Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Z głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość o odejściu wieloletniego adiunkta
Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni

Dr. n. med. Macieja Sierpińskiego

związanego  z II Katedrą i Kliniką Chirurgiczną,
Kliniką Chirurgii Ogólnej i Plastycznej oraz  Kliniką Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie.

Wspaniałego chirurga, cenionego dydaktyka,
człowieka o wyjątkowej osobowości, pełnego ciepła, dobroci i humoru.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia

 Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoRektor, Senat i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2018 r. zmarł

Prof. dr hab. dr h. causa Albert Herz


Uczony o światowej renomie.
Członek Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften,
Dyrektor Max-Planck-Institut fur Psychiatrie (1979 – 1981),
Twórca i Kierownik Zakładu Neurofarmakologii w tym Instytucie (1972 – 1981).

Profesor był między innymi:
Członkiem Niemieckiej Akademii Nauk – Leopoldina,
Wiceprezydentem Niemieckiego Towarzystwa Farmakologicznego,
Członkiem Honorowym Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Bólem oraz Niemieckiego
Stowarzyszenia Neuropsychofarmakologicznego i Neuropsychiatrycznego.

Był autorem i współautorem wielu podręczników i monografii oraz publikacji,
wśród których część powstała we współpracy z polskimi naukowcami.
Profesorowi zawdzięczamy wprowadzenie w naszych laboratoriach nowych technik badawczych.

W uznaniu zasług Profesora Akademia Medyczna w Warszawie nadała
mu w roku 1990 tytuł Doktora Honoris Causa.
Przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk został odznaczony Medalem Kopernika.

Żegnamy wybitnego Naukowca

Cześć Jego pamięci !

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

In Memory of Eminent Professor

Albert Herz

The Pharmacologist
Director of self-founded Department of Neuropharmacology of Max-Planck-Institute for Psychiatry
Doctor Honoris Causa of Medical University of Warsaw

Friend of many Polish scientists.

With great sadness

Head and community of Department of Experimental and Clinical Pharmacology
Medical University of Warsaw

Z głębokim żalem żegnamy

Ewę Alicję Paulo

wieloletniego pracownika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
oddanego dydaktyka i przyjaciela. 

Zespół Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Jana Adama Ledwonia

 Absolwenta z roku 2017
Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni.

 Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
Adama
przekazujemy słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach.

 Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z niedowierzaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 lek. Jana Adama Ledwonia 

Absolwenta Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego WUM z 2017 roku,
członka Rady II Wydziału WUM.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach składa 

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoRektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med.
Jerzego Stelmachówa 

Prorektora ds. Kadr naszej Uczelni w latach 2005-2008,
Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1999-2005,
Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,
Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
II Wydziału Lekarskiego w latach 1988-2011, 
Wybitnego specjalisty II st. w zakresie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

 
Pan Profesor pełnił funkcje: Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej w latach 2008-2013, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej w latach 2004-2008,
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii w latach 1992-1996,
wieloletniego przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
w Warszawie przy ul. Banacha 1a
oraz Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Szenajcha Akademii Medycznej
w Warszawie w latach 2000-2006. 

Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie,
autor licznych prac naukowych, członek wielu programów badawczych i towarzystw naukowych,
wychowawca młodzieży studenckiej oraz młodej kadry naukowej.

 Za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie, Medalem Augusta Ferdynanda Wolffa,
oraz licznymi nagrodami Ministra Zdrowia i  Rektora Uczelni. 

 Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
Członka naszej Uczelnianej Rodziny,
Przyjaciela studentów, Wielkiego Lekarza i Naukowca,
który swoimi działaniami przyczynił się do rozwoju naszej Uczelni, a także ginekologii onkologicznej w Polsce i na świecie.

 Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stelmachówa

Prorektora ds. Kadr w latach 2005-2008,

Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2005,

Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,

wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego.

Rodzinie i Najbliższym

 składamy  wyrazy współczucia

Dziekan, Prodziekan oraz pracownicy Centrum Kształcenia Podyplomowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

Pana Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Stelmachówa

 Prorektora ds. Kadr w latach 2005-2008,
Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2005,
Prodziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999,
wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Wydziału oraz Członka Rady II Wydziału Lekarskiego.

 Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród 
środowisk naukowych i studentów, cenionego Klinicystę.

Ponieśliśmy dotkliwą stratę 

Bliskim Pana Profesora
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach składa 

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Cześć Jego Pamięci!

Z niedowierzaniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

 lek. Piotra Gajewskiego 

Absolwenta I WL WUM z 2017 roku, członka Rady Wydziału I WL WUM, lekarza stażysty, 
niespełnionego ginekologa-położnika, absolwenta LO im. Stefana Batorego w Warszawie, 
wybitnego studenta, zdobywcy "Diamentowego Grantu", Doktoranta NIGRiR,
Laureata Nagrody Batoraka-Medyka z 2011 roku,

 Z Bliskimi i Rodziną Piotrka łączymy się w bólu 

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak oraz Laureaci Nagrody Batoraka-Medyka: lek. Grzegorz Rak,
stud.med. Kamil Ludwiniak, stud.med. Julia Woynarowska, stud.med. Adriana Szypulska,
stud.med. Oliwia Niżnik, stud.med. Monika Stradczuk

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube