Polski     English

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Listopad 2013

08.11.2013 - 01.09.2014
Wystawa w Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni na tablicy i w rzeźbie”
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, ul. Żwirki i Wigury 63

Sierpień 2014

28.08.2014 - 30.08.2014
XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Astma, Alergia i POChP”
Jachranka
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Marek Krawczyk

Wrzesień 2014

15.09.2014 - 17.09.2014
XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: ”Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a”
Centrum Dydaktyczne WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a
Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
18.09.2014 - 19.09.2014
11th Congress “Brief Interventions – recent advances and new applications”
Medical University of Warsaw, Żwirki i Wigury 61, Warsaw

The conference aims to:

  • Enhance research on EIBI/SBI implementation as a public health tool 
  • Expand EIBI/SBI in emerging economies.
  • Promote expansion of EIBI/SBI to other drugs
  • Continue promoting the use of new technologies on the implementation of EIBI/SBI

The conference would like to serve as a tool to stimulate international cooperation among INEBRIA members, exploring different funding opportunities (NIDA, HORIZON 2020, SANCO, etc)

INERBIA, Medical University of Warsaw, The State Agency for Prevention of Alcohol-Related Probelms, Warsaw,

Październik 2014

02.10.2014
Msza Św. z okazji Inauguracji nowego roku akademickiego

 

JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof Marek Krawczyk,

Samorząd Studentów

oraz

Proboszcz parafii Opatrzności Bożej ks. Tadeusz Aleksandrowicz

mają zaszczyt zaprosić na

Mszę Św. z okazji Inauguracji roku akademickiego 2014/2015

2 października 2014 r. godz. 18.00

PARAFIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ - WARSZAWA, DICKENSA 5

03.10.2014
Uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul.ks. Trojdena 2a

 

REKTOR I SENAT

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ZAPRASZAJĄ NA

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

Uroczystość odbędzie się 3 października 2014 r. o godz. 10.00
w Auli Wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul.ks. Trojdena 2a

 

06.10.2014
Immatrykulacja studentów I roku II Wydziału Lekarskiego
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 12.00
07.10.2014
Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 12.00
10.10.2014 - 11.10.2014
Konferencja "Ophthalmology in practice"
Warszawa, Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18

Ophthalmology in practice jest kontynuacją corocznie organizowanych w Warszawie spotkań Okulistyka w praktyce
Ideą spotkań jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia schorzeń okulistycznych. Tym razem konferencja będzie także polem do dyskusji pomiędzy okulistą a lekarzami innych specjalności.

Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Katedra i Klinika Okulistyki I Wydział Lekarski WUM, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydział Lekarski WUM, Klinika Okulistyki Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie oraz wydawnictwo Termedia
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15.10.2014 - 16.10.2014
Warsztaty poświęcone cytometrii przepływowej w onkologii molekularnej
Warszawski Uniwersytet Medyczny przy ul. Księcia Trojdena 2a, Aula A

Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu cytometrii przepływowej w onkologii molekularnej. Warsztaty są dedykowane do wszystkich naukowców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zaawansowanych zastosowań cytometrii przepływowej. Do udziału zapraszamy zarówno młodych jak również bardziej doświadczonych naukowców posiadających doświadczenie w cytometrii przepływowej.

Więcej informacji

Zespół dr Magdy Winiarskiej z Zakładu Immunologii, Centrum Biostruktury z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu BASTION
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Zdrowia
24.10.2014 - 25.10.2014
III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. „Żywy dawca nerki”
Warszawa, Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/79

Tematami wiodącymi Sympozjum będą:
- relacje dawcy i biorcy nerki po przeszczepieniu,
- aspekty psychologiczne żywego dawcy nerki,
- program wymiany par nerek.
Skierowane jest ono przede wszystkim do nefrologów, dializoterapeutów i koordynatorów przeszczepień od żywych dawców, atakże wszystkich lekarzy zajmujących się chorymi zniewydolnością nerek.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii im.prof. T. Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
28.10.2014
Warsztaty poświęcone wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów
Wydarzenie odbędzie się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przy ul. Księcia Trojdena 2a, sala 231

Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu technik analizy całego genomu w badaniach nowotworów. Metody te znajdują coraz liczniejsze zastosowania kliniczne, dostarczając informacji potrzebnych w diagnostyce, planowaniu i monitorowaniu terapii oraz ocenie rokowania.Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Więcej informacji

Zespół prof. dr hab. Rafała Płoskiego z Zakładu Genetyki Medycznej w ramach projektu BASTION
Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Listopad 2014

05.11.2014 - 06.11.2014
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym
Hotel Lamberton, ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew
Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny - Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej
07.11.2014
X Warszawskie Spotkania Nefrologiczne „Ciężkie zakażenia w różnych populacjach nefrologicznych”
Hotel Marriott, Warszawa Centrum, al. Jerozolimskie 65/79
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM
13.11.2014 - 14.11.2014
Konferencja „Literatura piękna i medycyna”

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny i literatury pięknej. Związki te były obecne we wszystkich epokach literackich, a postaci lekarzy i tematy dotyczące medycyny odnajdujemy w poezji, prozie i dramacie od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego. W niezliczonych dziełach literackich pojawia się medycyna i jej rola w życiu człowieka.

Chociaż temat jest niezwykle interesujący, nie był dotąd badany w takim stopniu, na jaki zasługuje. Mamy nadzieję, że planowana konferencja przynajmniej częściowo wypełni tę lukę.

Ważnym fenomenem w życiu artystycznym – dawnym i współczesnym – jest twórczość literacka lekarzy, którzy uprawiali ją albo na marginesie codziennej pracy, albo też poświęcili jej większą część życia, jak to było w przypadku najbardziej znanego polskiego pisarza-lekarza, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, którego 140 rocznicę urodzin obchodzić będziemy w roku 2014. Panel przedstawiający współczesne utwory literackie autorstwa lekarzy będzie ważną częścią naszej konferencji.

Konferencja jest płatna.

[więcej informacji]

PROGRAM KONFERENCJI

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk – Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
13.11.2014 - 14.11.2014
International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer
Congress Centre of Poznań University of Medical Sciences, 37 Przybyszewskiego Street, Poznań

W grupie chorych z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi HPV – zależnym brak jest jednoznacznych standardów dotyczących diagnostyki oraz leczenia interdyscyplinarnego. Bardzo interesujący program naukowy powinien zainteresować specjalistów z zakresu wielu dyscyplin medycznych (laryngologów-chirurgów głowy i szyi, chirurgów szczękowo-twarzowych, radioterapeutów, onkologów klinicznych i patomorfologów), jak również lekarzy pierwszego kontaktu. 

W grupie chorych z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi HPV – zależnym brak jest jednoznacznych standardów dotyczących diagnostyki oraz leczenia interdyscyplinarnego. Bardzo interesujący program naukowy powinien zainteresować specjalistów z zakresu wielu dyscyplin medycznych (laryngologów-chirurgów głowy i szyi, chirurgów szczękowo-twarzowych, radioterapeutów, onkologów klinicznych i patomorfologów), jak również lekarzy pierwszego kontaktu.

Przewidywane są sesje poświęcone szeroko pojętej diagnostyce w kierunku detekcji wirusa oraz parametrom towarzyszącym infekcji, leczeniu operacyjnemu w tym również chirurgii robotowej, oraz radio i chemioterapii.

Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi, Interdisciplinary Working Group for Head and Neck Tumors from the German Cancer Society i Dutch Head and Neck Society.
European Head and Neck Society
21.11.2014
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom i doktorom nauk medycznych II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w jęz. angielskim i Oddziałem Fizjoterapii
Zamek Królewski w Warszawie, godz. 14:00
25.11.2014
Uroczysta promocja lekarzy dentystów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 16:00
29.11.2014
5. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa "Postępy w Badaniach Biomedycznych"

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM organizuje 5 - jubileuszową Konferencję naukowo-szkoleniową "Postępy w Badaniach Biomedycznych".
Termin nadsyłania streszczeń upływa 15 października 2014 roku.

Plakat konferencji

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM.
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej.
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]