Ogłoszenia dla pracowników

Zaproszenie do udziału w badaniu dot. komunikacji lekarz-pacjent

W imieniu Magdaleny Szpilman - doktorantki na wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, zachęcamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie języka komunikacji wykorzystywanego przez polskich lekarzy w relacji z pacjentami oraz jego wpływu na przebieg i efekty tej komunikacji.
Wszelkie informacje zdobyte drogą badań będą miały charakter poufny i zostaną wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawień.
Wypełnienie kwestionariusza nie zajmuje więcej niż 7 – 10 min

Fulbright open lectures at the Medical University of Warsaw

The Polish-U.S. Fulbright Commission and the Medical University of Warsaw are pleased to invite for a series of guest lectures conducted by Fulbright grantees and alumni.

The lectures will be conducted in English and will showcase variety of topics and discplines, from fine arts and theatre to history and politics. Participation is free of charge and open to everyone. No registration is required.

Date and time: Lectures will take place once a week, on Fridays at 5:00 PM.

Venue: Medical University of Warsaw, ul. Żwirki i Wigury 61.

More: https://www.facebook.com/events/431084050877382/?event_time_id=43108406…


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny mają przyjemność zaprosić na cykl wykładów otwartych prowadzonych przez stypendystów i absolwentów Programu Fulbrighta.

Wykłady, prowadzone w j. angielskim, będą się odbywały w piątkowe popołudnia semestru zimowego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tematyka wykładów będzie odzwierciedleniem spektrum zainteresowań badawczych i dziedzin reprezentowanych przez Fulbrightczyków – od sztuk pięknych, przez historię i politologię po nauki ścisłe.

Wykłady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wstęp jest bezpłatny, nie wymagamy wcześniejszej rejestracji.

Więcej: https://fulbright.edu.pl/wyklady-otwarte-wum/

 

Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna

Fundacja Rozwoju WUM i Warszawski Uniwersytet Medyczny zawarły umowę, której celem jest kontynuacja współpracy z Uniwersytecką Poradnią Psychologiczną (University Caunselling Services MUW).

Usługi oferowane przez Poradnię obejmują terapię indywidualną, poradnictwo psychologiczne, coaching, trening biofeedback oraz konsultacje seksuologiczne i są darmowe‼ W ramach porozumienia Fundacja Rozwoju WUM dofinansowała realizację projektu kwotą 20.000 zł.

Projekt realizowany będzie na WUM przez cztery miesiące semestru zimowego, bieżącego roku akademickiego (od października 2019 do lutego 2020).

Zespół 8 specjalistów (psychologów, seksuologów) kierowany przez dr Magdalenę Łazarewicz - psychologa i koordynatora Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej udziela porad i konsultacji w języku polskim i angielskim, w przygotowanym do tego celu gabinecie terapii indywidualnej, w budynku przy ul. Litewskiej 14 a, który WUM udostępnia nieodpłatnie, w związku z realizacją umowy.

Zapraszamy na konsultacje, kierując wcześniej korespondencję na: magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl

Więcej informacji: www.ucs.wum.edu.pl

 

Oferty Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej - EMBC oraz EMBO – Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej.

Europejska Konferencja Biologii Molekularnej  (ang. EMBC) to organizacja międzyrządowa, która finansuje kształcenie i rozwój kariery naukowców w dziedzinie biologii molekularnej;

- poprzez Program Główny, powierzony do realizacji Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej oraz Programy Specjalne, np. Program Grantów Instalacyjnych, w których uczestniczą m.in. polscy naukowcy. Polscy naukowcy i doktoranci mogą korzystać ze wszystkich programów EMBC oraz EMBO.

Oferta EMBO dla naukowców :

Stypendia EMBO:
- Stypendia długoterminowe (Long-Term-Fellowships – LTF),
- Stypendia krótkoterminowe (Short –Term-Fellowships – STF),
- Stypendia zaawansowane (Advanced Fellowships),
- Stypendia we współpracy z Europejskim Towarzystwem Oddechowym (European Respiratory Society-ERS).

 oraz dodatkowo:

Program dla Młodych Naukowców
Kursy i Warsztaty
Granty na wykłady
Granty na podróż
Złoty Medal
Nagroda dla Kobiet w Nauce
Projekty Specjalne

 

Szczegółowy opis procedur oraz finansowania wszystkich działań dostępny jest na stronach EBO pod adresem:

 http://embo.org/funding-awards

Kontakt do delegatów EMBC:

- prof. Leszek Kaczmarek - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polska Akademia Nauk
e-mail: l.kaczmarek@nencki.org.pl

- Maria Klimkiewicz - Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
e-mail: maria.klimkiewicz@mnisw.gov.pl