Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

prof. dra hab. med. Zygmunta Sadowskiego

wieloletniego Dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie 
i Konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii,
a wcześniej - ucznia prof. Zdzisława Askanasa,
 twórcy Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej,
wieloletniego pracownika Akademii Medycznej w Warszawie

 Śmierć Prof. Zygmunta Sadowskiego - po wcześniejszym odejściu Wielkich Askanasowców -
wywodzących się z naszej Uczelni Profesorów Kardiologii: Mariusza Stopczyka, Leszka Ceremużyńskiego, Jerzego Kucha,
 Tadeusza Kraski, Danuty Liszewskiej-Pfejfer, Stefana Rywika, Stanisława Rudnickiego
symbolicznie zamyka historię pierwszego pokolenia tej Wielkiej Szkoły Kardiologicznej

 Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

   

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci w wieku 60 lat 

dr. hab. n. hum. Marka Wichrowskiego 

Profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej II Wydziału Lekarskiego, związanego z naszą Uczelnią od 1990 roku,

Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii od 1 października 2001 do 31 maja 2011 roku. 

Pan Profesor prowadził wykłady i seminaria z etyki medycznej, bioetyki i historii filozofii. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach.

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 4 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w Podkowie Leśnej - Msza w kościele Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, pogrzeb na miejscowym cmentarzu. 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

mgr Elżbiety Zdrojewskiej

związanej z Działem Księgowości naszej Uczelni w latach 2006-2017,
odznaczonej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Nagrodami JM Rektora. 

Pozostanie w naszej pamięci jako dobra, życzliwa Osoba,
bardzo lubiana przez naszą uczelnianą Rodzinę. 

Bliskim Pani Eli przekazujemy słowa otuchy i wsparcia.

Rektor, Senat, Kanclerz, Kwestor,
Pracownicy administracji i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego Kolegi

Marka Wichrowskiego

Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii II Wydziału Lekarskiego w latach 2001-2011 

Abiit, non obiit… 

Kierownik i Zespół
Studium Historii Medycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ze smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana
dr. hab. n. med. Marka Wichrowskiego, prof. ndzw. WUM


Kierownika Zakładu Historii Medycyny i Filozofii II Wydziału Lekarskiego  w latach 2001-2011

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii  
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 grudnia 2017 r. zmarł

prof. dr. hab. Marek Wichrowski

wieloletni pracownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej.
W osobie Pana Profesora żegnamy wybitnego filozofa, szanowanego i powszechnie lubianego wykładowcę akademickiego.

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

składają

Kierownik oraz pracownicy Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM.

Marku na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci jako życzliwy kolega, dobry i wyjątkowy człowiek.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w Parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w dniu 04.01.2018 roku o godzinie 11:00.

Rektor, Senat, studenci
i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z ogromnym żalem przyjęli wiadomość o śmierci  

Tomasza Szopińskiego

Studenta III roku
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego naszej Uczelni.

 Panu prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi Szopińskiemu
Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
oraz całej Rodzinie i Bliskim Tomka
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 To nie tak miało być…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Tomasza Szopińskiego

 Studenta III roku kierunku lekarsko-dentystycznego
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Panu Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 Prof. dr. hab. n. med. Kazimierzowi Szopińskiemu

 wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Syna Tomasza 

składa

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Panu Profesorowi  

Kazimierzowi Szopińskiemu

Prodziekanowi ds. Nauczania w Języku Angielskim
i Współpracy z Zagranicą Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 oraz Jego Rodzinie

 wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach z powodu śmierci

Syna Tomasza

składają

Dziekan, Rada Naukowa oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback