Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2014

Spotkanie SKN Zdrowia Publicznego - Sekcji Promocji Zdrowia

SKN Zdrowia Publicznego - Sekcja Promocji Zdrowia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się 10 października br. o godz. 18.00 w sali 140 Centrum Dydaktycznego WUM.

 

Nabór do Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Chór WUM zaprasza wszystkich umuzykalnionych studnetów do udziału w przesłuchaniach, które odbędą się w dniach 22.09-31.10.2014 r., po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z dyrygentem.

Warunki przesłuchania na: http://www.chor.wum.edu.pl

Kontakt do dyrygenta:
Daniel Synowiec
tel.: kom.: 660 733 730
e-mail: daniel.synowiec1976@o2.pl

Próby:
Dla Pań: poniedziałek 18.30 - 21.00
Dla Panów: wtorek 18.30 - 21.00
Dla wszystkich: czwartek 18.30 - 21.00

WAŻNE: Zajęcia w Chórze zaliczają fakultet dla I Wydziału Lekarskiego oraz w-f dla wszystkich studentów WUM.

Biuro Chóru: pokój 601, Rektorat WUM|
tel.: 22 57 20 688

Prezes Chóru: Agata Kudas
tel. kom.: 609 192 754
e-mail: jamkudas@gmail.com

Międzynarodowe Targi Medyczne

W dniach 8 - 10 października br. w hali Expo XXI odbędą się Międzynarodowe Targi Medyczne, poświęcone prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk medycznych. Na targach znajdą Państwo szeroki wachlarz produktów począwszy od sprzętu medycznego stosowanego w diagnostyce obrazowej, kardiologii, chirurgii, intensywnej terapii i ratownictwie medycznym po wyposażenie szpitali, środki dezynfekujące i materiały jednorazowego użytku skończywszy na wyposażeniu bloku operacyjnego.

Na targi zaprasza partner projektu - I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są: Kadra zarządzająca w placówkach medycznych; Kierownicy działów zaopatrzenia, zakupów i zamówień publicznych; Personel medyczny; Przedstawiciele firm produkcyjnych oraz dystrybutorzy; Studenci ostatniego roku studiów medycznych; Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Osoby zainteresowane udziałem w targach do 7 października powinny wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie  http://wihehospital.pl/glowna/

Do zdobycia nagrody w konkursie "Złoty Medal Chemii"

Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z chemii lub jej pogranicza.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w roku akademickim 2013/2014. Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości: I NAGRODA - 10 tys. zł, II NAGRODA - 5 tys. zł, III NAGRODA - 2,5 tys. zł.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia kandydatów (przycisk „REJESTRACJA / ZGŁOSZENIE PRACY”).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 października 2014. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada 2014. Prezentacje finalistów 18 listopada 2014. Ogłoszenie końcowych wyników konkursu 1 grudnia 2014.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Więcej informacji na stronie: http://www.zlotymedalchemii.pl/

Szkolenie „Niekomercyjne badania kliniczne w Polsce”

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departament Polityki Lekowej i Farmacji zapraszają na szkolenie pt. „Niekomercyjne badania kliniczne w Polsce”. Współorganizatorami są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Krajowy Punkt Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Spotkanie skierowane jest do:

  • kierowników oraz członków zespołów badawczych szpitali klinicznych, uczelni medycznych i instytutów badawczych;
  • pracowników administracyjnych szpitali klinicznych, uczelni medycznych i instytutów badawczych odpowiedzialnych za formalną część przygotowania projektów.

Seminarium odbędzie się 23 października 2014 r. w godzinach 11.00 – 15.30 w Ministerstwie Zdrowia (sala kinowa) przy ul. Miodowej 15 w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 20 października 2014 r. na adres e-mail a.kowalska@mz.gov.pl lub faxem na nr: (22) 63 49 465.

Informacji w sprawie szkolenia udziela Agnieszka Ryniec – koordynator Wydziału Nauki w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel.: (22) 63 49 279.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter