Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2013

Poszukiwani wolontariusze do współpracy z Domem Lekarza Seniora

Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie (ul. Wołoska 139) poszukuje wolontariuszy do pomocy w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Terminy i częstotliwość spotkań będzie dostosowana indywidualnie do możliwości wolontariusza, istnieje także możliwość zaliczenia praktyk.

[więcej informacji]

Poszukiwani studenci do pracy w szpitalu

SZPZLO Warszawa-Wawer zatrudni studentów Ratownictwa Medycznego i innych Wydziałów za wynagrodzeniem w ramach umów cywilnoprawnych jako opiekunów dzieci niepełnosprawnych podczas ich transportu między szkołami a miejscem ich zamieszkania. Proponujemy również  zatrudnienie w naszych rejestracjach medycznych.

Kontakt: Dyrektor SZPZLO Warszawa Wawer, Maria Aleksandra Kąkol, tel.: (22) 59 00 925 lub 604 406 646; e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

Udział w projektach badawczych

Zespół badawczy z Katedry i Zakładu Patomorfologii poszukuje studentów/tek (III-V roku) do współpracy przy projektach dotyczących rozwoju naczyń w sercu. Zainteresowani wezmą udział w przeprowadzaniu doświadczeń laboratoryjnych, opracowywaniu wyników, przygotowywaniu publikacji. Zespół zapewnia możliwości rozwoju, ubiegania się o granty, stypendia.

Chętnych prosimy o kontakt:
Aleksandra Flaht aflaht@wum.edu.pl
Grzegorz Gula greg.gula@gmail.com

Studentka WUM Prezydentem Zarządu EMSA Europe

Informujemy, iż studentka naszej Uczelni, Olga Rostkowska, działająca aktywnie w EMSA Warszawa oraz reprezentująca EMSA Europe jako stażysta w Komitecie Lekarzy Europejskich w Brukseli, została wybrana na Prezydenta Zarządu European Medical Students' Association. Serdecznie gratulujemy.

Dni adaptacyjne dla studentów I roku

Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku do uczestnictwa w Dniach Adaptacyjnych odbywających się na naszej Uczelni.

W planie m.in. spotkania z Władzami Wydziałowymi, Samorządem Studentów, organizacjami studenckimi, a także studentami starszych lat wszystkich kierunków. Będzie to wspaniała okazja do integracji, zapoznania się z uczelnią, a także realiami życia studenckiego.

 Zapraszamy również do udziału w Wielkiej Integracji studentów pierwszego roku wszystkich wydziałów, która odbędzie się 28 września (sobota) w Klubie Medyk (ul. Oczki 1a) o godz. 20.00.

Szczegółowe informacje na stronie oraz na www.facebook.com/samorzadwum

Nowa witryna Działu Personalnego

Informujemy Państwa o utworzeniu strony internetowej Działu Personalnego, na której zebrane są wszystkie informacje przydatne dla pracowników naszej Uczelni.

W serwisie tym znajdą Państwo wzory dokumentów, formularzy i pism związanych ze sprawami kadrowymi i socjalnymi oraz niezbędne regulacje prawne w tym zakresie.

Zapraszamy bezpośrednio na stronę: www.praca.wum.edu.pl lub do linku o nazwie Dział Personalny znajdującego się w zakładce serwisy na stronie głównej Uczelni.

Szkolenie pt. „Większa wydajność, standaryzacja, przyspieszenie badań in vivo i in vitro”

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Firma AnimaLab serdecznie Państwa zapraszają na szkolenie pt.: „Większa wydajność, standaryzacja, przyspieszenie badań in vivo i in vitro” modularne rozwiązania w zakresie urządzeń i oprogramowania.

Szkolenie odbędzie się dnia 26 września 2013 r. w godz. 9:00-13:30 przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Aula C (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego).

Potwierdzenie obecności należy przesłać do dnia 24 września 2013 r. na adres email: info@animalab.pl

[więcej informacji]

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter