Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2014

XXIII Czwartek Chirurgiczny "Przepukliny powłoki brzusznej"

SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Międzylesiu zaprasza na XXII Czwartek Chirurgiczny "Przepukliny powłoki brzusznej", które odbędzie się 11 grudnia br. w godz. 17.00-20.00 w Centrum Dydaktycznym WUM.

W trakcie spotkania będą poruszane tematy:
1. Anatomia powłoki brzusznej, podział i objawy przepuklin powłoki brzusznej.
2. Operacje przepuklin pachwinowych z użyciem siatki.
3. Operacje przepuklin pachwinowych bez użycia siatki.
4. Operacje przepuklin udowych.
5. Operacje innych przepuklin powłoki brzusznej.
6. Operacje przepuklin brzusznych metodą laparoskopową.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa oraz materiały konferencyjne (w tym książka poświęcona tematom z dziedziny chirurgii przepuklin powłoki brzusznej prezentowanym na spotkaniu, a także materiały promocyjne i zniżkowe od naszych sponsorów).

Rejestracja odbywa się przed rozpoczęciem konferencji w godz. 16.30-16.50 przy recepcji CD.

Rejestracja potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych

Fudnacja DKMS we wspłópracy z Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnika Warszawska, Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej zapraszają do udziału w akcji "Dwa wymazy & do bazy" i zarejestrowaniu się jako potencjalny dawca szpiku i komórek macierzystych.

Rejestracja odbędzie się w dniach 26-27 listopada br. w godz. 11.00 - 18.00 na terenie Centrum Dydaktycznego WUM (ul. ks. Trojdena 2a, hol na parterze) oraz w Collegium Anatomicum (ul. Chałubińskiego 5, hol na I piętrze).

 

7. Warszawski Maraton Fitness

23 listopada o godz. 11.00 startuje kolejna edycja Warszawskiego Maratonu Fitness! Tradycyjnie, wydarzenie odbędzie się w Ośrodku Sportu i Rekracji Polna przy ul. Polnej 7a.

Dla miłośników fitnessu instruktorzy przygotowali różnorodne zajęcia, łączące wiele dyscyplin sportowych (Aerobox, Power Dance, Choreo Step, Step 3/4, Interval Training, Zumba, Pilates, Stretching, Aqua Aerobic, Aqua Zumba). Gwiazdą tej edycji Maratonu będzie Katarzyna Żychlińska - instruktor i szkoleniowiec IFAA (poprowadzi ćwiczenia z Aeroboxu). Ponadto studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przygotują stoiska, przy których będzie można skorzystać z porad prozdrowotnych. Studenci dietetyki udzielą wskazówek żywieniowych i sprawdzą procentową zawartość tkanki tłuszczowej, studenci fizjoterapii przeprowadzą ocenę funkcjonalną według FMS (Functional Mouvment Screen), zaproponują ćwiczenia na ewentualne dysfunkcje narządu ruchu, poinstruują jak wykonywać cwiczenia na ,,bóle kręgosłupa'' i programować trening sportowy. Będzie można również skorzystać z masażu na zmeczone mięśnie, a także z metody terapetucznej - Kinesiology Taping.

Aby wziąć udział w Maratonie należy zarejestrować się na stronie www.maratonfitness.pl lub na miejscu - już w dniu wydarzenia, w godzinach 10.00 – 15.00.

Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się na stronie internetowej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Impreza wspierana jest przez M.St. Warszawę, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz partnerów prywatnych: Calypso, Be Active, Pretty Fitty, JTB Poland, Fit.pl.


Organizator: Anna Lipka 504 762 507 anialipka@gmail.com AZS WUM

O AKCJI: Warszawski Maraton Fitness, organizowany przez instruktorów i studentów Warszawskiego Uniwersutetu Medycznego przy współpracy z AZS Środowisko Warszawa, to cykliczna impreza sportowa dedykowana wszystkim warszawiakom. Wydarzenie gromadzi coraz większą rzeszę uczestników – wiosenny rekord to blisko 1000 osób. Korzenie Warszawskiego Maratonu Fitness sięgają niewielkich amatorskich konwencji fitness „Health University”, które liczyły od 50 do 100 uczestników. Dziś jest to duża impreza sportowa, która ma za sobą występy znanych i cenionych instruktorów fitness, jak: Tomasz Zamiela, Tomasz Kostro, Patrycja Ryjak, Krystian Gronek, Tomasz Choiński, Miłosz Wajcht.

 

Praktyki studenckie - jak znaleźć dobrego pracodawcę?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że od 1 października 2014 roku obowiązują nowe zasady w odbywaniu praktyk studenckich. Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji zawodowych i lepszym startem w zawodzie zachęcamy do odwiedzenia strony: www.nauka.gov.pl/praktyki

 

Złożenie informacji o substancjach rakotwórczych i mutagennych - informacja dla kierowników naukowo-dydaktycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 r., poz. 890) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, Dział Ochrony Pracy i Środowiska WUM zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza informacyjnego:

Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

W przypadku, kiedy w jednostce nie stosuje się czynników rakotwórczych i/lub mutagennych, Dział Ochrony Pracy i Środowiska prosi o wypełnienie oświadczenia.

Zarówno formularz informacyjny, jak i oświadczenie należy złożyć w siedzibie Działu przy ul. Oczki 3 (piętro I, pokoje 3,4,5) do dnia 15 grudnia 2014 roku.

Informację należy opracować na podstawie:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.2012r. poz. 890)
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

II seminarium szkoleniowe "Dydaktyka Szkoły Wyższej"

Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych oraz Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia zapraszają na objęte patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, drugie seminarium szkoleniowe z cyklu „Dydaktyka Szkoły Wyższej” pod tytułem "Obsługa wirtualnej platformy egzaminów elektronicznych Ask Systems". Seminarium odbędzie się 3 grudnia 2014 r. w sali seminaryjno-komputerowej nr 6 w CBI, godzina rozpoczęcia 09.30.

Podczas seminarium zostaną omówione aspekty dotyczące zasad konstruowania i przeprowadzania egzaminów testowych, analizy wyników, technik pomiaru osiągniętych efektów kształcenia. Zaprezentowana zostanie również wirtualna platforma egzaminów elektronicznych. Szczegółowy program do pobrania.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz program znajdują się pod adresem: http://egzaminy.wum.edu.pl/content/ii-seminarium-szkoleniowe-dydaktyka-szkoly-wyzszej

Kurs szycia chirurgicznego

Studenckie Koło Naukowe Ortopedii i Medycyny Sportowej przy Carolina Medical Center ma przyjemność zaprosić studentów WUM na drugą edycję wyjątkowego kursu szycia chirurgicznego na preparatach nieutrwalonych już 29 listopada o godz. 8.00 w Centrum Edukacji Medycznej przy ul. Broniewskiego 89 w Warszawie.

Pomysł na realizację tego przedsięwzięcia pojawił się w ubiegłym roku akademickim 2013/2014 w związku z ograniczonymi możliwościami kształtowania swoich zdolności praktycznych z chirurgii. Liczne warsztaty z tego zakresu organizowane na WUM, a przeprowadzane na świńskich nóżkach czy też kurczęcych, skłoniły organizatorów do zorganizowania czegoś specjalnego.

Pierwsza edycja kursu odbyła się 18 października, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Wcześniejsze, próbne kursy tego rodzaju odbyły się w poprzednim roku akademickim i były dostępne jedynie dla członków SKN.

Kurs będzie obejmował wykład wprowadzający prowadzony przez opiekuna SKN OiMS dra Michała Drwięgę oraz zajęcia praktyczne pod okiem instruktorów. 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie internetowej: skn.azurewebsites.net/kurs-szycia 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter