Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2013

Zaproszenie do udziału w panelu pt. „Nauka i Biznes” odbywającego się w ramach konferencji „Otologia 2013”

W imieniu organizatorów zapraszamy pracowników oraz studentów naszej Uczelni do uczestnictwa w panelu tematycznym „Nauka i Biznes” odbywającego się w ramach IV Międzynarodowej Konferencji „Otologia 2013”, organizowanej w Warszawie w dniach 21-23 listopada br.

Panel pt. „Nauka i Biznes”, którego przewodniczącym jest Dyrektor NCBiR prof. dr hab. Krzysztof Jan Kurzydłowski odbędzie 22 listopada 2013 r. w godz. 13:45-16.15 w Hotelu Sound Garden, przy ul. Żwirki i Wigury 18.

Szczegółowy harmonogram panelu pt. „Nauka i Biznes”

Wszystkich zainteresowanych, pracowników i studentów Uczelni, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod adresem mailowym: otolaryngology@wum.edu.pl

Kampania Informacyjna NFZ

Od 12 do 15 listopada w godzinach 9.00-15.00 w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (parter), trwa kampania informacyjna dotycząca statusu ubezpieczenia studentów i akcji 3 kroków do ZIP, czyli Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Celem kampanii jest dotarcie do studentów z wiedzą i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi ich ubezpieczenia zdrowotnego, jak również ułatwienie dostępu do portalu pacjenta, dzięki któremu każdy student drogą elektroniczną będzie mógł systematycznie sprawdzać status swojego ubezpieczenia i korzystać z innych narzędzi ułatwiających poruszanie w systemie ochrony zdrowia w ramach ubezpieczenia NFZ.

Przyjście na stoisko zapewni:

  • wydawanie loginu i hasła dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (portal pacjenta);
  • wydawanie karty EKUZ, która umożliwi studentom korzystanie z bezpłatnej pomocy medycznej za granicą podczas zimowych ferii;
  • pomoc studentom w przejściu przez procedury dot. zgłaszania do ubezpieczenia i udzielać wszystkich niezbędnych informacji w specjalnym Studenckim Punkcie Informacyjnym.

Zajęcia fakultatywne z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu informuje, że zajęcia fakultatywne z ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla studentów odbędą się w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w dniach:

  • 25 listopada 2013 r., godz. 16.00 – „Wybrane zagadnienia schorzeń narządu ruchu”.

Wystawa w Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na zwiedzanie wystawy pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”.

XVIII Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est – Polonia

Zarząd Fundacji Crescendum Est 10 października 2013 roku otworzyła XVIII Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est – Polonia.

Stypendia przyznawane przez Fundację służyć mają realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży, w szczególności poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych.

Zapraszamy do udziału w Konkursie o stypendium Fundacji Crescendum Est – Polonia młodych ludzi, będących obywatelami polskimi, posiadającymi w Polsce stałe miejsce zamieszkania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XVIII Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2013 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji:

Fundacja Crescendum Est – Polonia
Al. J. Ch. Szucha 9
00-580 Warszawa

Więcej informacji na stronie konkursu

Oferta stypendialna Funduszu Pamięci Polskiego Wydziału Medycznego w Edynburgu

POLISH SCHOOL OF MEDICINE MEMORIAL FUND SCHOLARSCHIP

Call for Applications – 2014/2015
Closing date: Thursday 20th March 2014.

Introduction
The Polish School of Medicine Memorial Fund supports a thriving scholarship programme which enables successful applicants to undertake a period of further study or research at The University of Edinburgh Medical School and related institutions.  Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter