Polski     English

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Październik 2014

24.10.2014 - 25.10.2014
III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. „Żywy dawca nerki”
Warszawa, Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/79

Tematami wiodącymi Sympozjum będą:
- relacje dawcy i biorcy nerki po przeszczepieniu,
- aspekty psychologiczne żywego dawcy nerki,
- program wymiany par nerek.
Skierowane jest ono przede wszystkim do nefrologów, dializoterapeutów i koordynatorów przeszczepień od żywych dawców, atakże wszystkich lekarzy zajmujących się chorymi zniewydolnością nerek.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii im.prof. T. Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
26.10.2014
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Ks. Trojdena 2a, Aula A, godz. 10 00 - 17 00


Szczegółowe informacje na stronie www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelna Izba Lekarska,Wydział Nauk o Zdrowiu WUM
28.10.2014
Warsztaty poświęcone wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów
Wydarzenie odbędzie się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przy ul. Księcia Trojdena 2a, sala 231

Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu technik analizy całego genomu w badaniach nowotworów. Metody te znajdują coraz liczniejsze zastosowania kliniczne, dostarczając informacji potrzebnych w diagnostyce, planowaniu i monitorowaniu terapii oraz ocenie rokowania.Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Więcej informacji

Zespół prof. dr hab. Rafała Płoskiego z Zakładu Genetyki Medycznej w ramach projektu BASTION
Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Listopad 2014

05.11.2014 - 06.11.2014
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym
Hotel Lamberton, ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew
Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny - Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej
07.11.2014
X Warszawskie Spotkania Nefrologiczne „Ciężkie zakażenia w różnych populacjach nefrologicznych”
Hotel Marriott, Warszawa Centrum, al. Jerozolimskie 65/79
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM
13.11.2014 - 14.11.2014
Konferencja „Literatura piękna i medycyna”
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny i literatury pięknej. Związki te były obecne we wszystkich epokach literackich, a postaci lekarzy i tematy dotyczące medycyny odnajdujemy w poezji, prozie i dramacie od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego. W niezliczonych dziełach literackich pojawia się medycyna i jej rola w życiu człowieka.

Chociaż temat jest niezwykle interesujący, nie był dotąd badany w takim stopniu, na jaki zasługuje. Mamy nadzieję, że planowana konferencja przynajmniej częściowo wypełni tę lukę.

Ważnym fenomenem w życiu artystycznym – dawnym i współczesnym – jest twórczość literacka lekarzy, którzy uprawiali ją albo na marginesie codziennej pracy, albo też poświęcili jej większą część życia, jak to było w przypadku najbardziej znanego polskiego pisarza-lekarza, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, którego 140 rocznicę urodzin obchodzić będziemy w roku 2014. Panel przedstawiający współczesne utwory literackie autorstwa lekarzy będzie ważną częścią naszej konferencji.

Konferencja jest płatna.

[więcej informacji]

PROGRAM KONFERENCJI

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
13.11.2014 - 14.11.2014
International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer
Congress Centre of Poznań University of Medical Sciences, 37 Przybyszewskiego Street, Poznań

W grupie chorych z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi HPV – zależnym brak jest jednoznacznych standardów dotyczących diagnostyki oraz leczenia interdyscyplinarnego. Bardzo interesujący program naukowy powinien zainteresować specjalistów z zakresu wielu dyscyplin medycznych (laryngologów-chirurgów głowy i szyi, chirurgów szczękowo-twarzowych, radioterapeutów, onkologów klinicznych i patomorfologów), jak również lekarzy pierwszego kontaktu. 

W grupie chorych z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi HPV – zależnym brak jest jednoznacznych standardów dotyczących diagnostyki oraz leczenia interdyscyplinarnego. Bardzo interesujący program naukowy powinien zainteresować specjalistów z zakresu wielu dyscyplin medycznych (laryngologów-chirurgów głowy i szyi, chirurgów szczękowo-twarzowych, radioterapeutów, onkologów klinicznych i patomorfologów), jak również lekarzy pierwszego kontaktu.

Przewidywane są sesje poświęcone szeroko pojętej diagnostyce w kierunku detekcji wirusa oraz parametrom towarzyszącym infekcji, leczeniu operacyjnemu w tym również chirurgii robotowej, oraz radio i chemioterapii.

Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi, Interdisciplinary Working Group for Head and Neck Tumors from the German Cancer Society i Dutch Head and Neck Society.
European Head and Neck Society
15.11.2014
Konferencja "Standardy medyczne w praktyce pediatrycznej dla studentów i młodych lekarzy"
Centrum Dydaktycznym WUM (ul. ks. Trojdena 2a), Aula B, godz. 9.00-18.30

Podczas spotkania prelegenci będą dzielić się ze słuchaczami najnowszą wiedzą i standardami postępowania w wielu istotnych sytuacjach klinicznych, a także umożliwią im na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP-CZD
Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus - Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska - Konsultant Krajowy ds. Pediatrii p. Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka RP
16.11.2014
Warszawski Dzień Diabetologii
Centrum Dydaktyczne WUM, ul Ks. Trojdena 2a

Sympozjum poświęcone będzie wybranym zagadnieniom związanym z cukrzycą typu I oraz typu II. Wykłady poprowadzą cenieni specjaliści z zakresu diabetologii.
Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formluarz rejestracyjny dostępny na stronie:
http://warsawdiabetesday.wix.com/wdd#!rejestracja/c24vq

Zakończenie zapisów - 4 listopada br.

 Więcej informacji na stronie:

http://warsawdiabetesday.wix.com/wdd

Koło Diabetologii Wieku Rozwojowego i Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Kulus.
21.11.2014
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom i doktorom nauk medycznych II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w jęz. angielskim i Oddziałem Fizjoterapii
Zamek Królewski w Warszawie, godz. 14:00
22.11.2014
Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne
Lublin, Hotel Europa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.konferencjalublin.pl oraz facebook.com/konferencjalublin

IFMSA-Poland, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Lubelskie Porozumienie Doktorantów, Porozumienie Doktorantów Uczelni Przyrodniczych.
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Prof. Andrzeja Jajszczyka oraz Polskiej Akademii Nauk – Wydziału V Nauk Medycznych.
25.11.2014
Uroczysta promocja lekarzy dentystów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 16:00
27.11.2014
IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na temat akredytacji i jakości kształcenia na uczelniach
Hotel Gromada Airport w Warszawie

Systemy zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w świetle wymogów akredytacji zewnętrznej

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej Meritum, zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na temat akredytacji i jakości kształcenia na uczelniach , która w tym roku odbywa się pod hasłem  Systemy zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w świetle wymogów akredytacji zewnętrznej. Konferencja będzie miała miejsce 27 listopada 2014 r. w hotelu Gromada Airport*** w Warszawie (początek o godz. 9.30). Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.
Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie www.fundacja-edukacja.org.pl

Konferencja będzie służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej programowej i instytucjonalnej albo fakultatywnej, np. środowiskowej). W charakterze prelegentów w konferencji wezmą udział m.in. eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni (w tym uczelni uhonorowanych oceną wyróżniającą PKA). W trakcie obrad odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych najnowszą nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 roku.

 

27.11.2014 - 28.11.2014
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa "Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby"
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, KATEDRA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
29.11.2014
5. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa "Postępy w Badaniach Biomedycznych"

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM organizuje 5 - jubileuszową Konferencję naukowo-szkoleniową "Postępy w Badaniach Biomedycznych".
Termin nadsyłania streszczeń upływa 15 października 2014 roku.

Plakat konferencji

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM.
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej.

Grudzień 2014

03.12.2014
LXXX Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Filharmonia Narodowa w Warszawie, godz 17 00.
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
03.12.2014
Seminarium szkoleniowe "Obsługa wirtualnej platformy egzaminów elektronicznych Ask Systems"
Sala seminaryjno-komputerowa nr 6, Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM, Żwirki i Wigury 63.

Seminarium będzie dotyczyło aspektów związanych z zasadami konstruowania i przeprowadzania egzaminów testowych, analizą wyników, technikami pomiaru osiągniętych efektów kształcenia. Zaprezentowana zostanie również wirtualna platforma egzaminów elektronicznych.
Szczegółowe informacje na stronie:  http://egzaminy.wum.edu.pl/content/ii-seminarium-szkoleniowe-dydaktyka-szkoly-wyzszej

Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych oraz Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia.
Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus - Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM
08.12.2014
XXIV Sesja Noblowska
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
18.12.2014
Wigilia Ogólnouczelniana
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 11 00.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]