Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Wrzesień 2016

29.09.2016 - 30.09.2016
Międzynarodowa konferencja "Women in Science - the Tradition of Maria Skłodowska Curie"
Politechnika Łódzka

Spotkanie będzie poświęcone dyskusji na temat obecności i sukcesów kobiet w różnych dziedzinach nauki i pracy zawodowej. Szczegółowe informacje na stronie

 

 

konferencję międzynarodową Women in Science - the Tradition of Maria Skłodowska Curie
30.09.2016 - 01.10.2016
Polsko-Francuska Konferencja Pulmonologiczna
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A

Mająca dziesięcioletnią tradycją konferencja poświęcona jest chorobom płuc. Jej specyfiką jest prowadzenie obrad w języku francuskim. Organizatorzy zapraszają lekarzy wszystkich specjalności oraz studentów.

Program konferencji

JM Rektor WUM - prof. M. Wielgoś

Październik 2016

04.10.2016
Msza św. z okazji Inauguracji nowego roku akademickiego
Parafia Opatrzności Bożej, ul. Dickensa 5, godz.18:00
05.10.2016
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Centrum Dydaktyczne, aula A i B, godz. 11.00
Warszawski Uniwersytet Medyczny
06.10.2016
Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku farmacja oraz kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Aula A, godz. 11:00

 

07.10.2016
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula im. prof. J. Piekarczyka, godz. 11:00
10.10.2016
Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, godz. 12.00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
11.10.2016
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. J. Piekarczyka, godz. 10:00
13.10.2016
Immatrykulacja studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula B, godz.13:00
14.10.2016
Konferencja "Prawa poczętego pacjenta: aspekty medyczne oraz prawne"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula A
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM, Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Piotr Małkowski
21.10.2016 - 22.10.2016
Międzynarodowy Kongres Medyczny "Kobieta i mężczyzna 65 +. Jak leczyć i pomagać?
Hotel Holiday Inn, Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1

Organizatorzy zapraszają do do czynnego udziału w obradach Kongresu poprzez zaprezentowanie wyników swoich prac naukowo-badawczych w trakcie Sesji Plakatowej. Ekspozycja plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu. 

Szczegółowe informacje na stronie

21.10.2016
Jubileusz 100-lecia Katedry i Zakładu Biochemii I Wydziału Lekarskiego WUM
Wydział Farmaceutyczny, ul. Banacha 1, Aula im. prof. Bronisława Koskowskiego

Uroczysta sesja z okazji 100-lecia Katedry i Zakładu Biochemii odbędzie się 21 października 2016 r. o godz. 12.15.

W imieniu Kierownik Katedry i Zakładu - prof. dr hab. Anny Barańczyk-Kuźmy - serdecznie zapraszamy!

Katedra i Zakład Biochemii I Wydziału Lekarskiego WUM

Listopad 2016

04.11.2016
II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A im. prof. Janusza Piekarczyka, ul. ks. Trojdena 2A

Celem konferencji jest przedstawienie wpływu i znaczenia personelu medycznego oraz kadry zarządzającej na bezpieczeństwo pacjenta w podmiotach systemu zdrowia. 

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa pacjenta, zarówno profesjonalistów pracujących w placówkach systemu ochrony zdrowia, jak i studentów wszystkich kierunków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zakład Zdrowia Publicznego WUM
12.11.2016
60-lecie IFMSA
Novotel Warszawa Centrum, ulica Marszałkowska 94/98

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland zaprasza do udziału w uroczystej gali 60-lecia Stowarzyszenia.

Głównym celem spotkania jest zacieśnienie więzi i poprawa współpracy między pokoleniami lekarzy i studentów medycyny związanych z największą ogólnopolską organizacją zrzeszającą studentów wydziałów lekarskich, działającą nieprzerwanie od 1956 roku w całym kraju

Szczegóły dostępne tutaj

lub na stronie internetowej: http://60lat.ifmsa.pl/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17.11.2016 - 18.11.2016
Konferencja naukowa "Medycyna w filmie i teatrze"
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny z filmem i teatrem. Chociaż temat jest niezwykle interesujący, zagadnienia te nie były dotąd badane w takim stopniu, na jaki zasługują.

Program

Szczegółowe informacje

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych; Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales; przy współpracy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk; Polski Instytut Sztuki Filmowej; Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych; Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze; Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
18.11.2016
Uroczysta promocja lekarzy II Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski, godz. 14:00
30.11.2016
Uroczysta promocja lekarzy dentystów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula A i B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, godz. 16.00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Grudzień 2016

03.12.2016
Konferencja naukowo-szkoleniowa "Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: terapia fagowa - podstawy i możliwości zastosowania"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A
Ośrodek Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM
05.12.2016
XXVI Sesja Noblowska
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, godz. 17:00
10.12.2016 - 11.12.2016
7 Konferencja "Postępy w Badaniach Biomedycznych"
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a

Rejestracja od sierpnia 2016
Termin nadsyłania streszczeń  06.11.2016

Szczegółowe informacje na stronie www.sknwum.wix.com/postepy

SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM
13.12.2016
L XXXII Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego WUM
Filharmonia Narodowa, godz.17:00

Kwiecień 2017

21.04.2017
XI Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula A, godz. 8:00 -19:00
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]