Ogłoszenia dla pracowników

Podręcznik "Zasady żywienia osób z cukrzycą i chorobami towarzyszącymi"

Informujemy o publikacji podręcznika dla lekarzy i dietetyków pt.: "Zasady żywienie osób z cukrzyca i chorobami towarzyszącymi" (Wydawnictwo PZWL 2020), która powstała w Zakładzie Dietetyki Klinicznej Wydział Nauk o Zdrowiu WUM pod redakcją naukową dr Anny Jeznach-Steinhagen.

Pozycja zawiera ponad 360 stron, 23 rozdziały, a do napisania zostali zaproszeni najlepsi specjaliści z tematu żywienia z Zakładu Dietetyki Klinicznej WUM, Instytutu nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii UCK WUM oraz Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM.

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym "Ocena poziomu świadoomości lekarzy na temat marteicy kości indukowanej lekami"

W imieniu lek. dent. Pauliny Adamskiej z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym na temat wirusa HBV i jego wpływu na rozwój nowotworów jamy ustnej.

Badanie prowadzone jest wśród lekarzy i lekarzy dentystów.

Link do formularza:https://forms.gle/K3E5kxDGsn1JuHAk7

Informacja dotycząca zaopatrzenia pracowników w środki ochrony osobistej podczas świadczenia pracy w budynkach Uczelni podczas pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z treścią Pisma Kanclerz WUM- Małgorzaty Rejnik, dotyczącego zaopatrzenia pracowników w środki ochrony osobistej podczas świadczenia pracy w budynkach Uczelni podczas pandemii COVID-19.

Treść pisma - plik pdf 33 kb

Oferta dla pracowników WUM - członków Klubu PZU Pomoc w Życiu

Dział Płac WUM informuje, iż w związku ze zgłoszeniem akcesu do nowych warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie z dniem 1 lutego 2020 r. otrzymali Państwo możliwość korzystania z różnorodnych ofert proponowanych członkom Klubu PZU Pomoc w Życiu.
Każdy z Państwa, kto przystąpił do Grupowego Ubezpieczenia na Życie może uzyskać numer swojej karty członkostwa w klubie wysyłając maila na adres klubypzupomoc@pzu.pl wpisując w treści korespondencji swoje imię, nazwisko i nr PESEL.