05, e-mail. ecdl.warszawa@seka.pl. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać indywidualnie i bezpośrednio u organizatora szkolenia.

Pracownicy WUM, którzy wezmą udział w szkoleniu i uzyskają certyfikat, proszeni są o dostarczenie kopii do Działu Kadr i Płac.”

Informacja ws. projektowanej zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie Kampusu Banacha

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji informuje, iz aktualnie trwają prace związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu drogowego  na drogach wewnętrznych Kampusu Banacha. Zmiany będą polegały na tym, że istniejące już znaki zakazu zatrzymywania zostaną uzupełnione o znak drogowy T-24, wskazujący, że pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Wprowadzenie strefy ruchu zostało zaakceptowane przez Inżyniera Ruchu m. St. Warszawy.

W najbliższym czasie wykonane zostanie odpowiednie oznakowanie dróg wewnętrznych, a następnie zostanie podpisane stosowne porozumienie pomiędzy JM Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a Strażą Miejską, upoważniające Straż do wywożenia z terenu głównych dróg Kampusu Banacha objętych organizacją ruchu, pojazdów zaparkowanych w niewłaściwym miejscu.

Drogi wewnętrzne, na których będą obowiązywały ww. przepisy zaznaczone są na mapie [ tutaj ].

O terminie wejścia w życie nowych regulacji pracownicy i studenci zostaną poinformowani odrębnym komunikatem.

Wystawa i sprzedaż obrazów olejnych

25 października 2016 r. w godz. 8.30-15.00 w holu głównym Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się wystawa obrazów, połączona ze sprzedażą prac. Tematyka prac jest różnorodna od pejzaży przez florystykę i malarstwo nowoczesne, po kopie znanych dzieł malarskich. Wszystkie prace wykonane są techniką olejną na płótnie.

 

Seminarium zamykające projekt PRACTA

17 listopada w godzinach 12.00-15.00 odbędzie się seminarium pt.: „Różne oblicza aktywizacji seniorów w praktyce medycznej” zamykające polsko-norweski projekt badawczy PRACTA.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze rezultaty projektu PRACTA, a swoją wiedzą dotyczącą aktywizacji seniorów podzielą się wybitni specjaliści: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk - Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, dr Katarzyna Broczek - Kierownik Kliniki Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Piotr Błędowski - Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Seminarium będzie miało formę dyskusji okrągłego stołu z możliwością aktywnego udziału.

Miejsce spotkania: sala 123 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt do 4 listopada 2016 na adres e-mailowy practa@wum.edu.pl (liczba miejsc jest ograniczona).

Zaproszenie do udziału w Dialogu Obywatelskim "Inwestowanie w zdrowy rozwój - Polska w UE"

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do udziału w Dialogu Obywatelskim "Inwestowanie w zdrowy rozwój - Polska w UE". Spotkanie odbędzie się 27 października w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, na ul. Dobrej 55/56 w Warszawie, w godzinach 16:00 – 17:30.

Na debatę można rejestrować się na stronie www.dialogobywatelski.pl do 25.10.2016 do godz. 12.00. Liczba miejsc jest ograniczona!

Gościem specjalnym spotkania będzie Vytenis Andriukaitis - komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. 

Podczas debaty omawiane będą zagadnienia związane m.in. z poprawą jakości życia i zdrowia obywateli UE, lepszym dostępem do służby zdrowia, do innowacyjnych leków i usług medycznych, zapobieganiem nadużywaniu antybiotyków i marnowaniu żywności, a także inwestowaniem w zdrowy rozwój społeczeństwa i dobrostan zwierząt.

Więcej informacji na stronie: www.ec.europa.eu/poland

 

Miejsca parkingowe w budynku Szpitala Pediatrycznego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, uprzejmie informuje, że do 31.12.2016 r. obowiązuje oferta promocyjna na zakup abonamentów na miejsca postojowe zlokalizowane w garażu podziemnym budynku Szpitala Pediatrycznego. Koszt zakupu abonamentu do tego terminu to 150 zł miesięcznie.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z panią Anną Grodzką – tel. 881-099-543, e-mail spdsk@tgp-parking.pl