Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2013

Seminatium pt. „Production of medical radionuclides on the U-120M cyclotron in Rez”

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Zakładem Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na seminatium pt. „Production of medical radionuclides on the U-120M cyclotron in Rez”, które wygłosi prof. Ondrej Lebeda w budynku ŚLCJ, w sali wykładowej „A” 13 listopada 2013 r. o godz. 13.00.

Wykład pt. „Jakie jest zdrowie naszych dzieci”

Warszawska Szkoła Zdrowia działająca przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania wraz z jej Patronami zaprasza na wykład pt. „Jakie jest zdrowie naszych dzieci”, który wygłosi prof. Barbara Woynarowska. Spotkanie odbędzie się 12 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Rejtana 16.

Wstęp wolny

Zaproszenie na seminarium „Nauka w parze z biznesem – ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja wyników badań”

7 listopada odbędzie się drugie seminarium: „Nauka w parze z biznesem – ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja wyników badań”. Jest ono adresowane zarówno do doktorantów, jak również wszystkich pracowników naukowych zainteresowanych tematem. Dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczestnictwo w seminarium i uzyskanie wpisu do indeksu będzie zaliczało zajęcia fakultatywne.

Warsztaty odbędą się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym o godz. 14.00 w sali 117. Wszystkich zainteresowanych tematyką innowacji i komercjalizacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, jak również osoby spoza Uczelni bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Spotkanie poprowadzi Karolina Dzwonek – Manager ds. Innowacji projektu BASTION.

Szczegółowe informacje na stronie projektu

Plakat w wersji PDF

Informacja o świadczeniu finansowym z ZFŚS w 2013 r.

Dział Personalny informuje, że w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia i związanym z tym zwiększonym obciążeniem finansowym rodzin, w grudniu 2013 r. zostanie wypłacone świadczenie finansowane z ZFŚS w ramach pomocy materialnej dla pracowników Uczelni.

Termin składania wniosków o wypłatę świadczenia świątecznego w 2013 r. upływa z dniem 12 listopada 2013 r.

Szczegółowe informacje o warunkach wypłaty wraz z wnioskiem znajdują się na stronie Działu Personalnego

Spotkanie SKN Medycyny Paliatywnej

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na pierwsze w tym roku spotkanie SKN Medycyny Paliatywnej, które działa przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 listopada 2013 roku o godz. 18.00 w budynku Wydziału Nauki o Zdrowiu przy ul. Ciołka 27 w sali 102 (1 piętro).

Szkolenia z projektu „STER dla B+R”

Rozpoczynają się kolejne szkolenia z projektu „STER dla B+R” realizowanego przez Akademie Morską w Gdyni wspólnie z ODTiK.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Szkolenia są bezpłatne.

  • „Aspekty finansowe oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie badawczym” – Warszawa 18-19 listopada 2013 r.
  • „Zarządzanie projektem badawczym w pigułce” – Poznań 9-11 grudnia 2013 r.

Na każdym szkoleniu przewidziano 15 miejsc, a uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, catering i noclegi.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja naukowe.

Aby dokonać zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, a następnie wypełnić i przesłać dokumenty rekrutacyjne.

Więcej informacji na stronie internetowej

Nabór do Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Tkankowej

Zapraszamy wszystkich nowych i obecnych członków na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie, które odbędzie się 29 października 2013 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Anatomicum, w sali ćwiczeniowej nr 11 (ul. Chałubińskiego 5, I piętro).

W tym roku spotkania będą odbywać się w nowej formule, pozwalającej na bardziej praktyczne zapoznanie się z zasadami pracy naukowej i laboratoryjnej w ramach szeroko pojętej inżynierii tkankowej.
Członkowie Koła Naukowego będą mieć okazję zapoznać się z zasadami interpretacji i redagowania tekstó naukowych oraz brać udział w pracach zespołów badawczych zajmujących się eksperymentami naukowymi:
• zmierzającymi do otrzymywania nowych konstrukcji wszczepialnych;
• służącymi zrozumieniu mechanizmów odpowiedzialnych za oddziaływanie komórek i tkanek ludzkich z podłożami wszczepialnymi;
• polegającymi na kontrolowanym różnicowaniu komórek macierzystych in vitro pod wpływem czynników fizycznych;
• służącymi naśladowaniu warunków in vivo w hodowlach komórkowych poprzez zastosowanie współ-hodowli (ang.co-culture) w trójwymiarowych podłożach.

Podczas spotkania zapoznamy Państwa z działalnością koła oraz zasadami pracy w bieżącym roku akademickim.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Opiekun koła: malgorzata.lewandowska-szumiel@wum.edu.pl
Przewodnicząca: anna.e.platek@gmail.com

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter