Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Listopad 2015

27.11.2015 - 28.11.2015
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Neurologia noworodka w praktyce klinicznej"
Warsaw Plaza Hotel

Szczegółowe informacje na stronie

JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
28.11.2015
I Ogólnopolskie Studeckie Forum Onkologiczne
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula B

Szczegółowe informacje na stronie

SKN Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk

Grudzień 2015

03.12.2015
Uroczysta promocja lekarzy dentystów, doktorów i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka, godz.16:00
03.12.2015 - 05.12.2015
Kurs "HIGH THROUGHPUT GENOMIC AND TRANSCRIPTOMIC TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE"
Instytut Biologii Doświdczalnej PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

 Szczegółowe informacje na stronie http://smm.wum.edu.pl/content/szkola-jesienna

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek
05.12.2015 - 06.12.2015
VI Konferencja "Postępy w Badaniach Biomedycznych"
Warszawa, ul. Chałbińskiego 5, budynek Anatomicum
Termin nadsyłania zgłoszeń do 08.11.2015

HESA SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM
06.12.2015
V Sympozjum Naukowe z cyklu "Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego"
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Aula A

Tegoroczne Sympozjum zatytułowane jest "Wczesne niepowodzenia prokreacji - etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu multidyscyplinarnym"Szczegółowe informacje na stronie www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ, Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności na WUM, oraz 7 polskich organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny i ekologiczną prokreację.
07.12.2015
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom I Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarskiego
Filharmonia Narodowa, godz. 17:00
09.12.2015 - 11.12.2015
Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Podczas akcji, którą organizuje Fundacja DKMS Polska, wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat będą mogły zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców. Częścią procedury rejestracji będzie wywiad medyczny z dawcą oraz wypełnienie przez niego formularza z danymi osbowymi.

Fundacja DKMS
09.12.2015
Akcja Braterstwo Krwi XVIII
Ambulans przed Centrum Dydaktycznym WUM od ul. ks.Trojdena, recepcja CD godz.10:00-14:00

Podczas akcji, będącej inicjatywą studentów zdrowie publiczne, będzie możliwość rejestracji w BAZIE DAWCÓW SZPIKU.
Potencjalni dawcy proszeni są o zjedzenia śniadania w dniu akcji i zgłoszenia się do recepcji wraz z dowodem osobistym.

Osoby chętne do oddania krwi: wypełnią formularz dawcy krwi. Następnie będą miały wykonywane podstawowe badanie krwi i zostaną zbadane przez lekarza, który kwalifikuje potencjalnego dawcę do pobrania krwi.

Od 2007r. osoby chętne do pomocy potrzebującym oddały już ponad 280 litrów krwi. Grudniowa akcja bezie organizowana już po raz 18. Szczegóły dotyczące poboru krwi i zapotrzebowania na grupy krwi dostępne są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie www.rckik-warszawa.com.pl

Studenci kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk
11.12.2015 - 13.12.2015
Konferencja Let's Dens 4
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie

PTSS Warszawa
14.12.2015
Sesja Noblowska I Wydziału Lekarskiego
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, godz.17:00
17.12.2015
Uroczyste Otwarcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

Uroczytość otwarcia Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego odbędzie się o godz. 14:00.

22.12.2015
Wigilia Ogólnouczelniana
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 11.00
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Marzec 2016

05.03.2016
Ogólnopolska Konferencja Studencka Kół Naukowych Psychiatrii oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Warszawski Uniwersytet Medyczny
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk
14.03.2016
Konferencja "Zdrowie publiczne - i co dalej?"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula B, godz. 9:00

Konferencjii bedą towarzyszyć Targi Pracy przeznaczone dla studentów Zdrowia Publicznego.

Studenckie Koło Naukowe Managerów Zdrowia i Biuro Karier WUM.

Kwiecień 2016

14.04.2016 - 16.04.2016
II Międzynarodowy Kongres Naukowy "Rehabilitacja Polska"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, II Wydział Lekarski WUM.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
22.04.2016
X Międzynarodowa Konferencja Zachód- Wschód
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula A
22.04.2016
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Wiosna z Fizjoterapią"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks.Trojdena 2a, Aula B

Konferencja  jest znaczącym wydarzeniem nie tylko dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lecz także całego środowiska fizjoterapeutycznego w Polsce. Dzięki sympozjum studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, mają możliwość prezentacji swoich oryginalnych prac. Wydarzeniu towarzyszą wykłady ekspertów, ciekawe warsztaty oraz wycieczki, w których mogą brać udział wszyscy uczestnicy Konferencji. 

Szczegółowe informacje: http://wiosna.wum.edu.pl/

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]