Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2013

Zajęcia fakultatywne w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – informacja o spotkaniu informacyjnym

W związku z zakończeniem zapisów na zajęcia fakultatywne w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu  informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą, terminy zajęć zostaną uzgodnione ze studentami na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 25 października 2013 o godzinie 15.00 w siedzibie Kliniki przy ul. Lindleya 4.

Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego wynajmu lokalu mieszkalnego

Komisja ds. wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 14 października br. dokonała rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wynajmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,10 m2  w Warszawie, przy ul. Banacha 20 m 6. W wyniku tajnego głosowania Komisja wyłoniła nowego najemcę tego mieszkania. Został nim Pan Wiktor Włostowski zatrudniony w Biurze Organizacyjnym. Umowa najmu zostanie zawarta na okres nieprzekraczający okresu zatrudnienia pracownika w Uczelni, nie dłuższy niż 5 lat.
                                                                                                
Warszawa, 15 października 2013 r.

Konkursu dla studentów i doktorantów „Konfrontacje 2013”

Zespół Fundacji „Fundusz Pomocy Studentom” zaprasza do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu „Konfrontacje”. W tym roku hasło przewodnie konkursu brzmi: Dobre praktyki. Patronat nad konkursem objęła profesor Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada br.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie

Zaproszenie na konferencję Akademickiego Centrum Innowacji WUM pt.: „Patentować czy publikować?”

W imieniu Akademickiego Centrum Innowacji zapraszamy na konferencję na temat budowania świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pt. „PATENTOWAĆ, CZY PUBLIKOWAĆ”, która stanowi podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu „Kreator innowacyjności, wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Konferencja odbędzie się 17 października w Auli Centrum Dydaktycznego.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram konferencji:

http://kreator.wum.edu.pl/content/zaproszenie-na-konferencje-patentowac-czy-publikowac-17-pazdziernika-2013

Zajęcia AZS WUM zumba jazz i aqua zumba

Zapraszamy na zajęcia sekcji AZS WUM zumba jazz i aqua zumba. Zajęcia są bezpłatne dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej informacji i szczegóły na stronie.

Zaproszenie na szkolenie z bazy Science Direct

Biblioteka Główna WUM zaprasza na szkolenie z bazy Science Direct – zawierającej czasopisma pełnotekstowe oraz bazy Scopus – bazy bibliograficznej pozwalającej na obliczenie liczby cytowań i indeksu Hirscha.

Szkolenie odbędzie się 17 października w godz. 12.00-14.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM – sala seminaryjna nr 8 (parter). Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres oin@wum.edu.pl

Poszukiwani wolontariusze do współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie

Bank Żywności SOS w Warszawie organizuje drugą edycję projektu edukacyjnego „Jeść Lepiej – Żyć Lepiej!”, którego ideą jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowych nawyków żywieniowych i podstawowych zasad higieny żywności, zachęcenie dzieci do zdrowego odżywiania, uwrażliwienie na problematykę niemarnowania żywności i zapoznanie ich z ideą Banków Żywności.
 
Bank Żywności SOS w Warszawie zaprasza wolontariuszy, którzy po odbyciu jednodniowego (bezpłatnego) szkolenia przeprowadzą 4-5 warsztatów z uczniami.

W Szkole Podstawowej Nr 205 na Mokotowie zostaną przeprowadzone zajęcia z dziećmi z klas 0-6.  

Więcej informacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter