Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Maj 2016

22.05.2016 - 05.06.2016
Program seminaryjno-warsztatowy "Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych" edycja VIII
Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, godz. 9:00 - 15:15

Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone Certyfikatem.

Szczegółowe informacje na stronie www.praesterno.pl/warsztaty

 

Wydział Psychologii UW, Fundacja Praesterno
28.05.2016
I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Innowacje w onkologii"
Centrum Dydaktyczne WUM ul. ks. Trojdena 2a, Aula im. prof. J. Piekarczyka
SKN Onkoma, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut i. M. Skłodowskiej-Curie
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
28.05.2016
I Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa "Innowacje w onkologii"
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie innowacjeonkologia.wum.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Onkoma
Prezydent Miasta st. Warszawy, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezydent Miasta Lublin
31.05.2016
Konferencja "Badania kliniczne - dialog dla przyszłości"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Konferencja odbędzie sie z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

Szczegółowe informacje na stronie.

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce - GCPpl, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych - INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (Clinical Research Organizations) POLCRO i Warszawski Uniwersytet Medyczny

Czerwiec 2016

02.06.2016 - 04.06.2016
IX Kongres Polonii Medycznej i II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich
Centrum Konferencyjne Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

Szczegółowe informacje na stronie

Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, przy współudziale Naczelnej Izby Lekarskiej.
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
02.06.2016 - 05.06.2016
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów
Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie

JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk, Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
03.06.2016
VIII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala nr 8, godz. 12.00
Wydział Nauki o Zdrowiu
07.06.2016 - 10.06.2016
XXIII International Student Congress of (bio)Medical Sciences
Holandia, University of Groningen

Szczegóły na stronie

08.06.2016 - 11.06.2016
9 Europejska Konferencja nt. Syndromu Tourette'a i Zaburzeń Tikowych
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Dydaktyczne , ul. ks. Trojdena 2a

Organizatorzy zapraszają do udziału w pierszym, międzynarodowym, otwartym festiwalu filmowym dla amatorów oraz profesjonalistów, którzy chcą się podzielić swoją historią.

Prace należy nadsyłać do 31 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.ts-warsaw.org

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ESSTS, Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a, Karpeno
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rzecznik Praw Dziecka
16.06.2016 - 18.06.2016
Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkania Polskiego Klubu Chirurgii
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
24.06.2016 - 26.06.2016
V Konferencja Zielarska Kobiet
Ziołowy Zakątek, Koryciny 73 B, Grodzisk

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z substancjami pochodzenia naturalnego, fitochemią i nauk pokrewnych, dotyczących badań w odniesieniu do różnych aspektów ich działania.

Szczegółowe informacje i zaproszenie.

Zakład Chemii Fizycznej WUM
27.06.2016 - 28.06.2016
Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunologii
Warszawa

Celem organizowanych w ramach projektu Stream warsztatów naukowych, jest zacieśnienie współpracy między między najlepszymi europejskimi ośrodkami badawczymi. Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunologii stwarza także znakomitą okazję, aby zaprezentować wyniki swoich badań oraz poszerzyć wiedzę.

Zaproszenie

Agenda 

Plakat

Zakład Immunologii
30.06.2016
Promotio Doctorum Honoris Causa oraz Promocja dr. hab. i dr. n. med. I Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie, godz.17:00
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wrzesień 2016

15.09.2016 - 17.09.2016
XIII Kongres Pielęgniarek Polskich
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM
21.09.2016 - 24.09.2016
4th Joint EFLM-UEMS Congress "Laboratory medicine at clinical interface"
Double Tree by Hilton Hotel, Warszawa

Podczas Kongresu przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, nowe testy, nowe wytyczne, nowe schematy diagnostyczne, nowe możliwości ich zastosowania. 

Więcej informacji na stronie kongresu: www.eflm-uems.warsaw2016.eu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Październik 2016

06.10.2016
Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku farmacja oraz kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Aula A, godz. 11:00

 

 

10.10.2016
Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, godz. 12.00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
21.10.2016 - 22.10.2016
Międzynarodowy Kongres Medyczny "Kobieta i mężczyzna 65 +. Jak leczyć i pomagać?
Hotel Holiday Inn, Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1

Organizatorzy zapraszają do do czynnego udziału w obradach Kongresu poprzez zaprezentowanie wyników swoich prac naukowo-badawczych w trakcie Sesji Plakatowej. Ekspozycja plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu. 

Szczegółowe informacje na stronie

Listopad 2016

17.11.2016 - 18.11.2016
Konferencja naukowa "Medycyna w filmie i teatrze"
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny z filmem i teatrem. Chociaż temat jest niezwykle interesujący, zagadnienia te nie były dotąd badane w takim stopniu, na jaki zasługują.

Szczegółowe informacje

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych; Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales; przy współpracy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk; Polski Instytut Sztuki Filmowej; Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych; Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze; Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
30.11.2016
Uroczysta promocja lekarzy dentystów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula A i B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, godz. 16.00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]