Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Wrzesień 2016

15.09.2016 - 17.09.2016
XIII Kongres Pielęgniarek Polskich
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a

Szczegółowe informacje na stronie 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM
21.09.2016 - 24.09.2016
4th Joint EFLM-UEMS Congress "Laboratory medicine at clinical interface"
Double Tree by Hilton Hotel, Warszawa

Podczas Kongresu przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, nowe testy, nowe wytyczne, nowe schematy diagnostyczne, nowe możliwości ich zastosowania. 

Więcej informacji na stronie kongresu: www.eflm-uems.warsaw2016.eu

Warszawski Uniwersytet Medyczny
24.09.2016 - 02.10.2016
XX Festiwal Nauki w Warszawie

Szczegółowe informacje na stronie http://festiwalnauki.edu.pl/

Październik 2016

04.10.2016
Msza św. z okazji Inauguracji nowego roku akademickiego
Parafia Opatrzności Bożej, ul. Dickensa 5, godz.18:00
05.10.2016
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Centrum Dydaktyczne, aula A i B, godz. 11.00
Warszawski Uniwersytet Medyczny
06.10.2016
Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku farmacja oraz kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a, Aula A, godz. 11:00

 

07.10.2016
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula im. prof. J. Piekarczyka, godz. 11:00
10.10.2016
Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, godz. 12.00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
11.10.2016
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. J. Piekarczyka, godz. 10:00
13.10.2016
Immatrykulacja studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula B, godz.13:00
21.10.2016 - 22.10.2016
Międzynarodowy Kongres Medyczny "Kobieta i mężczyzna 65 +. Jak leczyć i pomagać?
Hotel Holiday Inn, Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1

Organizatorzy zapraszają do do czynnego udziału w obradach Kongresu poprzez zaprezentowanie wyników swoich prac naukowo-badawczych w trakcie Sesji Plakatowej. Ekspozycja plakatów przewidziana jest przez cały czas trwania Kongresu. 

Szczegółowe informacje na stronie

Listopad 2016

12.11.2016
60-lecie IFMSA
Novotel Warszawa Centrum, ulica Marszałkowska 94/98

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland zaprasza do udziału w uroczystej gali 60-lecia Stowarzyszenia.

Głównym celem spotkania jest zacieśnienie więzi i poprawa współpracy między pokoleniami lekarzy i studentów medycyny związanych z największą ogólnopolską organizacją zrzeszającą studentów wydziałów lekarskich, działającą nieprzerwanie od 1956 roku w całym kraju

Szczegóły dostępne tutaj

lub na stronie internetowej: http://60lat.ifmsa.pl/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17.11.2016 - 18.11.2016
Konferencja naukowa "Medycyna w filmie i teatrze"
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym związkom medycyny z filmem i teatrem. Chociaż temat jest niezwykle interesujący, zagadnienia te nie były dotąd badane w takim stopniu, na jaki zasługują.

Szczegółowe informacje

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski – Studium Języków Obcych; Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales” – Kolegium Artes Liberales; przy współpracy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk; Polski Instytut Sztuki Filmowej; Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych; Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze; Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
18.11.2016
Uroczysta promocja lekarzy II Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski, godz. 14:00
30.11.2016
Uroczysta promocja lekarzy dentystów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Aula A i B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, godz. 16.00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Grudzień 2016

10.12.2016 - 11.12.2016
7 Konferencja "Postępy w Badaniach Biomedycznych"
Centrum Dydaktyczne, ul. ks. Trojdena 2a

Rejestracja od sierpnia 2016
Termin nadsyłania streszczeń  06.11.2016

Szczegółowe informacje na stronie www.sknwum.wix.com/postepy

SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM

Kwiecień 2017

21.04.2017
XI Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula A, godz. 8:00 -19:00
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]