Ogłoszenia dla studentów - archiwum 2007

Opublikowane: 2007.12.13

Aplikacje do programu LLP Erasmus

Kwestionariusze kandydatów do udziału w wymianie studenckiej w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2008/9 należy składać do 10 stycznia 2008 roku w pokoju 310 w budynku Rektoratu AM.


 

Opublikowane: 2007.12.04

Z AZS-AM na narty

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wyjazdów narciarskich krajowych i zagranicznych organizowanych przez AZS-AM.


 

Opublikowane: 2008.01.18

Fakultet z inżynierii tkankowej

Zapraszamy na zajęcia fakultatywne z inżynierii tkankowej.
Zapisy zamykamy 27 stycznia br.


 

Opublikowane: 2008.01.04

Zapisy na zajęcia fakultatywne

Zapraszamy studentów do zapisywania się na zajęcia fakultatywne pt. Inżynieria tkankowa jako narzędzie w rekonstrukcji tkanek. Adresowane są one do studentów zainteresowanych nowoczesnymi metodami rekonstrukcji tkanek i dziedzinami medycyny, w których znajdują one szczególne zastosowanie.

Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki o godz. 15:00, począwszy od 11 lutego br. Mogą w nich uczestniczyć studenci III, IV, V i VI roku: I Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii, II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Zdrowiu. Liczba miejsc jest limitowana.


 

Opublikowane: 2007.11.15

Poszukiwany lekarz do filmu dokumentalnego

Grupa dokumentalistów firmy Arkana Studio pracuje nad projektem opowiadającym o życiu młodych lekarzy i lekarek na polskiej prowincji. O ludziach pełnych zapału i pasji, dla których najważniejsze jest dobro pacjenta i jak najlepsze wykonywanie swojego zawodu.
Poszukiwani są stażyści i studenci uczelni medycznych, którzy planują pracę w Gminnych Ośrodkach Zdrowia, chcą rozwijać swą praktykę lekarską w małych miejscowościach i na wsiach, jak również młodzi lekarze, którzy od niedługiego czasu prowadzą taką praktykę.


 

Opublikowane: 2007.11.15

Liczba miejsc na specjalizacjach dla lekarzy i lekarzy dentystów

13 listopada 2007 roku Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wydał komunikat informujący o liczbie miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminir od 1 grudnia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Przedstawiamy dane dotyczące województwa mazowieckiego.


 

Opublikowane: 2007.11.14

Dodatkowe zajęcia dla studentów

Zapraszamy studentów Akademii Medycznej na zajęcia dodatkowe organizowane pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dra hab. Piotra Zaborowskiego. Trwają zapisy na zajęcia Kultura zachowań w relacjach akademickich i zawodowych „Jak Cię widzą tak Cię cenią” czyli rola etykiety w osiąganiu sukcesu.


 

Opublikowane: 2007.11.07

Nowe studenckie koło naukowe

Już w grudniu 2007 r. przy Zakładzie Immunologii i Żywienia Wydziału Nauki o Zdrowiu rozpocznie działalność Studenckie Koło Naukowe.


 

Opublikowane: 2007.11.06

Zmiany w regulaminach dotyczących kwestii studenckich

Na mocy zarządzeń Rektora AM nr 61/2007, 64/2007 oraz 65/2007 z dnia 19 października 2007 r. zmianie uległy zapisy trzech regulaminów – odpowiednio: Regulaminu Mieszkańców Domów Studenckich Akademii Medycznej w Warszawie, Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie, oraz Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Medycznej w Warszawie. 


 

Opublikowane: 2007.10.17

Zmiany w zarządzeniu wprowadzającym regulamin pomocy materialnej dla studentów

W bazie dokumentów, w sekcji z zarządzeniami Rektora AM, opublikowane zostało najnowsze zarządzenie nr 57/2007 z dnia 4 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie”. Zapraszamy do lektury!


 

Opublikowane: 2007.10.15

„Wirtualny pacjent. Wygraj stypendium”

Stypendia w wysokości 2,5 tys. zł dla studentów medycyny oraz lekarzy, to główne nagrody w konkursie „Wirtualny pacjent. Wygraj stypendium” organizowanym przez TVN Med.


 

Opublikowane: 22.09.2007

Nowy regulamin przyznawania miejsc w DS

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym „Regulaminem przyznawania miejsc w domach studenckich Akademii Medycznej w Warszawie”, który wszedł w życie na mocy zarządzenia Rektora AM nr 53/2007 z dnia 25 września 2007 r. Na stronie w sekcji Dokumenty, oprócz treści regulaminu, został opublikowany również formularz wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim AM. Na stałe oba te dokumenty będzie można w łatwy sposób znaleźć na podstronie Regulaminy w sekcji Dokumenty serwisu internetowego AM.


 

Opublikowane: 2007.09.19

Nowy regulamin pomocy materialnej

Zapraszamy do zapoznania się z treścią nowego Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie, wprowadzonego zarządzeniem Rektora AM nr 52 z dnia 13 września 2007 r.


 

Opublikowane: 2007.09.13

Nowy regulamin korzystania z domów studenckich AM

Na mocy zarządzenia Rektora AM nr 49/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. zaczął obowiązywać nowy Regulaminu mieszkańców domów studenckich Akademii Medycznej w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.


 

Opublikowane: 2007.11.29

24 grudnia dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych

Na mocy zarządzenia Rektora AM nr 76/2007 dzień 24 grudnia został ustanowiony dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych dla wszystkich pracowników i studentów Akademii Medycznej w Warszawie.


 

Opublikowane: 2007.12.04

Język migany – zapisy na zajęcia

Zapraszamy studentów AM na zajęcia dodatkowe organizowane pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Piotra Zaborowskiego. Zajęcia rozpoczynają się 7 grudnia 2007 r. Spotkania (30) będą odbywały się w piątki w godzinach 16.00-18.15 w sali 401 w budynku Rektoratu.


 

Opublikowane: 2007.12.06

Kolejny seans w ramach Movies&Medicine

W najbliższy poniedziałek 10 grudnia br EMSA Oddział w Akademii Medycznej w Warszawie organizuje kolejny pokaz w cyklu Moves&Medicine. Tym razem wszyscy chętni studenci będą mogli obejrzeć „Requiem dla snu” Darrena Aronofsky'ego. Po projekcji na pytania widzów dotyczące uzależnień odpowie lekarz psychiatra. Początek seansu o godz. 17.45 w Auli A Centrum Dydaktycznego.

Movies&Medicine to projekt, którego założeniem jest połączenie przyjemnego z pożytecznym – seansu filmowego z nauką medycyny. Podczas spotkań organizatorzy wyświetlają film, poruszający problem kliniczny z różnych dziedzin medycyny (np. „Piękny umysł”, „Olej Lorenza”). Po seansie przedstawiony w filmie przypadek zostaje poddany dyskusji, którą moderują specjaliści z danej dziedziny zaproszeni na spotkanie.

Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o przesłanie danych: imię, nazwisko oraz mail na adres moviesmedicine@o2.pl

Więcej informacji:
Barbara Dobies
Koordynator projektu Movies&Medicine EMSA
tel. 605 278 271
aliome@o2.pl


 

Opublikowane: 2007.11.22

Spotkanie na temat programu LLP-Erasmus

Spotkanie informacyjne dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie zainteresowanych wymianą stypendialną w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2008/2009 odbędzie się dnia 23 listopada 2007 r. w sali 141 w Centrum Dydaktycznym AM o godzinie 17:15.


 

Opublikowane: 2008.11.13

V MEDYCZNE TARGI PRACY w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza wszystkich studentów
i absolwentów uczelni medycznych do odwiedzenia V Medycznych Targów Pracy. Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął JM Rektor Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.


 

Opublikowane: 2007.11.08

Jeszcze przez tydzień studenci mogą starać się o kredyt

Żacy, którzy narzekają na brak gotówki na naukę, powinni już szykować wnioski o studencki kredyt. Na jego złożenie mają czas do 15 listopada – przypomina „Życie Warszawy”. Kredyt jest udzielany na okres trwania studiów, jednak nie dłużej niż na sześć lat. W przypadku studiów doktoranckich okres kredytowania wynosi cztery lata. Student będzie dostawać pieniądze na konto raz w miesiącu, przez dziesięć miesięcy w roku. Miesięczna stawka kredytu wynosi do 600 zł.


 

Opublikowane: 2008.11.05

Przerwy w dostępie do internetu

W środę 5.11.2008 w godzinach 20:00 – 24:00 przeprowadzone zostaną prace awaryjne przy szkielecie sieci UW. W trakcie prac występować będą krótkotrwałe (kilkunastominutowe) przerwy w dostępie do Internetu.


 

Opublikowane: 2007.10.22

Dodatkowe zajęcia dla studentów

Zapraszamy studentów Akademii Medycznej na zajęcia dodatkowe organizowane pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dra hab. Piotra Zaborowskiego: „Skuteczna komunikacja z pacjentem”, „Kultura zachowań w relacjach akademickich i zawodowych”, „Język migany”.


 

Opublikowane: 2007.10.19

Spotkanie informacyjno-organizacyjne EMSA

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA zaprasza na spotkanie informacyjno-organizacyjne warszawskiego oddziału tej organizacji, które odbędzie się 23 października o godzinie 18:00 w sali 142 w Centrum Dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie.


 

Opublikowane: 2008.10.17

10 listopada 2008 r. dniem rektorskim

Uprzejmie informujemy, że JM Rektor ustanawia dzień 10.11.2008 r. (poniedziałek) dniem rektorskim dla studentów WUM.


 

Opublikowane: 2008.10.17

Spotkanie informacyjne EMSA Warszawa

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat organizacji studenckiej EMSA Warszawa. Spotkanie odbędzie się 20 października (poniedziałek) w Medyku pok.201 o godz. 19.00 . Na spotkaniu mamy zamiar przedstawić profil działalności organizacji, opowiedzieć o jej projektach oraz przedstawić plan działania na najbliższy rok. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa jest młodą organizacją, do której może wstąpić każdy student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do jej głównych celów należą integracja studentów medycyny w obrębie granic Europy, edukacja medyczna oraz szerzenie kultury. Sztandarowe projekty EMSA to Szpital Pluszowego Misia (www.tbh.emsa.org.pl), Twinning Project (www.tp.emsa.org.pl), Movies and Medicine oraz Przypadki Kliniczne.

Więcej informacji na temat EMSA dostępnych jest na stronie internetowej: www.emsa.org.pl


 

Opublikowane: 2008.10.17

III edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Rusza III edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografów amatorów mieszkających lub uczących się na Mazowszu. Zainteresowani mogą zgłaszać fotografie w dwóch kategoriach: architektura i krajobraz. Prace przyjmowane są od 13 października do 13 listopada. Do wygrania profesjonalny sprzęt fotograficzny!


 

Opublikowane: 2007.10.16

2 listopada dniem wolnym

Na mocy zarządzenia Rektora AM nr 59 z dnia 15 października 2007 r. dzień 2 listopada (piątek) został ustanowiony dniem rektorskim wolnym od zajęć.


 

Opublikowane: 2008.10.13

Medyczne Dni Kariery

W dniach 25-26 października 2008 roku w Centrum EXPO odbędą się Medyczne Dni Kariery. Targi przeznaczone są dla lekarzy, farmaceutów i studentów uczelni medycznych.
Więcej informacji http://www.imcdays.org/index.php?mod=exhibit&id=27


 

Opublikowane: 2007.10.05

Sekcja AZS tańców latynoamerykańskich

Od poniedziałku 8 października ruszają zdjęcia sekcji „cubalatino”. Wszystkich pracowników i studentów zapraszamy na naukę salsy i innych tańców latino do Domu Medyka, do sali balowej na godzinę 20:30. Dodatkowych informacji udziela opiekun sekcji – Beata Herman, e-mail: beata.herman@wum.edu.pl.


 

Opublikowane: 2007.10.04

Rozliczenia obozów naukowych SKN

Przypominamy o konieczności niezwłocznego rozliczenia obozów naukowych zrealizowanych w roku akademickim 2006/2007.


 

Opublikowane: 2007.10.04

Obozy naukowe w roku akademickim 2007/208

Z końcem października mija termin składania przez studenckie koła naukowe wniosków o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych uczelni na rok akademicki 2007/2008.


 

Opublikowane: 2007.09.28

Nowy bufet w budynku Rektoratu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2007 roku w budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury rozpoczął działalność nowy bufet BAR SMACZEK. Bufet czynny jest codziennie w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00. Serdecznie zapraszamy!


 

Opublikowane: 2007.10.02

Nabór do SKN Inżynierii Tkankowej

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka ogłasza nabór do Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Tkankowej. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres joamma@poczta.onet.pl do 21 października 2007 r.


 

Opublikowane: 2007.09.22

Zapisy na zajęcia obligatoryjne z wychowania fizycznego

W roku akademickim 2007/2008 studenci I i II roku będą mogli wybrać interesujący ich profil zajęć, a także dogodny dla siebie termin. Plany, opisy zajęć i nazwiska prowadzących będą umieszczone na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.


 

Opublikowane: 22.09.2007

Zapisy do sekcji AZS

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego AM zapraszają do swoich sekcji zarówno sportowych (zawodniczych), jak i rekreacyjnych.


 

Opublikowane: 2007.09.18

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Informujemy, że podania o przyznanie świadczeń pomocy materialnej będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2007 r.


 

Opublikowane: 2007.09.18

Kwaterowanie w domach studenckich AM

Zbliża się okres kwaterowania studentów w akademikach. Prosimy zatem o zapoznanie się z informacją na temat terminów kwaterowania, a także dokumentów, jakie są wymagane podczas kwaterowania studenta.


 

Opublikowane: 2007.09.04

Program integracyjny dla studentów I roku

Akademia Medyczna w Warszawie zorganizowała nowatorski program warsztatów adaptacyjno-profilaktycznych dla studentów I roku.

Studenci będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. W ciągu 3 dni łącznie spędzą na spotkaniach ponad 30 godzin.


 

Opublikowane: 2007.09.13

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2007/2008

Zachęcamy studentów do przystępowania do imiennego ubezpieczenia grupowego w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, dającego ochronę przez całą dobę w kraju i za granicą.


 

Opublikowane: 2007.08.09

Staże lekarskie w szpitalach przy ul. Banacha i Lindleya

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o zasadach przydzielania staży podyplomowych dla osób, które starają się o staż lekarski w szpitalach przy ul. Banacha i ul. Lindleya.


 

Opublikowane: 2007.07.20

Wysokości opłat za studia w roku akademickim 2007/2008

Zapraszamy do zapoznanie się z treścią zarządzenia Rektora AM nr 42/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r., ustalającego wysokości opłat za studia w roku akademickim 2007/2008. Zarządzenie dotyczy opłat za studia niestacjonarne wieczorowe i zaoczne, opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz opłat za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim.


 

Opublikowane: 2007.07.13

Stypendium Ministra Zdrowia

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia można składać do dnia 31 sierpnia 2007 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie Biura Obsługi Działalności Podstawowej.


 

Opublikowane: 2007.06.12

Opłaty za studia i zajęcia dydaktyczne, zwolnienia z opłat

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą Senatu AM w sprawie zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie odpłatności za studia niestacjonarne, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za studia i szkolenia dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim, za prowadzenie kursów dokształcających.


 

Opublikowane: 2007.05.30

Organizacja roku akademickiego 2007/2008

Zapraszamy do zapoznania się z organizacją roku akademickiego 2007/2008, z której dowiecie się, kiedy wypadają przerwy w zajęciach i w jakich terminach odbędą się sesje egzaminacyjne w przyszłym roku akademickim.


 

Opublikowane: 2007.05.28

Zaktualizowany wykaz skryptów Oficyny Wydawniczej

Dostępna jest zaktualizowana wersja wykazu skryptów Oficyny Wydawniczej AM znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Skrypty można nabyć w siedzibie Oficyny w budynku przy ul. Pawińskiego 3


 

Opublikowane: 2007.05.22

Festiwal Filmów Popularnonaukowych

Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego po raz drugi organizuje Festiwal Filmów Popularnonaukowych, który odbędzie się w Trójmieście w dniach 11-13 października 2007 roku. Organizatorzy poszukują potencjalnych twórców i producentów tego typu filmów. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie festiwalowej.