Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Maj 2016

05.05.2016 - 06.05.2016
Konferencja pt. „Przestępczość farmaceutyczna. Sfałszowane leki”
Szkoła Policji w Pile

Celem konferencji jest wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie m. in. metod wykrywania sfałszowanych leków, sposobów zabezpieczania leków przed fałszowaniem oraz związanej z tym przestępczości internetowej. Przedstawione zostaną również możliwości merytorycznej współpracy ekspertów reprezentujących różne dziedziny, poruszona zostanie także kwestia roli farmaceuty jako eksperta i biegłego w zakresie identyfikowania zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele m. in.  Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych i szkół Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, Służby Celnej, Narodowego Instytutu Leków oraz Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Plakat

Szkoła Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
07.05.2016 - 05.06.2016
Program seminaryjno-warsztatowy "Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych" edycja VIII
Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, godz. 9:00 - 15:15

Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone Certyfikatem.

Szczegółowe informacje na stronie www.praesterno.pl/warsztaty

 

Wydział Psychologii UW, Fundacja Praesterno
07.05.2016
Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
Warszawa, PGE Narodowy

Wykaz jednostek i kół naukowych, które będą reprezentować Warszawski Uniwersytet Medyczny podczas tegorocznego Pikniku:

  • Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii WUM; tytuł pokazu: Nieznajomi wewnątrz nas.
  • Koło Naukowe Biotechnologii Roślin Leczniczych "Herba" Wydziału Farmacji, tytuł pokazu: Metody stosowane w hodowli in vitro roślin leczniczych.
  • Studenckie Koło Naukowe "Kindley" przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM; tytuł pokazu: Chirurgia i transplantologia.
  • Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM; tytuł pokazu: Miażdżący problem.
  • Studenckie Koło Naukowe Położnych Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM; tytuł pokazu: Być położną.
  • Studenckie Koło Naukowe Dietetyków przy Zakładzie Żywienia Człowieka WUM; tytuł pokazu Z czego składa się nasze ciało?
  • Studenckie Koło Naukowe "BeLIVERS" dla Studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM; tytuł pokazu: Transplantologia okiem młodej instrumentariuszki.
  • Studenckie Koło Naukowe "Cerebrum"przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Wydziału Farmaceutycznego; tytuł wykładu:Tajniki funkcjonowania naszego umysłu. Choroby neuropsychiatryczne

 

Szczegółowe informacje na stronie 

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce
08.05.2016
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Medycyna dla sąsiada"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Sesje tematyczne:

Pediatria - Choroby wewnętrzne - Geriatria
Finał Internistycznego Konkursu Internetowego

Rejestracja od 24 kwietnia na skn-miedzylesie.wum.edu.pl

Studenckie Internistyczne Koło Naukowe Warszawa-Międzylesie
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
08.05.2016
Konferencja "Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu"
Wydział Farmaceutyczny WUM, ul. Banacha 1, sala im. prof. B. Olszewskiego

szczegółowe informacje na stronie.

 

Fundacja Wsparcie i Rozwój
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Żywności i Żywienia.
10.05.2016
XI Konferencja I Wydziału Lekarskiego „Wydziału naukowy portret własny 2016 – od doktoranta do profesora”
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, ul. Żwirki i Wigury 63, sala nr 8, godz. 11:00
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11.05.2016
Spotkanie z prof. Kamilem Detynieckim z Yale School of Medicine
Wydział Farmaceutyczny WUM, Sala A, godz. 14:30

Spotkanie będzie miało charakter seminaryjny, zaś jego tematem będzie "postępowanie po rozpoznaniu napadu padaczkowego i padaczki"

Plakat informacyjny

Klinika Neurologii WNoZ, SKN przy Klinice Neurologii, SKN Nerologii SPCSK oraz SKN Neurologii Dziecięcej
12.05.2016 - 16.05.2016
12th Warsaw International Medical Congress
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. ks. Trojdena 2a


Szczegółowe informacje na stronie.

STN WUM, Samorząd Studentów WUM, IFMSA, EMSA, PTSS Warszawa
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk
14.05.2016
"Lekcja anatomii" w ramach tegorocznej Nocy Muzeów w Muzeum Historii Medycyny WUM
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, ul. Żwirki i Wigury 63, godz.19:00-01:00
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15.05.2016
Finał Ogólnopolskiego Konkursu "Przypadki Medyczne"

Szczegółowe informacje na stronie.

IFMSA - Poland (Oddział Warszawa)
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
15.05.2016
Pulchra Quia Simplex - koncert Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawa, Bazylika Archikatedralna p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, ul.Kanonicza 6, godz.16:00

Wstęp wolny

Szczegółowe informacje na  str. http://chor.wum.edu.pl

18.05.2016 - 20.05.2016
III Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii
Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów

Szczegółowe informacje na stronie

JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
20.05.2016
Międzynarodowy Dzień Badan Klinicznych "Udostępnianie wyników badań klinicznych – przywilej czy obowiązek?"
Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków, godz. 10.00-17.00

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i poświęcone jest kwestiom związanym z otwartym dostępem do wyników badań klinicznych oraz udostępnianiem wyników badań z punktu widzenia pacjentów, badaczy oraz instytucji rządowych.

Program

Formularz rejestracyjny

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Wydział Lekarski; Ośrodek Przeglądów Systematycznych Cochrane Polska; Dział Kliniczny, Sekcja ds. Badań Klinicznych UJCM; we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w obszarze platformy medycznej POLCRIN
Patronat honorowy: Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. Piotr Laidler; Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM - prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki; pozostali patroni: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, GIODO, EESTAHC, POLCRIN, GCP.pl
21.05.2016
Konferencja "Padaczka - czy można jej zapobiec?"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul.ks. Trojdena 2a, Aula A

Tematem koferencji organizowanej w ramach Warszawskiej Akademii Pediatrii  będą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie epileptologii oraz o metody leczenia.

Szczegółowe informacje

SKN USG przy Zakładzie Radiologii Pediatrycznej WUM oraz SKN Neurologii Dziecięcej przy Klinice Neurologii Dziecięcej WUM
22.05.2016
Impreza edukacyjno-naukowa "Warszawski Uniwersytet Medyczny - Społeczeństwu Warszawy"
Warszawa, Rynek Nowego Miasta, godz.10:00- 17:00
Biuro Informacji i Promocji WUM
28.05.2016
I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Innowacje w onkologii"
Centrum Dydaktyczne WUM ul. ks. Trojdena 2a, Aula im. prof. J. Piekarczyka
SKN Onkoma, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut i. M. Skłodowskiej-Curie
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
28.05.2016
I Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa "Innowacje w onkologii"
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie innowacjeonkologia.wum.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Onkoma
Prezydent Miasta st. Warszawy, , Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezydent Miasta Lublin

Czerwiec 2016

02.06.2016 - 04.06.2016
IX Kongres Polonii Medycznej i II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich
Centrum Konferencyjne Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79

Szczegółowe informacje na stronie

Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, przy współudziale Naczelnej Izby Lekarskiej.
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
02.06.2016 - 05.06.2016
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów
Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie

JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk, Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
07.06.2016 - 10.06.2016
XXIII International Student Congress of (bio)Medical Sciences
Holandia, University of Groningen

Szczegóły na stronie

16.06.2016 - 18.06.2016
Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkania Polskiego Klubu Chirurgii
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
24.06.2016 - 26.06.2016
V Konferencja Zielarska Kobiet
Ziołowy Zakątek, Koryciny 73 B, Grodzisk

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z substancjami pochodzenia naturalnego, fitochemią i nauk pokrewnych, dotyczących badań w odniesieniu do różnych aspektów ich działania.

Szczegółowe informacje i zaproszenie.

Zakład Chemii Fizycznej WUM
27.06.2016 - 28.06.2016
Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunologii
Warszawa

Celem organizowanych w ranach projektu Stream warsztatów naukowych, jest zacieśnienie współpracy między między najlepszymi europejskimi ośrodkami badawczymi. Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunologii stwarza także znakomitą okazję, aby zaprezentować wyniki swoich badań oraz poszerzyć wiedzę.

Zaproszenie

Agenda 

Plakat

Zakład Immunologii
30.06.2016
Promotio Doctorum Honoris Causa oraz Promocja dr. hab. i dr. n. med. I Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie, godz.17:00
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wrzesień 2016

21.09.2016 - 24.09.2016
4th Joint EFLM-UEMS Congress "Laboratory medicine at clinical interface"
Double Tree by Hilton Hotel, Warszawa

Podczas Kongresu przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, nowe testy, nowe wytyczne, nowe schematy diagnostyczne, nowe możliwości ich zastosowania. 

Więcej informacji na stronie kongresu: www.eflm-uems.warsaw2016.eu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Listopad 2016

17.11.2016 - 18.11.2016
Konferencja naukowa "Medycyna w filmie i teatrze"
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny z filmem i teatrem. Chociaż temat jest niezwykle interesujący, zagadnienia te nie były dotąd badane w takim stopniu, na jaki zasługują.

Szczegółowe informacje

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych; Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales; przy współpracy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk; Polski Instytut Sztuki Filmowej; Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych; Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze; Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]