Polski     English

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Luty 2015

04.02.2015
Wykład "Opowieść o dr. Zygmuncie Klukowskim" oraz pokaz filmu "Na krawędzi"
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, sala 27, godz 17:00

Prof. Edward Towpik - Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM zaprasza na wykład red. Adama W. Kulika "Opowieść o dr. Zygmuncie Klukowskim" oraz na pokaz filmu red. A. Kulika o Doktorze  - "Na krawędzi życia"

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
20.02.2015 - 22.02.2015
V Ogólnopolska Konferencja PTSS Warszawa pt. „All-dente – czyli holistyczne leczenie w stomatologii”
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. ks. Trojdena 2a

Wykłady wygłoszą m.in. prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska („Możliwości współczesnej protetyki"), prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz („Czego nie przewidział Per-Ingvar Branemark?") oraz dr hab. Ewa Czochrowska („Autotransplantacje zębów szansą na naturalny ząb").

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Warszawa
27.02.2015
Konferencja naukowa oraz uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej prof. dr hab. n. med. Antoninie Orlik-Grzybowskiej
Zakład Ortodoncji, ul. Nowogrodzka 59, Sala Leśniowskiego
Zakład Ortodoncji WUM, Koło Sekcji Ortodontycznej Odziału Warszawskiego PTS oraz Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Marzec 2015

01.03.2015
I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne
Centrum Dydaktyczne WUM, ul ks. Trojdena2a, Aula A

szczegółowe informacje na http://forumradiologiczne.pl

Studenckie Koło Naukowe X-Ray działające przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej WUM
07.03.2015 - 08.03.2015
Konferencja "Pediatria jakiej nie znacie"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie http://www.pjnz.pl/

Fundacja Rozwoju Pediatrii, Polskie Towarzystwo Pediatryczne
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rzecznik Praw Dziecka, Polskie Towasrzystwo Pediatryczne - Odział Warszawski
07.03.2015 - 08.03.2015
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Studentów i Młodych Lekarzy "Pediatria, jakiej nie znacie"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie  http://www.pjnz.pl/

JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rzecznik Praw Dziecka, Polskie Towarzaystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski
15.03.2015
Dzień Otwarty dla kandydatów na studia
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks Trojdena 2a

O szczegółach dotyczących tegorocznej rekrutacji i kryteriach naboru będzie można dowiedzieć się na spotkaniach informacyjnych, w których wezmą udział przedstawiciele Władz Uczelni. Dodatkowych wyjaśnień udzielą studenci, członkowie uczelnianych kół naukowych i organizacji studenckich, którzy przybliżą szczegóły dotyczące nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W podjęciu decyzji o wyborze studiów maturzystom pomogą również pracownicy uczelnianego Biura Karier.

Tradycyjną atrakcją Dnia Otwartego są liczne pokazy oraz prezentacje przygotowywane przez studentów poszczególnych kierunków, członków organizacji studenckich i przedstawicieli uczelnianych kół naukowych.
   

Biuro Informacji i Promocji

Kwiecień 2015

16.04.2015 - 18.04.2015
Konferencja "Translational Research in Healthy Ageing"
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Termin zgłoszeń abstraktów upływa 28 II 2015

Rejestracja do 31 III 2015

Szczegółowe informacje na stronie www.harcconference2015.umed.pl

Healthy Ageing Research Centre i Uniwersytet Medyczny w Łodzi
24.04.2015
IX edycja Sympozjum Studenckich Kół Naukowych "Wiosna z Fizjoterapią"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul ks. Trojdena 2a, Aula B

Szczegółowe informacje na stronie http://wiosna.wum.edu.pl/

SKN Fizjoterapii WUM, Zakład Rehabilitacji Odziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maj 2015

07.05.2015 - 10.05.2015
XI Warszawski Międzynarodowy Kongres Medyczny
Warszawa
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM, IFMSA - Poland, EMSA-Warszawa, Samorząd Studentów WUM, PTSS - Warszawa
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]