Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

 

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjmuje wiadomość o śmierci

wybitnego radiologa, współtwórcy nowoczesnej rentgenodiagnostyki

prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Rajszysa

Dziekana II Wydziału Lekarskiego  w latach 1978 – 1981,
wieloletniego Kierownika Instytutu Radiologii.

 Żegnamy wybitnego Klinicystę, Naukowca, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł wybitny wkład w rozwój polskiej radiologii oraz w kształcenie kadr medycznych.

Odszedł Autor i Współautor ponad 120 prac naukowych,
kilkunastu rozdziałów w podręcznikach i skryptach,
Promotor rozpraw doktorskich i habilitacyjnych,

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,

 Pan Profesor był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

Cześć Jego pamięci!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

Pana prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Rajszysa

Dziekana II Wydziału Lekarskiego w latach 1978-1981,
wieloletniego Członka Rady II Wydziału Lekarskiego.
Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród 
środowisk naukowych i studentów,
cenionego Klinicystę.

 Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Cześć Jego Pamięci!

Z wielkim żalem przyjęliśmy widomość o śmierci

Pana Andrzeja Pilicha

znakomitego artysty plastyka, z którego wiedzy
i umiejętności nasza Uczelnia wielokrotnie miała zaszczyt korzystać.

Pozostanie w naszej pamięci jako Profesjonalista, niezwykle oddany swojej pracy.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Rektor, Senat, Studenci
i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci

dr hab. n. med. Danuty Samolczyk-Wanyury

Związanej z naszą Uczelnią przez całe zawodowe życie.
Absolwentki Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego z 1973 roku.
Kierownika Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii w latach 2009-2015.

Pani Docent była odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,
Nagrodami Ministra Zdrowia i JM Rektora.

W osobie Pani Docent straciliśmy wybitnego naukowca,
nauczyciela akademickiego oraz życzliwą Koleżankę.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Rodzinie i Bliskim

przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia

Z głębokim żalem żegnamy
Wspaniałego Człowieka
Wybitnego Lekarza i Nauczyciela Akademickiego

  Dr hab. n. med. Danutę Samolczyk-Wanyura

 Kierownika Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Jamy Ustnej i Implantologii w latach 2009-2015
Wiceprezydenta Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
Jamy Ustnej i Implantologii
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 2010-2015

Odznaczona
Srebrnym Krzyżem Zasługi
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Odznaką Honorową „Za Zasługi  dla Ochrony Zdrowia”

  Żegnamy wybitnego Lekarza, znakomitego Naukowca i Nauczyciela
Cenionego Członka społeczności akademickiej
Przyjaciela wielu roczników studentów

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Rada Naukowa, Studenci oraz Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr. hab. Wacława Bogdana Czaplińskiego 

wieloletniego Kierownika Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii (1963-1993),
Vice-przewodniczącego Światowej Federacji Parazytologów (1974-1978),
a następnie Przewodniczącego Światowej Federacji Parazytologów (1978-1982),
Członka honorowego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,
znakomitego Naukowca, światowej sławy Parazytologa, Nauczyciela akademickiego,
Wychowawcę wielu pokoleń polskich parazytologów.

Dziekan, Rada Wydziału, cała Społeczność Akademicka I Wydziału Lekarskiego
oraz Pracownicy Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci

Pana prof. dr. hab. n. med. Edwarda Zawiszy
– mojego mentora w dziedzinie alergologii

chciałbym wraz ze współpracownikami złożyć kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński
Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
z żalem przyjęli wiadomość o śmierci
znakomitego alergologa

prof. dr. hab. n. med. Edwarda Zawiszy

związanego z Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
Wydziału Nauki o Zdrowiu naszej Uczelni w latach 2003-2010.

Cześć Jego pamięci!

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana prof. dr. hab. n med. Edwarda Zawiszy

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

Dziekan i Rada
Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Lao 

wieloletniego Kierownika Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (1987-2003),
Dyrektora Instytutu Transplantologii w latach 1988-1994.

Inicjatora powstania Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
i jego pierwszego Prezesa ( 1993-1995),
Pomysłodawcę powołania Krajowej Rady Transplantacyjnej,
Współtwórcę Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant".

 Żegnamy wspaniałego, życzliwego ludziom Człowieka,

wybitnego Lekarza, znakomitego Naukowca,
który tak wiele uczynił dla warszawskiej i polskiej transplantologii.

 Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback