Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2016

Zapisy do Międzywydziałowej Ligi Siatkowej

Akademicki Związek Sportowy informuje, że trwają zapisy do Międzywydziałowej Ligi Siatkowej. Swoją drużynę można zgłosić drogą mailową pisząc na adres: k.cienszkowska@gmail.com.
Zapisy trwają do 15 grudnia.

Szczegółowe informacje na: facebook.com/MLSWUM/ 

Wykład prof. Robina Rooma

8 grudnia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, przy ul. Sobieskiego 9 (budynek A, I piętro) odbędzie sie wykład prof. Robina Rooma z The Centre for Alcohol Policy Research (CAPR), Melbourne, Australia.
Prof .Room jest  socjologiem, ekspertem WHO,  EMCDDA, UNODC –  wybitnym  autorytetem w dziedzinie badań nad miejscem alkoholu i narkotyków w kulturze i społeczeństwie. Po wykładzie odbędzie się godzinna dyskusja na temat socjologii problemów społecznych i dylematów polityki wobec alkoholu i narkotyków.

Dodatkowe informacje

Komunikat w sprawie wyborów Społecznego Inspektora Pracy

W imieniu Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników WUM (AM) - dra Henryka Rebandla informujemy, że głosowanie wyborcze odbywa się w formie elektronicznej, na formularzu dostępnym dla pracowników w portalu SSL-VPN, w zakładce zatytułowanej: Wybory Społecznego Inspektora Pracy.

W przypadku problemów z dostępem do tego portalu, prosimy o skontaktowanie się telefonicznie z administratorem Centralnego Systemu Autoryzacji tel. (22) 57-20-899.

 

Wybory Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2016-2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami Ustawy o społecznej Inspekcji Pracy:

Jest to służba społeczna pełniona w zakładach pracy przez pracowników, mająca na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

Zakładowego społecznego inspektora pracy wybierają pracownicy, a wybory przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie określonego przez siebie trybu tych wyborów.

Związki zawodowe działające w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rekomendują panią dr inż. Irenę Kosińską do pełnienia funkcji Społecznego Inspektora Pracy w kadencji 2016-2020.

Pani I. Kosińska posiada kierunkowe przygotowanie merytoryczne potwierdzone dyplomami ukończonych studiów podyplomowych oraz licznych kursów i szkoleń. Sprawowała z powodzeniem ww. funkcję w okresie kadencji 2012-2016, co potwierdza przedłożone związkom zawodowym sprawozdanie z działalności.

Z uwagi na trudność znalezienia dogodnych terminu i miejsca na przeprowadzenie zebrania wyborczego dostępnego dla wszystkich pracowników WUM,

związki zawodowe zapraszają

do elektronicznego głosowania wyborczego. Uczestniczenie w głosowaniu dostępne będzie w okresie od 28 listopada do 11 grudnia 2016 r.,  wyłącznie dla pracowników WUM, po imiennym zalogowaniu się do uczelnianego portalu SSL-VPN i wybraniu zakładki o treści: „Wybory Społecznego Inspektora Pracy”. Głosować można będzie tylko jeden raz.

 

                                                       Z upoważnienia związków zawodowych

                                                    działających w WUM

                                                       Przewodniczący Związku Zawodowego

                                                   Pracowników WUM (AM)

                                                   dr Henryk Rebandel

Szlachetna paczka

Biuro Projektów WUM zaprasza do włączenia się w akcję „Szlachetna paczka”, której celem jest świąteczna pomoc najbardziej potrzebującym.
Zbiórka funduszy oraz rzeczy (nowych lub mało używanych) prowadzona jest w Biurze Projektów do dnia 2 grudnia.
Za zebrane pieniądze zostaną zakupione przedmioty z listy potrzeb. Podarunek będzie przekazany 10 grudnia.
Organizatorzy wybrali konkretną rodzinę biorąc pod uwagę jej sytuację oraz zakres wymaganej pomocy. 

Szczegółowe informacje

II edycja konkursu "Dum spiro spero"

Otwarto konkurs "Dum spiro spero" o nagrodę Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP, na najlepsze prace naukowe dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie , opublikowane w 2016 r w czasopismach zagranicznych i krajowych.

Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. Szczegółowe informacje na stronie

Prezentacja "Wspomaganie edukacji położnych w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta"

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  serdecznie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu p.t. „Wspomaganie edukacji położnych w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki           

Prezentacja odbędzie się w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, w dniu 7 grudnia 2016 roku o godzinie 11:00 w sali nr 35, ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji proszone są o zgłaszanie się do dnia 28 listopada 2016. Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem mailowym: agnieszka.iwan82@gmail.com. W treści maila należy podać swoje:

  • imię i nazwisko,
  • nr telefonu,
  • adres e-mail
  • dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy).

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter