Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Pana Mirosława Biegajczyka

wieloletniego nauczyciela akademickiego i lektora filologii klasycznej,

związanego ze Studium Języków Obcych naszej Uczelni od roku 1989.

 

Odszedł Wykładowca wielkiej wiedzy,

bardzo ceniony w naszej Społeczności

za profesjonalizm i oddanie pracy.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
    przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki


dr n. biol. Haliny Matsumoto


Adiunkta i wieloletniego Kierownika Pracowni Psychofarmakologii
w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
 
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koleżanki i koledzy z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

 Dr. n. med. Andrzeja Kosickiego

znakomitego chirurga
wieloletniego pracownika szpitala przy ul. Banacha.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Rodzinie zmarłego składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 Zespół  Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rektor, Senat i Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

żegnają

prof. dr hab. n. med. Stefanię Jabłońską

wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologicznej
Akademii Medycznej w Warszawie (1949-1990),
Współtwórcę tzw. Warszawskiej Szkoły Dermatologicznej,
Autorkę wielu podręczników akademickich, m.in. Chorób skóry oraz licznych artykułów,
wybitnego Naukowca, który włożył znaczący wkład w rozwój krajowej i światowej dermatologii.
Pani Profesor była Nauczycielem akademickim
kilku pokoleń lekarzy, asystentów, docentów i profesorów,
Prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1962–1982 i 1987–1995),
a następnie jego Honorową Przewodniczącą,
należała do kilkudziesięciu towarzystw naukowych na świecie.

 

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor

składamy wyrazy współczucia.

Z  głębokim smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani

Prof. dr hab. n. med. Stefanii Jabłońskiej

Bliskim Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka

II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr hab. n. med. Stefanii Jabłońskiej

Kierownik Kliniki Dermatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie (1949-1990)
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1962 1982 i 1907-1995)

Odszedł Lekarz z powołania,
Autorka wielu publikacji,
która z pełnym zaangażowaniem przez kilkadziesiąt lat
kształciła młode kadry medyczne,
rozwijała polską naukę i naszą Uczelnię.

Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Prof. zw. dr. hab. n. med. Zdzisława Dziubka

Nestora polskiej medycyny tropikalnej i chorób zakaźnych,
wybitnego Lekarza i Pedagoga,

Absolwenta  Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1954,
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 
Wieloletniego Dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych,

Kierownika Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1980-2002,

Przewodniczącego Krajowego Zespołu Specjalistycznego Chorób Zakaźnych w latach 1990-94,

Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych w latach 1988-1992,

Członka Krajowego Komitetu ds. AIDS i Członka Rady Sanitarno-Epidemiologicznej
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

Autora ponad 100 prac naukowych.

Pan Profesor cieszył się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów,
wniósł wielki wkład w powstanie i rozwój medycyny tropikalnej w Polsce.

Polska medycyna poniosła wielką stratę.
Żegnamy Człowieka wielkiego serca, wiedzy i rozumu.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

 


 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z głębokim żalem przyjęli wiadomość o śmierci 

prof. dr. hab. n. med. Zdzisława Dziubka

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Kierownika Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych w latach 1980-2002. 

Cenionego nauczyciela akademickiego

Cieszącego się autorytetem wśród środowisk naukowych i studentów.

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wielkim smutkiem przyjęła  
wiadomość o śmierci
w wieku 95 lat
wielkiej Postaci naszej Alma Mater 

prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1984-87,
Prodziekana tego Wydziału w latach 1981-84,
Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

Pan Profesor był Członkiem naszej społeczności akademickiej przez ponad 70 lat -  
był Absolwentem naszej Uczelni z roku 1949, w macierzystej Akademii Medycznej przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej.

Odeszła wielka Postać polskiej medycyny, nieprzeciętny Naukowiec,  
znakomity Dydaktyk,
Nauczyciel akademicki i Wychowawca kilku pokoleń lekarzy, asystentów, docentów  
i profesorów, cieszący się uznaniem współpracowników,
Autor kilkunastu książek i monografii oraz ponad 100 publikacji naukowych.

Żegnamy niezwykle skromnego, uczynnego i życzliwego Człowieka,  
który przez kilkadziesiąt lat z pasją rozwijał polską medycynę i naszą Uczelnię.

Wielkie zaangażowanie i praca Pana Profesora zostały docenione:  
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministra Zdrowia  
Medalem za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego oraz Medalem im. dra. Tytusa Chałubińskiego.

Panie Dziekanie, nasza Uczelnia jest Panu Profesorowi wdzięczna za całe dobro,  
jakie przez lata od Pana otrzymywała.

Zachowamy Pana Dziekana we wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1984-87,
Prodziekana tego Wydziału w latach 1981-84,
Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

 Odszedł doświadczony Dydaktyk, Człowiek cieszący się autorytetem 
w środowisku naukowym i  wśród studentów, Autor wielu publikacji.

 Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

  Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback