Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Czerwiec 2016

24.06.2016 - 26.06.2016
V Konferencja Zielarska Kobiet
Ziołowy Zakątek, Koryciny 73 B, Grodzisk

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z substancjami pochodzenia naturalnego, fitochemią i nauk pokrewnych, dotyczących badań w odniesieniu do różnych aspektów ich działania.

Szczegółowe informacje i zaproszenie.

Zakład Chemii Fizycznej WUM
27.06.2016 - 28.06.2016
Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunologii
Warszawa

Celem organizowanych w ramach projektu Stream warsztatów naukowych, jest zacieśnienie współpracy między między najlepszymi europejskimi ośrodkami badawczymi. Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunologii stwarza także znakomitą okazję, aby zaprezentować wyniki swoich badań oraz poszerzyć wiedzę.

Zaproszenie

Agenda 

Plakat

Zakład Immunologii
30.06.2016
Promotio Doctorum Honoris Causa oraz Promocja dr. hab. i dr. n. med. I Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie, godz.17:00
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lipiec 2016

04.07.2016
Uroczystość "czepkownia" absolwentów studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Aula B, godz.12:00
17.07.2016 - 18.07.2016
XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Problemy Medyczne w 2016 roku"
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk

Sierpień 2016

05.08.2016
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Fizjoterapii
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 11.00

 

 

Wrzesień 2016

15.09.2016 - 17.09.2016
XIII Kongres Pielęgniarek Polskich
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM
21.09.2016 - 24.09.2016
4th Joint EFLM-UEMS Congress "Laboratory medicine at clinical interface"
Double Tree by Hilton Hotel, Warszawa

Podczas Kongresu przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, nowe testy, nowe wytyczne, nowe schematy diagnostyczne, nowe możliwości ich zastosowania. 

Więcej informacji na stronie kongresu: www.eflm-uems.warsaw2016.eu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Październik 2016

06.10.2016
Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku farmacja oraz kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Aula A, godz. 11:00

 

 

07.10.2016
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula im. prof. J. Piekarczyka, godz. 11:00
10.10.2016
Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, godz. 12.00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
11.10.2016
Immatrykulacja Studentów I Wydziału Lekarskiego
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. J. Piekarczyka, godz. 10:00
13.10.2016
Immatrykulacja studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula B, godz.13:00
21.10.2016 - 22.10.2016
Międzynarodowy Kongres Medyczny "Kobieta i mężczyzna 65 +. Jak leczyć i pomagać?
Hotel Holiday Inn, Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1

Organizatorzy zapraszają do do czynnego udziału w obradach Kongresu poprzez zaprezentowanie wyników swoich prac naukowo-badawczych w trakcie Sesji Plakatowej. Ekspozycja plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu. 

Szczegółowe informacje na stronie

Listopad 2016

17.11.2016 - 18.11.2016
Konferencja naukowa "Medycyna w filmie i teatrze"
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny z filmem i teatrem. Chociaż temat jest niezwykle interesujący, zagadnienia te nie były dotąd badane w takim stopniu, na jaki zasługują.

Szczegółowe informacje

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych; Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales; przy współpracy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk; Polski Instytut Sztuki Filmowej; Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych; Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze; Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
30.11.2016
Uroczysta promocja lekarzy dentystów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula A i B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, godz. 16.00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]