Polski     English

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Listopad 2014

27.11.2014 - 28.11.2014
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa "Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby"
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, KATEDRA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
29.11.2014
5. Jubileuszowa konferencja naukowo-szkoleniowa "Postępy w Badaniach Biomedycznych"
Centrum Biostruktury WUM, sala im. L. Paszkiewicza, godz. 9.00

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM organizuje 5 - jubileuszową Konferencję naukowo-szkoleniową "Postępy w Badaniach Biomedycznych".

Plakat konferencji

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii WUM
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej
29.11.2014
V Konferencja "Postępy w badaniach biomedycznych"
Sala im L. Paszkiewicza, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Chałbińskiego 5

Szczegółowe informacje na stronie http://sknwum.wix.com/postepy

SKN przy Klinice i Zakładzie Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury WUM

Grudzień 2014

01.12.2014 - 04.12.2014
Spotkanie badaczy projektu Early Nutrition – Wczesne Żywienie
Warszawa, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44

Projekt "Early Nutrition" pozwala na integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz polepszenie jakości prowadzonych badań naukowych. Pozwala też na rozwój polskiego potencjału innowacyjnego oraz współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie, głównie, ale nie wyłącznie, z krajów Unii Europejskiej.

W ramach warszawskiego spotkania "Early Nutrition" organizowane seminarium poświęcone jest metodyce badań klinicznych. 

"Early Nutrition" (Wczesne Żywienie) - pytania i odpowiedzi (Q&A)

Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
03.12.2014
LXXX Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Filharmonia Narodowa w Warszawie, godz 17 00.
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
03.12.2014
Seminarium szkoleniowe "Obsługa wirtualnej platformy egzaminów elektronicznych Ask Systems"
Sala seminaryjno-komputerowa nr 6, Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM, Żwirki i Wigury 63.

Seminarium będzie dotyczyło aspektów związanych z zasadami konstruowania i przeprowadzania egzaminów testowych, analizą wyników, technikami pomiaru osiągniętych efektów kształcenia. Zaprezentowana zostanie również wirtualna platforma egzaminów elektronicznych.
Szczegółowe informacje na stronie:  http://egzaminy.wum.edu.pl/content/ii-seminarium-szkoleniowe-dydaktyka-szkoly-wyzszej

Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych oraz Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia.
Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus - Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM
03.12.2014
III Kongres Akademickich Biur Karier
Centrum Dydaktyczne WUM, aula A, ul. ks. Trojdena 2a

Tematyka Kongresu:
Ocena jakości akademickich biur karier – doświadczenia międzynarodowe i polskie
Praktyki studenckie i staże w działalności akademickich biur karier
Program

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Rzecznik Praw Absolwenta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
07.12.2014
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Zaburzenia odżywiania się”
Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 9 00

Celem konferencji jest  jest zwiększanie świadomości na temat zaburzeń odżywiania się i przeciwdziałanie ich występowaniu. 

Dominika Fajdek - Koordynator Lokalny Interdyscyplinarnej Konferencji „Zaburzenia odżywiania się” Tel.: +48 792-120-605 I E-mail: dominikafajdek@o2.pl Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA- Poland Oddział Warszawa
Paulina Kałaska - Koordynator Lokalny Interdyscyplinarnej Konferencji „Zaburzenia odżywiania się” Tel.: +48 501-579-612 I E-mail: pkalaska@onet.pl Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA- Poland Oddział Warszawa

IFMSA Poland
08.12.2014
XXIV Sesja Noblowska
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
16.12.2014
Spotkanie wigilijne studentów WUM z nauczycielami akademickimi
Dom i Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54, godz 17 00.
SKN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby
18.12.2014
Wigilia Ogólnouczelniana
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 11 00.
19.12.2014
VII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 9 00.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
19.12.2014
VII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego - "Farmacja i chemia - nowe perspektywy, nowe wyzwania"
Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz. 9.00
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM
20.12.2014
VI Warszawskie Seminarium Neurologii
Airport Hotel Okęcie, ul 17 stycznia 24, Warszawa.

Tematyka seminarium obejmie kliniczną analizę SWOT technik zabiegowych w neurourologii i neuroginekologii. Odbędą się debaty interaktywne, a także sesja video inaugurująca cykl spotkań z ekspertami pt. "Jak ja to robię".

Szczegółowe informacje i program na stronie

Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]